Haastavan asiakkaan kohtaaminen -Milloin asiakkaasta tulee haastava?

Haastavan asiakkaan kohtaaminen voi alkaa ikävästi, mutta kääntyä hyvällä tavalla.

Tervetuloa lukemaan blogikirjoitustani haastavien asiakkaiden kohtaamisesta. Tässä artikkelissa tarkastellaan, milloin asiakkaasta voi muodostua haastava ja miten voimme käsitellä heitä ammattimaisesti ja tehokkaasti. Jokainen asiakaskohtaaminen on ainutlaatuinen, ja kohtaamme monenlaisia persoonallisuuksia päivittäin. Osa asiakkaista vaatii enemmän aikaa ja vaivaa, ja tämä voi joskus tuoda haasteita asiakaspalvelutyöhön.

Haastavien asiakkaiden kohtaaminen aiheuttaa stressiä työpaikoilla

Työterveyslaitoksen mukaan haastavat asiakastilanteet ovat tutkitusti Euroopassa (EU-OSHAn ESENER-tutkimus) yleisin työterveysriski heti tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskien jälkeen. Kuormittavat asiakastilanteet tunnistettiin riskiksi 59 % työpaikoista. Suomessa Työolobarometrin 2022 mukaan 31 % kertoi kokeneensa asiakkaiden taholta henkistä väkivaltaa tai kiusaamista joskus ja 5% jatkuvasti. Myös työsuojelun näkökulmasta huoli on merkittävä. Vaikeat asiakastilanteet alalla kuin alalla voivat aiheuttaa haitallista psykososiaalista kuormitusta, joka vaikuttaa työntekijöihin mm. unettomuutena, työkyvyttämyytenä, sairauspoissaoloina, työnilon häviämisenä, pelkoina ja masennuksena. 

Tämä kehitys on erittäin huolestuttavaa ja kun ajatellaan, että yhä useampi tehtävä tulevaisuudessa pitää sisällään jonkin verran tai enemmänkin asiakaskohtaamisia, on tähän syytä paneutua jokaisella työpaikalla. Digitaalisuus ja tekoäly tulevat väistämättä hoitamaan paljon työtehtäviä tulevaisuudessa, jossa suorittava tehtävä siirtyy koneelle ja siten jokainen joutuu tai pääsee jossain muodossa kohtaamaan asiakkaita. Kommunikointitapojen kehittyessä ja nopeutuessa voi tilanteita tulla yllättäen ja olla haastavia. Suullinen tai kirjallinen viestintä on erilaista, ja molempien osaamiseen on syytä panostaa. 

TTL:n ELina Östringin (TTL, 23.3.2023) mukaan kuormittavimpia ovat ennakoimattomat haastavat asiakastilanteet. Kuitenkin asiakaskohtaamisen muotoilun, harjoittelun, ymmärryksen ja osaamisen kautta voidaan näitä haastavia tilanteita oppia käsittelemään ja sitä kautta vähentää stressiä ja luoda hyviä kohtaamisia, myös kun tilanne on haastava lähtötilanteessa. 

Työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssään. Työn kehittämisen, osaamisen ja koulutuksen kautta voidaan tilanteisiin varautua ja helpottaa kuormitusta. 

Milloin asiakkaasta tule haastava?

Asiakas ei lähtökohtaisesti varmastikaan ole aina haastava. Väitän, että asiakkaasta tulee haastava jossain kohtaa, vaikka lähtötilanne ei sellainen ole ollutkaan. Tunnistettuja asioita tai tilanteita voivat olla mm. seuraavat:

