Tervetuloa sivuillemme!

Toivottavasti löydät sivuiltamme tarvitsemaasi tietoa. Jos haluat kuulla enemmän, jätä viesti, keskustellaan yhdessä tarkemmin tilanteestasi.

TIETO – TEKNOLOGIA – IHMISET – JOHTAMINEN – UUDISTUMINEN – HYVINVOINTI

  • Olemme tietojohtamisen (Knowledge Management), johtajuuden ja työyhteisöjen kehittämisen ammattilainen.
  • Rohkaisemme ja tuemme uudistumaan digitaalisuuden ja teknologian muutoksissa.

 

  • Valmennamme yhteistyötaidoissa ja vuorovaikutuksessa.
  • Kaikki tarvitaan mukaan, siksi osallistavat menetelmät ovat meille tärkeitä.
  • Coachaamme yksilöä  ja ryhmää kehittymään ja onnistumaan.
  • Haluamme vaikuttavia tuloksia, se tarkoittaa yhdessä kulkemista luottamuksella.

 

  • Teemme merkityksellisiä ja vaikuttavia prosesseja, satsaamme muutokseen, emme vain kertakäyttöiseen käyntiin.
  • Seuraamme asiakastyytyväisyyttämme, NPS arviomme on erinomainen.

 

 

 

Tietojohtamisella parannat kilpailukykyä 

TIETOJOHTAMINEN

Autamme sinua luomaan kulttuurin, jossa ymmärretään tiedon merkitys. Tietoa jaetaan, opitaan toisilta, luodaan uutta tietoa yhdessä ja hyödynnetään sitä kokeilemalla käytäntöön. Tieto kulkee yli siilojen ja löydätte yhdessä tiedosta uutta liiketoimintaa tai pystytte vahvistamaan nykyisiä asiakassuhteita.
Tietoa hyödyntämällä päätöksenteossa, ovat päätökset varmemmalla pohjalla.

Lue Lisää

 

 

 

 

TIETOPÄÄOMAN KEHITTÄMINEN

Tietopääoma eli aineeton pääoma voidaan jakaa inhimilliseen pääomaan, suhdepääomaan ja rakennepääomaan. Käytännössä aineeton pääoma on kaikki, mikä ei ole fyysistä pääomaa. Esimerkiksi osaaminen, suhteet asiakkaisiin, toimittajiin ja kumppaneihin, prosessit ja hyvät käytännöt sekä esimerkiksi patentit.
Tuemme sinua strategisten tavoitteiden mukaisen tietopääoman eli aineettoman pääoman kehittämisessä.

1. Tietopääoman nykytilakartoitus
2. Tulevaisuuden tarpeiden hahmottaminen
3. Organisaation menestystekijät
3. Tietopääoman kehittämisen suositus ja suunnitelma
4. Tavoitteiden mukaisten mittareiden määrittely
5. Tietopääoman johtamisen keinot

Lue lisää

 

Rohkaisemme hyödyntämään uutta teknologiaa arjessa

TEKNOLOGIA MAHDOLLISTAA PALJON

Uuden teknologian käyttöönoton suunnittelun tulee lähteä strategisista tavoitteista. Mitä halutaan saavuttaa ja miten?
Liian usein oletetaan teknologian ratkaisevan ongelmat.

Muutos edellyttää prosessien ja arvonluonnin vaikutuksen hahmottamista uudella tavalla, esimerkiksi palvelumuotoilun avulla.
Autamme teitä löytämään kannattavia ratkaisuja ja olemme tukena päätöksenteossa.

 

 

Mittaus antaa arvokasta tietoa ja tekee muutoksen näkyväksi

MITTAUKSET JA ARVIOT

* Tietojohtamisen maturiteettikysely
* Johtamisen parhaat käytännöt
* Erilaisuuden hyödyntäminen (DISC)
* 360° mittaukset
* Luottamus

Lue lisää

 

 

Muutos on aina mahdollisuus

MUUTOSJOHTAMINEN JA SIMULAATIOT

Tuemme yritystäsi onnistumaan muutoksessa räätälöimällä teille sopivan muutosmatkan, tarvittavine tukineen.
Tukimusten mukaan jopa yli 70% muutoksista epäonnistuu erilaisista syistä.

Kun haluat ennakoida yllättäviä tilanteita tai haluat testata toiminnallisuutta, simulaatio auttaa huomaamaan ne pienet kohdat, joilla on merkitystä ja vaikutusta toimintaympäristöön ja toimijoille.

Ota kumppani tueksi onnistumiseen!

