+358 45 2275021 info@kmfuture.fi

Tuemme organisaatioita muutoksessa, uudistumisessa ja uuden teknologian käyttöönotossa.

Coachaamme esimiehiä ja yrittäjiä uudistumaan. KonsultointipalvelutCoaching palvelut

Muutosjohtaminen, kilpailukyky ja kasvu

Toimintaympäristömme kehittyy ja monimutkaistuu jatkuvasti.

Trendeinä ovat mm. digitalisaatio ja muuttuva asiakaskäyttäytyminen, jotka vaativat organisaatioilta uudenlaista ajattelua ja uudistumiskykyä. Organisaation resilienssiä, muutoskyvykkyyttä voi parantaa systemaattisesti. Uusien asioiden kehittäminen ja uudistuminen edellyttävät myös avointa, keskustelevaa ja toisten näkemysten huomioonottavaa organisaatiokulttuuria.

Me autamme teitä löytämään ja nostamaan esiin menestystekijät, joilla on merkitystä.

Rakennamme teille ohjelman, jolla strategiset tavoitteet saavutetaan yhdistämällä tiedon, teknologian ja prosessit.

Sparraamme henkilöstöjohtamisen ammattilaisia, liiketoiminnan johtoa ja yrittäjiä menestymään.

Ota yhteyttä, jutellaan lisää.

Tarja Eloranta, toimitusjohtaja

 

Tarja Eloranta

Tarja Eloranta

toimitusjohtaja

Uutta:

Tulevaisuustyöpajat strategiatyöskentelyyn

Strategiatyöpaja: Ota niskaote tulevaisuuden ennakoinnista

Strategiatyön ydin on katsoa tulevaisuuteen ja varmistaa yrityksen toimintakyky sekä oikeansuuntaiset valinnat tulevaisuuden suhteen.

Autamme johtoa visualisoimaan tulevaisuuden suunnittelua fasilitoidussa työpajassa, jossa hyödynnämme Futures Platform- työkalua ennakoinnissa. Lähde: Futures Platform

Tulevaisuustyöpaja: Tulevaisuuden työelämä

Oletko HR-ammattilainen? Jotta HR-ammattilainen voi hoitaa työnsä mahdollisimman hyvin johdon kumppanina, on ymmärrettävä tulevaisuuden osaamistarpeet ja miltä työympäristö näyttää tulevaisuudessa? 

Samalla on tärkeää luoda henkilöstölle kuvaa tulevaisuuden osaamistarpeista. Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Miten vaikuttaa oman osaamisen kehittämiseen jo nyt? 

Autamme HR-asiantuntijoita tulevaisuuustyön hahmottamisessa. Työpajassamme tarjoamme teille työkalun, jolla voidaan hahmottaa ja ymmärtää tulevaisuutta. Ammattimaisesti fasilitoidussa työpajassamme pääsette keskustelemaan oman työalueenne ja organisaationne näkökulmista, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mitä se tarkoittaa teille ja miten voitte ennakoida tulevaisuuden vaateita.

Arvot arjessa

Arvot arjessa

Miten yrityksen arvot näkyvät teidän arjessa?  Yrityksen arvoilla on erityisesti toimintaa ohjaavia periaatteita, joilla on vaikutusta sisäiseen ja ulkoiseen toimintatapaamme. Arvot ovat pohja luottamukselle, pelisäännöille ja perusarvoille. Miten me toimimme,...

Asiakkaan virtuaalinen maailma

Asiakkaan virtuaalinen maailma

On botteja, bittejä ja keinoälyä. Tieto kulkee valtoimenaan asiakkaalta organisaatiolle ja toisin päin. Silti olemme vielä todella kankeita hyödyntämään kaikkea sitä tietoa, mikä on silmiemme edessä. Teknologian hyödyntämisestä puhumattakaan. Asiakkaan kohtaaminen...

Elinikäinen oppiminen

Elinikäinen oppiminen

Tarvitsemme monenlaisia keinoja osaamisen kehittämiseksi myös jatkuvana kehittymisenä organisaatioiden sisällä.  Työ tulee muuttumaan monella. Innovaatiokyvykkyys ja kilpailukyky edellyttää diversiteettiä, erilaisuutta, erilaisia näkökulmia, osaamista ja toisten...

Palvelumme tukevat sinua onnistumaan strategisissa tavoitteissasi

Tietojohtaminen (Knowledge management) tukee organisaation menestykselle elintärkeän tiedon löytämistä, sen jalostamista ja kehittämistä käytännön prosesseissa ja vahvistaa yrityksen kilpailukykyä.

Autamme teitä uudistumaan ja kehittymään tiedon, henkilöstön, teknologian ja hyvän johtamisen avulla. 