 1. Reklamaatiotilanteet tai tyytymättömyys yrityksen palveluihin tai tuotteisiin: Tyypillinen tilanne, jossa laadukkaalla asiakkaan kohtaamisella ja tilanteen hoitamisella voidaan pelastaa paljon tai menettää kaiken. Asiakkaan kuuntelu unohtuu joskus, puhutaan päälle, ei kohdata asiakasta rakentavasti, arvostavasti, rauhoittaen tilannetta ja ottamalla asiaa haltuun. Reklamaatioita ei välttämättä kaikissa yrityksissä osoiteta otettavan vakavasti tai priorisoida niiden käsittelyä. Asiakas haluaa kuitenkin vain, että asia hoituisi sovitun mukaisesti. 
 2. Epärealistiset odotukset: Asiakas saattaa asettaa epärealistisia odotuksia tuotteellesi tai palvelullesi. Esimerkiksi he voivat vaatia erikoishinnoittelua tai nopeaa toimitusta, joka ei ole mahdollista toteuttaa. Tällaiset tilanteet vaativat selkeää kommunikointia ja rehellistä keskustelua, jotta voidaan asettaa realistisemmat odotukset.
 3. Vuorovaikutustaitojen puute: Asiakaspalvelija ja asiakas voivat olla hyvin erityyppisiä henkilöitä persoonallisuudeltaan ja toimintatyyliltään. Tämä voi aiheuttaa haastavia tilanteita. Tunnistamalla oman luotaisen persoonallisuuden ja tunnistamalla piirteitä asiakkaasta, voi luoda yhteyttä ja rakentaa luottamusta asiakkaan kanssa. Toiselle voi olla tärkeää nopeus, turha jaarittelu pois, toinen arvostaa paljon tietoa ja tutkimusta päätöksensä tueksi, joku haluaa varmistua turvallisuudesta tai siitä, että saa tukea matkan varrella. Vuorovaikutusosaamisen kehittäminen auttaa myös työyhteisön sisäisessä yhteistyössä, ihmisiä kun kaikki olemme.
 4. Jatkuva valittaminen: Jotkut asiakkaat valittavat jatkuvasti, vaikka heidän kanssaan työskenneltäisiin ahkerasti ongelman ratkaisemiseksi. Tällainen asiakas saattaa kuluttaa paljon aikaa ja energiaa, ja heidän tyytyväisyytensä voi olla vaikea saavuttaa. On tärkeää pysyä rauhallisena ja empaattisena, mutta myös asettaa rajat valitusten kohtuuttomalle määrälle. On hyvä myös pohtia, mistä jatkuva valittaminen johtuu? Mikä on kuitenkin hyvin ja mihin on ollut tyytyväinen? Tilanne saattaa olla lähtenyt erittäin pienestä asiasta, joka on mennyt epätoivotulla tavalla. Mitä jos nostaisi asian oikeasti ylös ja toteaisi, että tämä meillä meni pieleen, pahoittelut siitä, mutta muuten asiat on sujuneet hyvin. Mitä odotat meiltä tulevaisuudessa?
 5. Kriittinen ja epäluuloinen asiakas, joka ei vähään tyydy: Jotkut asiakkaat saattavat olla hyvin kriittisiä ja kohtaaminen voi olla haastavaa. Vaikka palvelusi tai tuotteesi on korkealaatuista, he saattavat silti olla tyytymättömiä. Tällöin on tärkeää kuunnella heidän huolenaiheitaan ja tarjota ratkaisuja, mutta samalla muistaa, että et voi aina miellyttää kaikkia. Silloin on hyvä keskustella, molempien odotuksista ja mahdollisuuksista. Voisiko siinä kuitenkin olla aineksia hyvälle asiakassuhteelle? 
 6. Kommunikointiongelmat: Joskus asiakkaasta voi tulla haastava yksinkertaisesti siksi, että viestintä ei toimi sujuvasti. Kriittinen tai vaativa asiakas voi odottaa asiakaspalvelijalta asian ottamista haltuun ja osoittavan sen. Jos siinä kohtaa tulee vähän rennompaa kommunikointia, voi sukset mennä ristiin. Kommunikoinnissa on hyvä pohtia sitä, mikä on sopivaa tilanteen vakavuuteen nähden. 
 7. Tietoon liittyvät puutteet ja epäselvyydet: Epäselvät tai puutteelliset tiedot voivat johtaa väärinymmärryksiin ja turhautumiseen. Asiakasdataa kerätään todella paljon yritysten järjestelmiin tänä päivänä. Jos tietoa on annettu tai nähdään erilaisia asiakastapahtumia, mutta tietoa ei osata hyödyntää tai sitä on vaikeasti saatavilla asiakaspalvelijalle asiakaspalvelutilanteessa, se voi turhauttaa asiakasta. Tämä voi ilmetä myös asiakaskontaktoinnissa – itsekin olen saanut puheluita samasta yrityksestä kahtena perättäisenä päivänä samasta asiasta. Tämä olisi helposti vältettävissä.