 

 

JOHTORYHMÄN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Johtoryhmän saumaton toimintakyky on erittäin tärkeä asia. Millainen luottamus, konfliktien käsittelykyky on, entä voidaanko olla asioista eri mieltä rakentavalla tavalla? Kuunnellaanko erilaisia mielipiteitä? Pystytäänkö sanomaan, ettei ihan ymmärretty mistä oli kysymys?
Valmennamme johtoryhmän kasvattamaan luottamusta, avoimuutta, sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja onnistumaan.
Autamme myös johtoryhmää tietoperustaisen päätöksenteon toteuttamisessa.

 

 

 

JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

Esimiestyön kehittäminen
Valmentava esimiestyö
Itseohjautuvuuden kehittäminen

Millaisen organisaatiokulttuurin sinä haluat rakentaa?

Lue lisää

 

 

 

 

 

 

 

BUSINESS COACHING / IN-HOUSE COACHING

Tuemme sinua uutena esimiehenä tai asiantuntijana uudessa roolissasi ensimmäisiin askeliin ja haasteiden voittamiseen.
Coach kulkee rinnallasi ja haastaa sinua löytämään uusia näkökulmia ja löytämään toimivia ratkaisuja.
Coaching prosessimme on n 3-4 kk sisältäen kirjallisen sopimuksen coachingin tavoitteista ja tapaamisista kasvotusten, verkossa tai puhelimessa.

IN-House coaching tarkoittaa sitä, että coachimme on työyhteisösi käytettävissä esimerkiksi päivän viikossa tai sopimuksen mukaan. Kysy lisää, mikä olisi teille paras vaihtoehto.
Verkostossamme on useita sertifioituja Business Coacheja tukenasi.

 

 

SITRAFund Erätauko – menetelmä

DIALOGI - AVAIN INNOVAATIOIHIN

Dialogia tarvitaan moniulotteisessa toimintaympäristössämme yhä enemmän yli tiimi-, toiminto- ja organisaatiorajojen. innovoinnissa erilainen osaaminen ja kokemukset ovat tärkeitä. Siksi yhteiskehittäminen voi luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia monelle yritykselle. Digitalisaatio ja alustatalous ovat tästä hyviä esimerkkejä. Dialogi auttaa organisaatiota myös kasvattamaan luottamusta toimijoiden tai henkilöiden välillä.

Edistämme organisaatioiden dialogitaitoja ja kykyä osallistavilla menetelmillä esim. SITRA:n erätauko valmennuksella.

Lue lisää

 

DISC Työyhteisöprofiili

DISC - ERILAISUUS VOIMAVARANA

Everything DiSC:in tapa parantaa henkilöstön vuorovaikutusta, sitoumista ja tuloksia herättää vahvaa luottamusta yrityselämässä.

Toimii työyhteisöissä ja organisaation kaikilla tasoilla riippumatta henkilöiden asemasta tai tehtävästä.
Everything DiSCiä käytetään monessa organisaatiossa roolista riippumatta ymmärtämään omaa ja toisten käyttäytymistyyliä.
Se toimii niin työyhteisössä kuin asiakkaiden kanssa. Teemme yksittäisiä tai koko työyhteisölle profiileja, coachaamme niiden ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen arjessa.

 

 

 

 

ASIAKKAAN LAADUKAS KOHTAAMINEN

Laadukkaalla asiakaskohtaamisella pystyt parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja myyntituloksia. Tapaamme asiakkaat usein monella tavalla, sähköpostilla, verkossa ja chatin kautta, puhelimitse, verkkotapaamisena ja kasvotusten paikan päällä. Kussakin tavassa on omat keinonsa parantaa laatua ja asiakaskohtaamista. Joskus kohtaamme haastavia asiakkaita tai joudumme käsittelemään reklamaatioita.

Autamme sinua ja organisaatiotasi löytämään parhaat tavat toimia. Olen valmentanut yli 500 asiantuntijaa ympäri Suomen asiakkaan kohtaamiseen hyviksi havaituilla keinoilla.

Varaa aika tästä alkukartoitukseen.

Miten voimme auttaa sinua tai organisaatiotasi?

Uutiskirje

Pelikortit (QuickDISC) on ainutlaatuinen korttipeli, joka lisää vuorovaikutusta ja tehostaa valmennusta. Pelikorttien avulla voit hauskasti tutustuttaa ihmiset toisiinsa ja samalla he kertovat omista käyttäytymistyyleistään, jotka perustuvat DISC – käyttäytymistyylien malleihin.

Kun tarvitset tukea uudistumiseen, johtamiseen tai liiketoiminnan kehittämiseen luottamuksellisesti ja vaikuttavasti. Autamme sinua ja tiimiäsi onnistumaan.