+358 45 2275021 info@kmfuture.fi

Palvelumme sinulle

Varaa maksuton tapaaminen

Prosessimme sisältää

Tuemme sinua vaikuttavasti

Tutkimus ja analysointi

Käytämme tutkimusta, haastatteluja, arviointeja ja tutustumme tarkasti toiveisiinne, odotuksiinne ja tavoitteisiinne.

 

 

Roadmap suunnittelu

Tutkimus ja analyysi tuovat esille tarvittavat toimenpiteet. Tiekartta visualisoi ja tekee matkan ymmärrettäväksi. Toimenpiteiden räätälöinti tarpeen mukaan.

toteutus ja seuranta, lopputilanneanalyysi

Projektin toteutus sovituilla toimenpiteillä, laadukkaasti. Seurataan vaikuttavuutta ja tuloksia. Jos tarvitaan muutosta matkalla, tehdään se. Lopputilanneanalyysi ja asiakastyytyväisyyskysely.

Miten teillä johdetaan tietoa? 

Kokeile ja arvioi oikealla olevasta linkistä. 

Tee tietojohtamisen pikatesti

Kehitä organisaatiosi tieto- eli aineetonta pääomaa

Organisaatioiden pääoma on erittäin tietointensiivistä tänä päivänä, jopa 80% yrityksen pääomasta muodostuu tietopääomasta.

On siis merkitystä, miten tätä tietoa johdetaan ja kehitetään sekä luodaan siitä erottuvaa merkitystä ja kilpailukykyä. 

Kehitysohjelma – jossa kartoitamme organisaationne tärkeän tietopääoman, jolla on vahvin vaikutus ja merkitys strategian toteutumiselle.

Arvioimme nykytilanteen ja muutostarpeen sekä autamme teitä vahvistamaan kykyä saavuttaa strategiset tavoitteenne.

Uuden teknologian ymmärryskyvyn parantaminen

Tekoäly, digitalisaatio, Big data, robotiikka

Paljon sanoja, mutta mitä ne tarkoittavat meille? 

Henkilöstön ymmärrys kaikesta uudesta teknologiasta on hyvin erilainen yksilötasolla. Tarvitsemme kuitenkin kaikkia mukaan. 

Autamme teitä luomaan ymmärrystä henkilöstölle, sidosryhmille, mitä nämä ilmiöt tarkoittavat minulle ja mitä minun tulee tehdä, ylläpitääkseni ammattitaitoani ja pysyäkseni muutoksen mukana. 

Työpajassa henkilöstösi ymmärtää tarpeen oppia ja uudistua omaehtoisesti tai työnantajan tukena. 

Tulevaisuus on meidän! 

Kohti itseohjautuvuutta

Olemme kumppanisi organisaation kulttuurin kehittämisessä kohti itseohjautuvampaa suuntaa.

Hierarkisen organisaation sijasta monessa asiantuntijaorganisaatiossa on madallettu hierarkiaa. Tämä edellyttää työntekijänä vahvempaa vastuun ottamista ja itsensä johtamisen kykyä. Henkilöstöä ei kuitenkaan voida jättää oman onnensa nojaan, vaan tarvitaan erilaisia tukimuotoja työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden varmistamiseen.

Uudistumisen ja muutosjohtamisen tuki

Muutoksista yli 70% epäonnistuu. Uusien järjestelmähankkeiden odotusarvot eivät usein kohtaa tai toteudu. Suuret investoinnit, mutta asiat jäävät hyödyntämättä ja vaiheeseen. 

Asiat voivat olla toisinkin. 

Ota kumppani tueksesi, joka ymmärtää muutoksen tarvitsemat askeleet, henkilöstön sitouttamisen keinot, implementoinnin ja soveltamisen keinot joilla investointisi saadaan tuottamaan lisäarvoa ja uutta liiketoimintaa. 

Tiimin kehitysohjelma

The five behaviors of a cohesive team by Patrick Lencioni 

Projektitiimeille, johtotiimeille tai hallitukselle, mille vaan tiimille, jolla on yhteinen tavoite.  

Kehitä tiimiäsi viiden askeleen kautta ja saavuta tulokset paremmin kuin ennen.  

  • Luottamus
  • Konfliktit
  • Sitoutuminen
  • Tilivelvollisuus
  • Tavoite 

UUTTA! Nyt myös henkilökohtaisena profiilina. Profiili auttaa nostamaan esiin oman toiminnan suhteessa muihin. Esimerkiksi uudelle esimiehelle tai johtoryhmän jäsenelle. Profiili täytetään verkossa ja tulokset käydään läpi yhdessä aina soveltaen omaan toimintaympäristöön ja tarpeeseen. 

HR- tai liiketoimintajohdon konsultointi ja coaching

Muuttuva toimintaympäristömme edellyttää jatkuvaa uudistumiskykyä. Olemme tukesi muutosten implementoinnissa, henkilöstön osallistamisessa, ilmapiirin ja työyhteisön kehittämisessä ja monessa muussa.

