Kun haet kasvua ja tuloksia uudistumisen kautta

Olemme kumppanisi strategiatyössä, johtamisen ja työkulttuurin kehittämisessä. Tuemme matkaanne muutoksessa dialogin, henkilöstön ja tiedon avulla. 


Autamme organisaatiotanne luomaan vahvemman tulevaisuuden yhdessä.


Olemme tietojohtamisen (Knowledge Management) asiantuntijayritys. Autamme organisaatioita vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin hyödyntämällä tietopääomaa, kehittämällä osaamispääomaa ja johtamista. 

Hyödynnämme työssämme moderneja toimintatapoja, ratkaisukeskeisyyttä, valmennuksia työyhteisöille ja yksilöille. Toimintamme perustuu dialogisuuteen, yhdessäohjautuvuuteen ja vahvaan ammattitaitoon.  Meillä on yli 20 vuoden kokemus liiketoiminnan johtamisesta, muutosjohtamisesta, asiakaskohtaamisen laadun kehittämisestä digitaalisessa ympäristössä, HR-työstä sekä menestyvien tiimien ja johtoryhmien rakentamisesta. 

Onnistumisemme pohjautuu kumppanuuteen, jossa tunnemme asiakkaamme ja liiketoiminnan, olemme lähellä, sparraamme matkalla ja hyödynnämme osaamisemme ja kokemuksemme asiakkaamme hyödyksi. 

Yhdessä uteliaana kohti tulevaisuuden menestystä! 

Palveluitamme

Tietojohtaminen

Konsultointi

Tietojohtamisen käytännöillä voidaan edistää organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista ja kilpailukykyä. Tietojohtamisen tutkitusti toimivat käytännöt auttavat hyödyntämään yrityksen aineetonta pääomaa (henkilöstö, osaaminen, johtaminen, muutoskyvykkyys, prosessit, palvelutakonseptit, teknologia, työkulttuuri, innoivointikyky) 

IMG_3884

Tulevaisuusajattelu

Tuemme strategisen ennakoinnin prosessien kehittämistä ja toteutamme tulevaisuustyöpajoja johtoryhmille sekä työyhteisöille skenaariotyön tueksi. Käytössämme olevan tulevaisuuden ennakointityökalut helpottavat tiedon hankintaa ja löytämistä skenaariotyön avuksi.

Muutos on tulossa

Reittiopas onnistuneeseen muutokseen

Tuemme organisaatioita ja johtoa erilaisissa muutostilanteissa, kuten organisaatiomuutos, ERP-järjestelmän käyttöönottohankkeessa jne. Tuemme löytämään ne arjen tärkeät keinot, miten onnistutte tavoitteissanne ja saavutatte tuloksia yhdessä. 

Smiling female aged company executive or team leader looking at camera, happy senior businesswoman teacher coach posing with office people at background, friendly older woman boss head shot portrait

Johtamisen taitojen kehittäminen

Valmennuksia, johtamisen koulutusta ja tukea käytännön arkeen niin uusille esihenköille tai tiiminvetäjille kuin tukea johtamisen taitojen vahvistamiseen erilaisissa johtamiseen liittyvissä haastavissa tilanteissa. Toteutamme mm. johtajuusarviointeja itsetuntemuksen parantamiseksi.

Johtoryhmän kokous

Tuloksellinen johtoryhmä

Tuloksellinen johtoryhmä tarvitsee toimiakseen luottamusta, avoimuutta, rakentavaa ja moniäänistä dialogia, yhdessä kehittämistä, sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja tuloksiin. Johtoryhmävalmennus uusille ja jo toimiville johtoryhmille. 

