Nykyisessä tietointensiivissä organisaatioissa aineettoman pääoman merkitys on kasvanut kaikilla toimialoilla ja samalla se on voimistunut kattamaan pääosan yrityksen resursseista. Aineettomilla pääomilla (tietopääomilla) on myös keskeinen merkitys yrityksen menestykseen, työntekijöiden hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2015)

Liiketoimintamme muodostaa arvolupauksen asiakkaallemme, joka näkyy asiakkaallemme tuloksina, tuotteina, palveluina, hyötyinä. Arvolupauksen lähteenä toimivat mm. organisaatiomme osaaminen, innostus, brändit ja prosessit.

Fyysisiin resursseihin liittyy helpompi johdettavuus, seuranta ja mittaaminen. Mutta miten johdetaan aineettomia pääomia ja mitä ne ovat?

Aineettomat pääomat/Tietopääoma luokitellaan usein inhimilliseen pääomaan, suhdepääomaan ja rakenteelliseen pääomaan.

Erityisen tärkeää aineettoman pääoman tarkastelu on sisäisissä tarkoituksissa toiminnan kehittämisessä, uudistumisessa tai muutostilanteissa. Joissakin tapauksissa tarvitaan myös ulkoisille sidosryhmille tietoa. Näitä voivat olla esimerkiksi yritysjärjestelyt, omistajanvaihdokset, tai viestinnälliset tarkoitukset rahoittajaa, sijoittajaa tai muuta sidosryhmää varten.

Selvityksessä löydetään yrityksen strategian mukaisten tavoitteiden ja arvonluonnin kannalta tärkeimmät toimintaedellytykset sekä niiden kehittämistarpeet. Tuloksena yritys saa tunnistettujen strategisen aineettomien pääomien johtamismallin, joita on mahdollista seurata ja kehittää.

Strategisten tavoitteiden pohjainen suunnitelmallinen tietopääoman jatkuva kehittäminen organisaatiossa.

Kysy lisää tai pyydä tarjous yrityksesi tietopääoman/aineettoman pääoman johtamisen tukeen. Toteutamme kartoituksen, mm. haastatteluin, analysoimme tulokset ja ehdotamme teille parhaat toimenpidesuunnitelmat johtamiseen. Puhelin 045 2275021