Tieto – ihmiset – teknologia – johtaminen 

 

KM Future – tietojohtamisella kasvua ja uudistumista

Luo kilpailukykyä johtamalla tehokkaasti tietoa ja aineetonta pääomaa. 

Tuemme yrityksiä ja julkisia yhteisöjä uudistumisessa, johtamisen käytänteissä ja henkilöstöjohtamisessa. 

 

Palvelumme tukevat sinua onnistumaan strategisissa tavoitteissasi

Tietojohtaminen (Knowledge management) tukee organisaation menestykselle elintärkeän tiedon löytämistä, sen jalostamista ja kehittämistä käytännön prosesseissa ja vahvistaa yrityksen kilpailukykyä.

Autamme teitä uudistumaan ja kehittymään tiedon, henkilöstön, teknologian ja hyvän johtamisen avulla. 

Aineeton pääoma on yhä useammin yritysten suurin pääoma. Henkilöstöjohtaminen on vahvasti aineettoman pääoman kehittämiseen liittyvää pitkäjänteistä työtä. Tämän lisäksi yrityksen prosessien kehittäminen, tiedon hallinta, sen hyödyntäminen yrityksen menestyksen eteen on tärkeää. Työn tehokkuuden ja tuloksellisuuden mittaaminen, analysointi ja rutiinien vähentäminen auttavat paitsi tuloksellisuuteen, myös henkilöstötyytyväisyyteen. Työläiden rutiinien muuntaminen digitaalisiksi ja työn murros edellyttävät uusia tapoja ajatella ja ymmärtää oma merkitys tulevaisuuden työssä.

Autamme sinua hyödyntämään ja kehittämään yrityksesi aineetonta pääomaa ja hyödyntämään olemassa olevaa dataa liiketoiminnan kasvattamiseksi.

Olemme myös luotettava kumppani, kun tavoitteesi on uudistuminen, muutoksen muotoilu ja tuki, kasvaminen tai digitaalisen teknologian hyödyntäminen ja implementointi. 

 

Tietopääoman johtamisen konsultointi

Vahvista ja hyödynnä yrityksen tietopääomaa, kuten osaamista, tietoa, suhdepääomaa ja rakenteita. Kehitä niistä toimiva kokonaisuus, jolla on merkitystä tulokseen.

Teknologisen ymmärryksen vahvistaminen

Autamme ymmärtämään mistä teknologiassa on lopulta kyse ja miten se voi auttaa teitä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Teknologia tukee henkilöstöä erilaisin keinoin työn tekemisessä. 

Asiakaskokemuksen kehittäminen

Miten te olette hyödyntäneet digitaalisia ratkaisuja ja kasvokkain tapahtuvaa palvelua integroituina asiakkaiden sitouttamiseen? 

Simulaatiot - näe ja ymmärrä riskit ja onnistumisen mahdollisuudet

Simulaatioilla saadaan ennalta testattua tulevaa – tehdään näkymätön näkyväksi ja voidaan ennakkoon vaikuttaa lopputulemaan. 

Valmentavan johtamisen kehittäminen

Johda asiantuntijoita palautteen kautta, arvostavalla ja kehittävällä tavalla. 

HR-konsultointi

Tuemme HR:ää strategisten tavoitteiden ja tarpeiden suunnittelussa ja implementoinnissa. Autamme löytämään vaikuttavimmat keinot. 

Coaching

Coachaamme esimiehiä ja asiantuntijoita kehittymään ja kokeilemaan uusia ratkaisuja, joilla on merkitystä. 

Johtoryhmän yhteistyön ja tuloksellisuuden kehittäminen

Johtoryhmän koheesio vaikuttaa koko johtoryhmän toimintaan ja päätöksentekokykyyn. 

Mittaukset ja vaikuttavuuden seuranta

Mittaamme lähtötilanteen hyödyntämällä tietoa, haastatteluita ja seuraamme vaikuttavuutta. 

Yhteistyön tarve on valtaisa

Toimintaympäristömme kehittyy ja monimutkaistuu jatkuvasti.