Asiantuntijamme ovat alansa osaajia, ammattitaitoa on monelta eri toimialalta ja monesta eri tilanteesta.

Tuemme sinua luottamuksella kun tilanne on haastava ja kaipaat sparrauskummpania, joka on käytettävissäsi sitä tarvitessasi.

Johtotiimin kehittäminen

Autamme yrityksen tai yhteisön johtotiimiä tai hallitusta rakentamaan hyvän ja toimivan koheesion, yhteistyön.

Luottamus vallitsee, asioista voidaan puhua niiden oikeilla nimillä, voidaan nostaa esiin erilaisia näkemyksiä ja ratkaisuvaihtoehtoja ja sitoutua yhdessä sovittuihin päätöksiin. Tämän kaiken tarkoituksena on onnistua tavoitteiden ja tehokkuuden saavuttamisessa. 

Hyödynnämme tässä mm. Patrick Lencionin kehittämää viiden kyvykkyyden mittausta ja kehitysprosessia. 

 

Johtamisen kehitysohjelma

Johtajuus – sen tarve on edelleen ilmiselvä, vaikka puhutaan itseohjautuvuudesta ja matalasta hierarkiasta.

  • Valmentavan johtamisen kehittäminen
  • Esimiehen vuorovaikutustavat ja tyyli
  • Oman roolin sisäistäminen tai
  • Esimiehen muutosjohtamisen osaamisen kehittäminen.

Hyödynnämme erilaisia mittauksia, arvioita (360°), ja profilointia (mm. WOL-Work of leaders), jotta saadaan vahvuudet ja kehittämisen kohteet näkyviin.

Coachaamme ja tuemme vierellä. Tuemme esimiestä oman ja tiimin hyvinvoinnin parantamisessa.

 

DISC- vuorovaikutus profiilit ja valmennus

Kaikissa kohtaamisissa, missä on ihmiset läsnä, tarvitaan vuorovaikutustaitoja. Jaa, kyllä robotitkin niitä tarvitsevat. Mutta se on toinen juttu. 

DISC- työyhteisö ja WOL – Work of leaders – esimiesprofiilit ja niihin liittyvä valmennuspäivä auttavat ymmärtämään omaa luontaista tapaa toimia. Samalla ne edesauttavat ymmärtämään, miten omaa toimintaa tulee suhteuttaa toisiin, erilaisiin ihmisiin, kollegoihin, asiakkaisiin ja partnereihin. 

Monessa isossa organisaatiossa on jokaisella neuvojalla ja esimiehellä teetetty oma profiili, jota hyödynnetään päivittäin. Miksei teilläkin? 

Business coaching

Tuemme uuden roolin tai vastuun haltuunotossa ja tavoitteiden saavuttamisessa. 

Sertifioidut ja osaavat verkostocoachimme ovat kaikki käytettävissäsi. 

Coaching prosessimme ovat tyypillisesti 3 kk. 

Paranna fasilitointi/ dialogitaitojasi

Olemme SITRA :n ja Erätaukosäätiön kumppani dialogitaitojen kouluttamisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja yrityksissä.

Asiantuntijamme ovat ammattifasilitaattoreita ja osallistavien menetelmien käyttäjiä.

Kysy lisää miten voimme tukea sinun organisaatiotasi lisäämään dialogitaitoja, arvostavaan, rakentavaan keskusteluun.  Sillä voidaan tukea päivittäistä työtä, löytää keinoja jatkuvaan kehittymiseen, innovointiin tai ymmärtää erilaisia näkemyksiä tai kasvattaa luottamusta organisaatiossa.

Myös erilaisissa seminaareissa voidaan rakentaa mukaan dialogisia osallsitavia keskusteluita, joissa osallistujat saadaan aktivoitua ja osaamista jaettua.

PK-yrityksen kasvuohjelma

Pk-yrityksen kasvuohjelman ideana on löytää sinulle keinoja kehittää liiketoimintaa ja prosesseja tavoitteena kasvaa. 

=> Strateginen muutosohjelma 

=> Kartoitus, suunnittelu, toteutuksen tuki

=> Prosessi, jolla haetaan vaikuttavuutta. 

Workshopit, fasilitointi tai puhuja tilaisuuteesi

Olemme kokeneita fasilitoijia, hyödynnämme tilaisuuteen sopivia fasilitointitapoja ja metodeja, joilla on vaikuttavimmat tulokset. 

Puhujana teemamme liittyvät muutosjohtamiseen, uudistumiseen, muutoskyvykkyyteen tai digitalisuuteen. 

Palvelumme tukevat sinua onnistumaan strategisissa tavoitteissasi

Tietojohtaminen (Knowledge management) tukee organisaation menestykselle elintärkeän tiedon löytämistä, sen jalostamista ja kehittämistä käytännön prosesseissa ja vahvistaa yrityksen kilpailukykyä.

