Nyt on aika tehdä asioita toisin

Paranna kilpailukykyä

Olemme kumppanisi, kun tavoitteenanne on uudistua tulevaisuutta varten kehittämällä liiketoimintaa, hyödyntämällä digitaalisia mahdollisuuksia tai kehittämällä organisaatiokulttuuria ja johtamista. 

Autamme onnistumaan muutoksessa.

Palveluitamme

Future - Muutos

Onnistuneen muutoksen tuki

Strategian implementointi ja esimiesten tuki

Muutosjohtamisen valmennukset

Dialogisen osallistavan organisaatiokulttuurin askeleet 


Future - Johtaminen

Future new leader – Uuden esihenkilön koulutus

Coaching tai ryhmäcoaching esihenkilöille

Future coaching leader – Valmentava, coachaava esihenkilö

Future Change leader -Muutosjohtaminen

Future HR – tulevaisuuden HR

Future - Strategia

Liiketoiminnan kehittäminen

Digitaaliset palvelut ja asiakaskohtaaminen

Tulevaisuuden ennakointi ja tulevaisuustutkimus

Strategiatyö ja sen implementointi

Future - Johtoryhmä/Tiimi

Future Team – yhdessäohjautuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva tiimi

Future Management Team – tuloksellinen, yhteiseen tavoitteeseen sitoutunut ja dialoginen johtoryhmä

Future of Work -
Tulevaisuuden työelämä

Future of Work – Työyhteisön viritys tulevaisuuteen. Osallistavat työpajat 3h etänä tai kasvokkain

Future of Work in the world of digitalization – Viritä tiimisi digitaalisaation kaudelle – luo teknologista ajattelukykyä oman organisaation toiminnoista käsin – mitä voidaan tehdä eri tavalla/paremmin hyödyntämällä tietoa ja teknologiaa?

 

Future of Work extra

Arviointipalvelut 

Mm. työyhteisön hyvinvointi, DISC-vuorovaikutustyylit ja johtamisen profiilit, luottamus ja tiimin toimintakyky, 360°mittaukset

Tietojohtaminen organisaatiossa – arvioimme organisaation tietojohtamisen tasoa. 

 

Dialogin voima

Dialogi auttaa tuomaan piilevät haasteet, ongelmat ja onnistumiset esiin, että niitä voidaan johtaa. 

Yhdistämällä organisaation datan ja hiljaisen tiedon saavutat ymmärrystä, jota muuten on vaikea saavuttaa. 

Valmennamme dialogisin menetelmin, autamme käynnistämään dialogia organisaatioissa ja sidosryhmien välillä niin kasvotusten, etänä kuin verkossakin. Kysy lisää tai osallistu valmennuksiimme. Lue lisää

Osallistu valmennuksiimme

Johtamisella on väliä ja johtamista tarvitaan! Autamme rakentamaan dialogista, arvostavaa johtamista. Valmennamme esimiehiä oppimaan modernin johtamisen taitoja. 

Future New Leader – uuden esimiehen valmennusohjelma

Valmennus 4/2020

1-2.12.2020 ja 8-9.12.2020 klo 830-12 etänä

Valmennus 1/2021 

12–13.1.2021 ja 26-27.1.2021 klo 830-12 etänä

Tarja Eloranta, muutosvalmentaja

© 2020 KM FUTURE All rights reserved