 

Trendeinä ovat mm. digitalisaatio ja muuttuva asiakaskäyttäytyminen, jotka vaativat organisaatioilta uudenlaista ajattelua ja uudistumiskykyä. Muutoskyvykkyyttä voi parantaa systemaattisesti.

Uusien asioiden kehittäminen ja uudistuminen edellyttävät myös avointa, keskustelevaa ja toisten näkemysten huomioonottavaa organisaatiokulttuuria.

Me autamme teitä löytämään ja nostamaan esiin menestystekijät, joilla on merkitystä.

Rakennamme teille ohjelman, jolla strategiset tavoitteet saavutetaan yhdistämällä tiedon, teknologian ja prosessit.

Tämä edellyttää myös ihmisten eli henkilöstösi mukaan ottamista ja sitouttamista uuteen. Samalla panostaen johtamisen kehittämiseen, vakuutamme, että henkilöstötyytyväisyys ja jaksaminen parantuvat. 

Asiakkaan kohtaaminen digitaalisissa kanavissa on haaste monelle yritykselle tänä päivänä. Monen kohtaamisen kautta olen todennut, että voimme tehdä sen niin paljon paremmin. Vuorovaikutus, ymmärrys, nopeus ja tekniikan oppiminen vaativat perehtymistä ja harjoittelua. 

Sparraamme henkilöstöjohtamisen ammattilaisia, liiketoiminnan johtoa ja yrittäjiä menestymään. Ota yhteyttä, jutellaan lisää.

Tarja Eloranta, toimitusjohtaja

 

Kokeile lyhyitä mittauksiamme ja arvioi organisaatiosi nykytilanne.

Kun asiat saadaan näkyväksi – niitä voidaan johtaa ja vaikuttaa niihin.

Hyödynnämme erilaisia digitaalisia ratkaisuja mittaamisessa sekä henkilöstön osallistamisessa. Valitsemme kumppaneiltamme toimivimmat digitaaliset ratkaisut, joilla saadaan tieto tai henkilöstön ääni kuuluville.

Mahdollisuus vaikuttaa on yksi suurimmista haasteista organisaatioissa henkilöstötyytyväisyys kyselyissä.

Miten teillä johdetaan tietoa?

Tiedon johtaminen, osallistaminen, tiedon kulku organisaatiossa. 

Testaa, miten asiat ovat tällä hetkellä pikatestillä.

Johtoryhmän yhteistoiminnan ja tuloksellisuuden testi

Millainen yhteistyökyky teillä on? Voidaanko asioista puhua suoraan ja avoimesti tai olla asioista eri mieltä? Entä onko tavoitetila kaikilla kirkkaana? 

Miksi tietojohtaminen?

Tietojohtaminen (Knowledge management) on varsin tuore tieteenala, joka on syntynyt 1990-luvun alussa käytännön tarpeista. Tieto ja osaaminen ovat yrityksen menestystekijöitä. Tietopääoman osuus (eli aineeton pääoma) on jo yli 84% yritysten pääomasta (S&P...

Arvot arjessa

Miten yrityksen arvot näkyvät teidän arjessa?  Yrityksen arvoilla on erityisesti toimintaa ohjaavia periaatteita, joilla on vaikutusta sisäiseen ja ulkoiseen toimintatapaamme. Arvot ovat pohja luottamukselle, pelisäännöille ja perusarvoille. Miten me...

Asiakkaan virtuaalinen maailma

On botteja, bittejä ja keinoälyä. Tieto kulkee valtoimenaan asiakkaalta organisaatiolle ja toisin päin. Silti olemme vielä todella kankeita hyödyntämään kaikkea sitä tietoa, mikä on silmiemme edessä. Teknologian hyödyntämisestä puhumattakaan. Asiakkaan...

Keskustellaan lisää! 

Ota yhteyttä! 

Info

KM Future Ky

Helsinki

puhelin 045 2275021

tarja.eloranta@kmfuture.fi

Y-tunnus     2956454-7

Pin It on Pinterest