Aineeton pääoma on yhä useammin yritysten suurin pääoma. Henkilöstöjohtaminen on vahvasti aineettoman pääoman kehittämiseen liittyvää pitkäjänteistä työtä. Tämän lisäksi yrityksen prosessien kehittäminen, tiedon hallinta, sen hyödyntäminen yrityksen menestyksen eteen on tärkeää. Työn tehokkuuden ja tuloksellisuuden mittaaminen, analysointi ja rutiinien vähentäminen auttavat paitsi tuloksellisuuteen, myös henkilöstötyytyväisyyteen. Työläiden rutiinien muuntaminen digitaalisiksi ja työn murros edellyttävät uusia tapoja ajatella ja ymmärtää oma merkitys tulevaisuuden työssä.

Autamme sinua hyödyntämään ja kehittämään yrityksesi aineetonta pääomaa ja hyödyntämään olemassa olevaa dataa liiketoiminnan kasvattamiseksi.

Olemme myös luotettava kumppani, kun tavoitteesi on uudistuminen, muutoksen muotoilu ja tuki, kasvaminen tai digitaalisen teknologian hyödyntäminen ja implementointi. 

 

Tietopääoman johtamisen konsultointi

Vahvista ja hyödynnä yrityksen tietopääomaa, kuten osaamista, tietoa, suhdepääomaa ja rakenteita. Kehitä niistä toimiva kokonaisuus, jolla on merkitystä tulokseen.

Teknologisen ymmärryksen vahvistaminen

Autamme ymmärtämään mistä teknologiassa on lopulta kyse ja miten se voi auttaa teitä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Teknologia tukee henkilöstöä erilaisin keinoin työn tekemisessä. 

Muutosjohtamisen tuki ja valmennus

Etsitkö keinoja varmistaa työyhteisössäsi uusien toimintatapojen käyttöönoton? 

Paranna omia muutosjohtamisen taitojasi tai kasvata henkilöstösi muutoskyvykkyyttä tuellamme tai valmennuksissamme. 

Taklaa samalla pahimmat sudenkuopat ja onnistu uudistuksissa. Tämä onnistuu pitämällä ihmiset mukana tuloksekkaina ja hyvinvoivina.

Järjestelmän ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen

Tuemme organisaatioita hyödyntämään järjestelmän tuomaa mahdollisuutta muuttaa työtapoja, ottamaan kaiken hyödyn irti tehdystä investoinnista ja nostamaan tehokkuutta ja tuloksia ihmisten kautta.

Asiakaskokemuksen kehittäminen

Miten te olette hyödyntäneet digitaalisia ratkaisuja ja kasvokkain tapahtuvaa palvelua integroituina asiakkaiden sitouttamiseen? 

Simulaatiot - näe ja ymmärrä riskit ja onnistumisen mahdollisuudet

Simulaatioilla saadaan ennalta testattua tulevaa – tehdään näkymätön näkyväksi ja voidaan ennakkoon vaikuttaa lopputulemaan. 

Valmentavan johtamisen kehittäminen

Johda asiantuntijoita palautteen kautta, arvostavalla ja kehittävällä tavalla. 

HR-konsultointi

Tuemme HR:ää strategisten tavoitteiden ja tarpeiden suunnittelussa ja implementoinnissa. Autamme löytämään vaikuttavimmat keinot. 

Coaching

Coachaamme esimiehiä ja asiantuntijoita kehittymään ja kokeilemaan uusia ratkaisuja, joilla on merkitystä. 

Johtoryhmän yhteistyön ja tuloksellisuuden kehittäminen

Johtoryhmän koheesio vaikuttaa koko johtoryhmän toimintaan ja päätöksentekokykyyn. 

Mittaukset ja vaikuttavuuden seuranta

Mittaamme lähtötilanteen hyödyntämällä tietoa, haastatteluita ja seuraamme vaikuttavuutta. 

Organisaatiokulttuurin kehittäminen

Tuemme organisaatioita matkalla kohti itseohjautuvuutta hyödyntäen kokemustamme organisaatioiden kehittämisestä. Matka alkaa luottamuksen kasvattamisesta, yhteisestä sitoutumisesta, vastuun ja tuen saamisesta työhön. 

Tiimin rakentaminen ja kehittäminen - erilaisuus voimavarana

Tehokas ja tuloksellinen tiimi tarvitsee erilaisia osaajia, ihmisiä ja ajatuskulmia. Tuemme teitä rakentamaan tiimin, joka kehittyy ja onnistuu yhdessä. Käytämme mm. DISC – työyhteisöprofilointia tässä tukena. 

Yhteystiedot

Puhelin

+358 45 227 5021

Email

info@kmfuture.fi

Sijaintimme

Helsinki, Suomi  – palvelemme koko maassa

Lähetä meille viesti tai tarjouspyyntö

11 + 10 =

Pin It on Pinterest