Autamme teitä uudistumaan ja kehittymään tiedon, henkilöstön, teknologian ja hyvän johtamisen avulla. 

Aineeton pääoma on yhä useammin yritysten suurin pääoma. Henkilöstöjohtaminen on vahvasti aineettoman pääoman kehittämiseen liittyvää pitkäjänteistä työtä. Tämän lisäksi yrityksen prosessien kehittäminen, tiedon hallinta, sen hyödyntäminen yrityksen menestyksen eteen on tärkeää. Työn tehokkuuden ja tuloksellisuuden mittaaminen, analysointi ja rutiinien vähentäminen auttavat paitsi tuloksellisuuteen, myös henkilöstötyytyväisyyteen. Työläiden rutiinien muuntaminen digitaalisiksi ja työn murros edellyttävät uusia tapoja ajatella ja ymmärtää oma merkitys tulevaisuuden työssä.

Autamme sinua hyödyntämään ja kehittämään yrityksesi aineetonta pääomaa ja hyödyntämään olemassa olevaa dataa liiketoiminnan kasvattamiseksi.

Olemme myös luotettava kumppani, kun tavoitteesi on uudistuminen, muutoksen muotoilu ja tuki, kasvaminen tai digitaalisen teknologian hyödyntäminen ja implementointi. 

 

Tietopääoman johtamisen konsultointi

Vahvista ja hyödynnä yrityksen tietopääomaa, kuten osaamista, tietoa, suhdepääomaa ja rakenteita. Kehitä niistä toimiva kokonaisuus, jolla on merkitystä tulokseen.

Teknologisen ymmärryksen vahvistaminen

Autamme ymmärtämään mistä teknologiassa on lopulta kyse ja miten se voi auttaa teitä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Teknologia tukee henkilöstöä erilaisin keinoin työn tekemisessä. 

Muutosjohtamisen tuki ja valmennus

Etsitkö keinoja varmistaa työyhteisössäsi uusien toimintatapojen käyttöönoton? 

Paranna omia muutosjohtamisen taitojasi tai kasvata henkilöstösi muutoskyvykkyyttä tuellamme tai valmennuksissamme. 

Taklaa samalla pahimmat sudenkuopat ja onnistu uudistuksissa. Tämä onnistuu pitämällä ihmiset mukana tuloksekkaina ja hyvinvoivina.

Järjestelmän ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen

Tuemme organisaatioita hyödyntämään järjestelmän tuomaa mahdollisuutta muuttaa työtapoja, ottamaan kaiken hyödyn irti tehdystä investoinnista ja nostamaan tehokkuutta ja tuloksia ihmisten kautta.

Asiakaskokemuksen kehittäminen

Miten te olette hyödyntäneet digitaalisia ratkaisuja ja kasvokkain tapahtuvaa palvelua integroituina asiakkaiden sitouttamiseen? 

Simulaatiot - näe ja ymmärrä riskit ja onnistumisen mahdollisuudet

Simulaatioilla saadaan ennalta testattua tulevaa – tehdään näkymätön näkyväksi ja voidaan ennakkoon vaikuttaa lopputulemaan. 

Valmentavan johtamisen kehittäminen

Johda asiantuntijoita palautteen kautta, arvostavalla ja kehittävällä tavalla. 

HR-konsultointi

Tuemme HR:ää strategisten tavoitteiden ja tarpeiden suunnittelussa ja implementoinnissa. Autamme löytämään vaikuttavimmat keinot. 

Coaching

Coachaamme esimiehiä ja asiantuntijoita kehittymään ja kokeilemaan uusia ratkaisuja, joilla on merkitystä. 

Johtoryhmän yhteistyön ja tuloksellisuuden kehittäminen

Johtoryhmän koheesio vaikuttaa koko johtoryhmän toimintaan ja päätöksentekokykyyn. 

Mittaukset ja vaikuttavuuden seuranta

Mittaamme lähtötilanteen hyödyntämällä tietoa, haastatteluita ja seuraamme vaikuttavuutta. 

Organisaatiokulttuurin kehittäminen

Tuemme organisaatioita matkalla kohti itseohjautuvuutta hyödyntäen kokemustamme organisaatioiden kehittämisestä. Matka alkaa luottamuksen kasvattamisesta, yhteisestä sitoutumisesta, vastuun ja tuen saamisesta työhön. 

Tiimin rakentaminen ja kehittäminen - erilaisuus voimavarana

Tehokas ja tuloksellinen tiimi tarvitsee erilaisia osaajia, ihmisiä ja ajatuskulmia. Tuemme teitä rakentamaan tiimin, joka kehittyy ja onnistuu yhdessä. Käytämme mm. DISC – työyhteisöprofilointia tässä tukena. 

Ota yhteyttä

Puhelin

045 2275021

Email

info@kmfuture.fi

Osoite

Helsinki

Pin It on Pinterest