| |

Uusi strategia arjen teoiksi yhdessä

Strategia ja sen määrittämien tavoitteiden saavuttaminen ei ole tähtitiedettä, mutta muutama asia siinä kannattaa ottaa huomioon. Strategiatyö on iso yhteinen panostus yrityksen tulevaisuuden suunnitteluun, jolla pyritään löytämään paras mahdollinen suunta yrityksen toiminnan toteuttamiseksi ja tuloksellisuuden varmistamiseksi seuraavalla yleensä 2-3 vuoden strategiakaudella.

Mikä on strategian määritelmä?

”Strategia on yrityksen tietoinen keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valinta muuttuvassa maailmassa” kirjoittaa Mika Kamensky, tietokirjailija ja strategiatyön ammattilainen.

Tietoisuus edellyttää markkinan, yrityksen toimintaympäristön ymmärtämistä. Se vaatii kykyä nähdä tai ymmärtää erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Se vaatii myös johdon kykyä kuunnella henkilöstön, asiakkaiden, kumppaneiden tai muiden sidosryhmien kautta saatavaa tietoa, sekä kuunnella erilaisia hiljaisia signaaleja yrityksen ulkopuolelta. Strategia vaatii tarvittavan relevantin tiedon saamista ja sen arviointia sekä yrityksen vahvuuksien ja riskien kriittistä arvioimista.

Johdon kyky käydä rakentavaa keskustelua yhdessä ja erikseen eri tahojen kanssa, on erittäin tärkeää. Toki strategiatyöhön liittyy paljon muutakin. Ehkä näkyvimpänä osana kaikki se keskustelu, arviointi ja suunnitelma on sitten saatava helposti ymmärrettäväksi ja visuaaliseksi kokonaisuudeksi, että se voidaan ymmärtää ja toteuttaa.

Kiveen hakatun loppuunsa viritetyn strategian aika on auttamatta ohi, vaikka päälinjat täytyykin päättää ja toimeenpanna. Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti ja tarvitaan joustoa, mahdollisuutta vaihtaa näkökulmaa, luotsata toimintaa ketterästi eteenpäin kokeilujen ja oppien kautta. Kukaties matkan varrella voidaan löytää jotain uutta kannattavaa liiketoimintamahdollisuutta, jota ei voitu nähdä silloin.

Moni yritys on viisaasti osallistanut henkilöstöä jatkuvaan strategiatyöhön, jolla tietoa saadaan jatkuvasti osaksi päätöksentekoa. Ja onhan se helpompaa ja motivoivampaa toteuttaa strategiaa, johon olet osallistunut ja voinut olla vaikuttamassa.

Jos pöydällesi tuodaan kirjekuori ohjeella muuttaa työn tekemistäsi aivan toisenlaiseksi, mitä ajattelisit itse?

Miten strategia arjen toimintaan ja tuloksiksi?

  1. Luo ymmärrystä – Yksisuuntainen viestintä ja tiedottaminen ei riitä. Luo ymmärrystä yhteisen keskustelun kautta. Anna aikaa kysymyksille, opit samalla itsekin ja saat ne asiat otettua huomioon toteutuksessa.
  2. Auta näkemään – Mieti, miten voisit visualisoida tai tarinallistaa suuntaa, mitä ne käytännössä tarkoittavat arjen työssä, sinun ja minun tekemisessä, millaista osaamista voimme hyödyntää sen tekemisessä, mitä meidän tulee oppia lisää?
  3. Luo yhdessä tekemistä – Joukkueena on valtavat mahdollisuudet onnistua, hyödyntää erilaista osaamista, kyvykkyyttä ja taitoa. Joukkueena on erilaista kokemusta ja näkemystä, yhdessä löytyy keinot ja mahdollisuudet onnistua.
  4. Johda muutosta – Ole läsnä ja tue joukkojasi. Auta löytämään ratkaisuja, vastauksia ja seuraa tavoitteiden kehittymistä, tue yksilöitä ja ryhmää erikseen.
  5. Juhlikaa onnistumisia – Pieniä ja isoja oppeja, saavutuksia ja kommelluksia matkan varrella. Kaikki vievät teitä kohti tavoitteita. Muista näyttää matka, jota olette jo kulkeneet, mitä kaikkea on ehtinyt tapahtua ja mikä on muuttunut. (ehkä parempaankin kuin ennen)

Tarvitsetko tukea strategiatyöhön, sen arkeen viemiseen tai johtamisen kehittämiseen? Ota yhtyettä, autamme mielellämme. info@kmfuture.fi

Similar Posts