Miten kohtaat haastavan asiakkaan rakentavasti ja onnistut siinä?

 • Kuuntele: Ensimmäinen askel haastavien asiakkaiden kanssa on kuunnella heitä. Anna heille mahdollisuus ilmaista huolensa ja tunteensa. Osoita aidosti kiinnostusta heidän tarpeitaan kohtaan. Yritä ymmärtää ja kirkastaa itsellesi, mitä on tapahtunut. Kuunnellessasi voit halutessasi toistaa asiakkaan puhetta, jotta hän tietää tulleensa kuulluksi ja asia on ymmärretty. Tee vaikka yhteenveto ja kysy onko jotain muuta vielä tapahtunut, josta hän haluaisi kertoa. Asiakkaan kertomassa voi olla mukana tunteita ja tuohtumusta, hän ei kuule sinua alussa, vaikka kuinka yrittäisit perustella tapahtunutta. Keskity siis alussa kuunteluun. 
 • Pahoittele tapahtunutta heti kun voit. “Pahoittelen tätä palvelukokemusta” tai “Olen pahoillani asiassa tehtyä virhettä” – jo itsessään rauhoittavat asiakasta. Ole rehellinen. Moka on käynyt, korjataan tilanne ja päästään eteenpäin. Pahoittele, vaikket itse olisikaan tehnyt virhettä tai virhettä ei olisikaan tapahtunut. Nyt ei ole vielä sen aika, että lähtisit perustelemaan tuotteen erinomaisuutta tai palvelun sujuvuutta. Sen asiakas voi todeta itse myöhemmin. 
 • Ole empaattinen: Yritä asettua asiakkaasi saappaisiin ja ymmärtää heidän näkökulmaansa. Empatia auttaa luomaan luottamusta ja voi rauhoittaa tilanteita.
 • Pysy rauhallisena: Vaikka asiakas voisi olla hyvin tunnepitoinen, yritä säilyttää rauhallisuutesi. Vastaa ammattimaisesti ja hillitysti. Asiakas rauhoittuu kyllä jossain kohtaa, kun kokee, että hänet otetaan vakavasti. Jos ei ensimmäisessä kontaktissa, niin sitten aikalisän jälkeen. Voit ottaa ylös asiat ensimmäisessä puhelussa ja ehdottaa “aikalisää” eli sinulle aikaa tutkia, mitä on tapahtunut ja kertoa asiakkaalle, milloin otat häneen yhteyttä selvitettyäsi tilannetta. Ja muista pitää kiinni sovitusta. 
 • Aseta rajat: On tärkeää asettaa selkeät rajat kohtuuttomille pyynnöille tai valituksille. Selitä perustellusti, miksi jotkin asiat eivät ole mahdollisia, mutta myös, miten ne voisivat olla mahdollisia, jos se on mahdollista. Asiakas voi olla valmis ostamaan vaikka lisää tai sitoutumaan enemmän yritykseen, saadakseen vaikka laadukkaampaa asiantuntijapalvelua tai jotain ekstraa. 
 • Etsi ratkaisuja: Rakenna siltaa tästä tilanteesta kohti ratkaisua. Tarjoa aktiivisesti ratkaisuja asiakkaan ongelmiin ja huolenaiheisiin. Osoita, että haluat auttaa heitä ja olet valmis tekemään tarvittavat muutokset. Kerro milloin mitäkin tapahtuu ja vakuuta, että asia hoituu, otat asian haltuun ja vastaat siitä. Tämä on kuitenkin se, mitä asiakas odottaa. Anna asiakkaalle kanava, mihin olla helposti yhteydessä, jos jokin asia ei silti sujukaan.
 • Käänny tarvittaessa esihenkilön puoleen: Jos tilanne on erityisen hankala tai vaatii ylimääräisiä toimenpiteitä, älä epäröi konsultoida esihenkilöäsi tai tiimisi jäsentä. Tiimityö voi auttaa löytämään paremman ratkaisun.
 • Muista tallentaa tietoa järjestelmään sovitusti: Tallenna asiakkaan kanssa käydyn keskustelun pääkohdat myöhempää varten. (Huom! tietosuoja ja dokumentointi niin, että asiakas voi sen myös lukea jälkikäteen)
 • Kehitä omia vuorovaikutustaitojasi ja haastavan asiakkaan kohtaamisen taitojasi jatkuvasti: Tunnista tai tee persoonallisuusarviointi, millainen persoonallisuus- ja toimintatyyli sinulla on, mitkä sen vahvuudet ovat ja mitkä voivat olla haastavia tilanteita kun kohtaat erilaisia asiakkaita. Yhteinen keskustelu tiimissä, miten muut ovat taklanneet erilaisia haasteita tai tilanteita voi auttaa. Myös myyntitilanteissa on hyötyä siitä, että ymmärtää erilaisuutta ja erilaisten persoonallisuuksien luontaista toimintatyyliä. Siten voi luoda yhteyttä, luottamusta rakentavia ja tuottavia kohtaamisia molemmin puolin.