Diverse Group of Specialists, Managers in the Factory Office Meeting Room, Have Conference Video Call with Factory Chief Female Engineer, She Talks about Production Growth, Uses Tablet Computer

Työyhteisöt ja tiimit kohti tulevaisuutta

Onko tarpeenasi löytää kumppani, joka pystyy haastamaan dialogin kautta henkilöstöä mukaan uuteen ajatteluun, toimintaan tai oppimaan yhdessä uutta? Työpajojemme teemoja voivat olla mm. tulevaisuuden työelämätaidot, tekoäly, data, digi ja minä, arvotyöpajat, itseohjautuvuus ja yhteisöohjautuvuus, tuloksellinen ja hyvinvoiva tiimi, erilaisuus työelämässä.

Asiakkaan digitaalinen maailma

Asiakaskohtaaminen monikanavaisesti

Kun tavoitteenanne on kehittää asiakaskohtaamisen laatua niin kasvokkain kuin digitaalisena kohtaamisena. Tuloksellinen ja laadukas asiakaskohtaaminen prosessina ensimmäisestä kohtaamisesta pitkäaikaiseen asiakkuuteen. Miten kohdata haastavia asiakkaita? Erilaiset myyjät ja asiakkaat. Olemme valmentaneet lähes satoja myyjiä, ja myynnin johtajia vuosien varrella tuloksekkaasti. Kysy lisää. ​

Leute People Menschen Gruppe Richtung Pfeil Erfolg Team Teamwork freigestellt

Osaamisen kehittäminen - palveluna (HRD)

Miten hyvin yrityksessänne on huomioitu tulevaisuuden osaamisen tarpeet strategianne kannalta? Miten osaamista johdetaan systemaattisesti läpi organisaation ja miten osaamista kehitetään (HRD) tulevaisuuden tarpeisiin? Miten henkilöstöä motivoidaan kehittämään itseohjautuvasti osaamistaan? Autamme ja sparraamme mielellämme näissä asioissa oppimisen ja jatkuvan kehittymisen ajatuksin.

adult-analysis-chart-1516704

Tiedolla johtaminen

Hyödynnämme kehittämistyössämme monipuolisia mittaus-, haastattelu- ja analyysimenetelmiä sekä simulointia. Nämä auttavat asioiden ongelmakohtien ja toimivien ratkaisujen esiintuomista. 

Olemme mukana Sitran hankkeessa: Osaaminen näkyviin - elo-syyskuussa 2021

Meillä on kaikilla monenlaista työelämässä tarvittavaa osaamista, mutta sen huomaaminen, näkeminen ja sanoittaminen voi olla todella vaikeaa. Osaaminen näkyviin hankkeen ajatuksena on: - Innostaa ja kannustaa kaikkia huomaamaan osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi - Herättää julkista keskustelua siitä, että kyky tunnistaa omaa osaamista on yksi osallisuuden, toimijuuden, hyvinvoinnin ja työllistymisen ehto - Kokoaa monia toimijoita yhteisen sanoman äärelle

Järjestämme elo-syyskuussa avoimia dialogeja aiheesta sekä työyhteisöille suunnattuja tilaisuuksia. Kysy lisää!

Työelämä muuttuu, ennakoi tulevaisuutta jo nyt

Työelämä muuttuu pikkuhiljaa. Digitalisaatio, jatkuvasti lisääntyvä tieto ja teknologian tuomat uudet mahdollisuudet haastavat meitä tekemään töitä eri tavalla kuin ennen. Emme saa kuitenkaan unohtaa niitä tärkeitä taitoja, joita meillä ihmisillä on tarpeen olla.  Näitä ovat mm. kriittisen ajattelun taito, kyseenalaistaminen, vuorovaikutus, omien vahvuuksien tunnistaminen ja empatiakyky. 

Autamme teitä kehittämään työtä ja kehittymään työssä. Luotte samalla kilpailuetua hyödyntämällä organisaationne dataa, hiljaista tietoa  ja kyvykkyyttä coachimme tuella. 

Valmennuksemme ovat dialogisia, ajattelua edistäviä ja antavat käytännönläheisiä työkaluja arkeen. 

Tarja Eloranta

Hei,  otathan yhteyttä, jos haluat keskustella sinua askarruttavista asioista.   t. Tarja 

Tilaa uutiskirjeemme

© 2020 KM FUTURE All rights reserved