+358 45 2275021 tarja.eloranta@kmfuture.fi

tietojohtamisen ammattilainen tukenasi uudistumisessa

vahvista yrityksesi kilpailukykyä

Olemme tietojohtamisen (Knowledge Management) asiantuntijayritys. Autamme teitä uudistumaan ja kehittymään tiedon, henkilöstön, teknologian ja hyvän johtamisen avulla.

keskustellaan yhdessä, miten voimme auttaa sinua

maksuton konsultaatio

 

Autamme sinua hyödyntämään ja kehittämään yrityksesi aineetonta pääomaa ja hyödyntämään olemassa olevaa dataa liiketoiminnan kasvattamiseksi. 

Olemme kumppanisi kun tavoitteesi on uudistuminen, muutoksen suunnittelu ja tuki, kilpailukyvyn kasvattaminen tai digitaalisen teknologian hyödyntäminen ja implementointi. 

uskalla uudistua

mikä on sinun haasteesi?

Toimintaympäristömme kehittyy ja monimutkaistuu jatkuvasti. Trendeinä ovat mm. digitalisaatio ja muuttuva asiakaskäyttäytyminen, jotka vaativat organisaatioilta uudenlaista ajattelua ja uudistumiskykyä. Se edellyttää myös avointa, keskustelevaa ja toisten näkemysten huomioonottavaa organisaatiokulttuuria. Me autamme teitä löytämään ja nostamaan esiin menestystekijät, joilla on merkitystä.

Voimme yhdessä rakentaa teille ohjelman, jolla strategiset tavoitteet saavutetaan yhdistämällä tiedon, teknologian ja prosessit.

Tämä edellyttää myös ihmisten eli henkilöstösi mukaan ottamista ja sitouttamista uuteen. Samalla panostaen johtamisen kehittämiseen, luotamme siihen, että henkilöstötyytyväisyys ja jaksaminen parantuvat. 

Asiakkaan kohtaaminen digitaalisissa kanavissa on haaste monelle yritykselle tänä päivänä. Monen kohtaamisen kautta olen todennut, että voimme tehdä sen niin paljon paremmin. Vuorovaikutus, ymmärrys, nopeus, tekniikan oppiminen vaativat perehtymistä ja harjoittelua. 

Sparraamme henkilöstöjohtamisen ammattilaisia, liiketoiminnan johtoa ja yrittäjiä menestymään. Ota yhteyttä, jutellaan lisää.

Tarja Eloranta

Tarja Eloranta

Aineeton eli tietopääoma

Tänä päivänä yritysten suurin pääoma on yhä useammassa tapauksessa yrityksen aineeton varallisuus. Varallisuutta tulee hoitaa ja kehittää, että se tuottaa ja pysyy arvossaan.

Tietopääoma voidaan jakaa

  • inhimilliseen pääomaan
  • suhdepääomaan ja
  • rakennepääomaan.

Autamme sinua löytämään ja dokumentoimaan tärkeimmät pääomat menestyksen varmistamiseksi ja kehittämään niitä.

 

 

 

Tietojohtaminen

Tutkimusten mukaan tietojohtaminen parantaa selkeästi yrityksen kilpailukykyä.

Tieto voi olla hiljaista tietoa eli osaamista, olemassa olevaa tietoa eli ekspisiittistä tietoa. 

Kilpailukyvyn kannalta on tärkeää uuden tiedon luominen, jakaminen, hyödyntäminen ja sen tallentaminen ja yhdistäminen olemassa olevaan tietoon organisaatiossa. 

Tuemme sinua luomaan kulttuuria, jossa tieto kulkee läpi organisaation siiloutumisen sijasta.

 

 

 

Muutosjohtaminen ja uudistuminen

Yli 70% muutoksista epäonnistuu. Huomiota herättävä määrä.

On myös tutkittu, että teknologian käyttöönotossa on haasteita. Investoinnit ovat isoja, mutta usein käyttöönotto takkuaa tai huomataan, ettei valittu teknologia olekaan yritykselle sopivin.

Olemme muutosjohtamisen asiantuntijoita. Mielestämme henkilöstö on hyvä osallistaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ellei jatkuvasti, tehdään pieniä suunnitelmallisia muutoksia ja varmistetaan niiden toteutuminen. Tuemme sinua tällä matkalla, rakentamalla tiekartan uudistumista varten ja tuemme sinua erilaisin toimenpitein teille sopivilla tavoilla.  

Arvot arjessa

Miten yrityksen arvot näkyvät teidän arjessa?  Yrityksen arvoilla on erityisesti toimintaa ohjaavia periaatteita, joilla on vaikutusta sisäiseen ja ulkoiseen toimintatapaamme. Arvot ovat pohja luottamukselle, pelisäännöille ja perusarvoille. Miten me toimimme,...

Asiakkaan virtuaalinen maailma

On botteja, bittejä ja keinoälyä. Tieto kulkee valtoimenaan asiakkaalta organisaatiolle ja toisin päin. Silti olemme vielä todella kankeita hyödyntämään kaikkea sitä tietoa, mikä on silmiemme edessä. Teknologian hyödyntämisestä puhumattakaan. Asiakkaan kohtaaminen...

Elinikäinen oppiminen

Tarvitsemme monenlaisia keinoja osaamisen kehittämiseksi myös jatkuvana kehittymisenä organisaatioiden sisällä.  Työ tulee muuttumaan monella. Innovaatiokyvykkyys ja kilpailukyky edellyttää diversiteettiä, erilaisuutta, erilaisia näkökulmia, osaamista ja toisten...

Osaamispula

Lumimyrskyisenä aamuna päätin jättää auton kotiin ja mennä asiakkaalle julkisilla. Hyppäsin Otaniemeen menevään bussiin ja valmistelin tulevaa tapaamistani, jossa tarkoituksena oli haastatella erästä asiakasta tietopääoma-asioissa. Ennen Otaniemeä huomasin neljä...

Ota yhteyttä

Varaa maksuton sparraus

Varatessasi ajan 30 min, soitan sinulle toivomaasi aikaan. Keskustellaan tarpeistasi, tutustutaan.

Tai soita saman tien +358 45 2275021

 

Pin It on Pinterest