Haastavan asiakkaan kohtaamisen jälkeen

 • Anna riittävät ja totuudenmukaiset tiedot eteenpäin tarvittaessa asian hoitamiseksi sovittujen ohjeiden mukaisesti. 
 • Varmista, että tieto menee perille ja asia hoituu. Ehkä jopa nopeammin kuin lupasit asiakkaalle. 
 • Lähetä tapahtuman jälkeen asiakkaalle vielä palautepyyntö tai varmistusviesti, jossa varmistat asiakastyytyväisyyden.
 • Yhteinen oppiminen: Käykää tiimissä läpi yhdessä haastavia tilanteita, reklamaatioita ja onnistuneita kohtaamisia. Niistä kaikista voi oppia ja aina voi kehittää toimintaa tai esim sisäisiä prosesseja paremmaksi asiakkaiden ja työntekijöiden tai tuotannon tai toteutuksen näkökulmasta.
 • Asiakaspalautteiden käsittely yrityksessä: Luokaa systemaattiset prosessit, joiden mukaan asiakaspalautteita käsitellään ja läpikäydään, opitaan niistä koko yritystasolla. Aina on kehitettävää ja opittavaa. Toimintaympäristö ja asiakaskäyttäytyminen muuttuvat jatkuvasti, se asettaa omat vaateensa jatkuvalle kehittämiselle. 
 • Kuormitus vaikeista asiakaskohtaamisista: Käsitelkää yhdessä erilaisia vaikeita tilanteita, työyhteisön yhteinen tuki on tärkeää, samoin kuin esihenkilön tuki herkissä tilanteissa. Kaikkea ei myöskään kannata sietää. Joskus on syytä olla viranomaisiin yhteydessä ja hakea apua tilanteisiin. 

Voit paljon menettää asiakaskohtaamisessa, mutta hyvällä reklamaation tai haastavan tilanteen hoidolla onnistut. Saat asiakkaan ihan varmasti sitoutumaan teihin vielä vahvemmin. Ja samalla voidaan varmistaa jokaisen työntekijän hyvinvointi ja ilo työssään. 

 

Jaa artikkelimme

Voit olla kiinnostunut myös näistä artikkeleistamme: