| |

Tuloksellinen johtoryhmä ja hallitustyö

Millainen on tuloksellinen johtoryhmä?

Tuloksellisessa johtoryhmässä on monenlaisia, erilaisista taustoista olevia osaajia, jotka voivat luottaa toisiinsa, puhua asioista avoimesti ja rakentavasti. He voivat olla asioista eri mieltä, kun etsivät kestäviä uudenlaisia ratkaisuja tulevaisuutta ajatellen. He ymmärtävät kuunnella toistensa näkemyksiä, kokemuksia ja epävarmuuksia. 

He löytävät dialogin kautta kuitenkin yhteisen tien ja sitoutuvat yhdessä yhteiselle polulle. Jokainen ottaa vastuun omasta vastuualueestaan, mutta he silti tekevät asioita yhdessä pyrkien yhteiseen tavoitteeseen. 

He osaavat johtaa tiedolla, asioiden ja tekemisen kautta, henkilöstöä arvostaen. He pystyvät luomaan ihmisten avulla uutta kilpailukykyä, joilla yritys voi kasvaa ja luoda tulosta. 

Siitä on tuloksellinen johtoryhmä tehty. 

Johtoryhmävalmennuksemme avulla rakennat johtotiimin, joka toimii saumattomasti yhteen ja hyödyntää jokaisen erilaista osaamista

Valmennuksemme on tarkoitettu uusille ja jo toimineille johtoryhmille ja hallituksille, jotka tarvitsevat tukea vuorovaikutuksen, yhteistyön kehittämiseen. Johtoryhmän toiminnalla on valtava vaikutus koko yrityksen kykyyn menestyä.  Siksi on tärkeää, että johtotiimi yhdessä toimii saumattomasti, yhteisen tavoitteen eteen.

Mitkä ovat johtoryhmätyön yleisimmät haasteet?

  1. Luottamus – Johtotiimissä on saattanut olla muutoksia, henkilövaihdoksia tai johtoryhmän toiminta ei ole yhteistyötä. Asiat sanellaan tai niistä ei voi keskustella avoimesti. Jäsenet pidättäytyvät, koska ei tunneta riittävästi, ei kuulla tai ei arvosteta erilaisia näkemyksiä.
  2. Konfliktit – Rakentava konflikti on aina hyvä asia. Erilaiset näkemykset, kokemukset tai osaamiset voivat edesauttaa asioiden parempaa ymmärtämisestä. Monimutkaiset asiakokonaisuudet vaativat laajempaa ja syvempää ymmärrystä ja erilaista asiantuntijuutta tai rohkeutta kysyä, ettei ymmärrä, sanoa, ettei tiedä tai kysyä siltä joka tietää.
  3. Sitoutuminen – Jos voimme keskustella asioista, tulla kuulluksi, arvostetuksi ja nähdyksi, vaikkemme ole samaa mieltä, voimme sitoutua asioihin kuitenkin ja lähteä täysillä mukaan kokeilemaan sovittua tapaa. Jos emme yhdessä ihan onnistukaan, voimme aina kokeilla jotain muuta, kun yhdessä sovimme!
  4. Tilivelvollisuus/vastuunottaminen – Liukenevatko ihmiset palaverien jälkeen pois, eikä ole selvästi sovittu, miten tästä mennään eteenpäin? Jääkö päätökset tekemättä? Pohdi niitä askelia, jotka olivat tätä ennen. Miten voit edesauttaa myös konkreettisin toimin vastuunottoa, selkeitä päätöksiä, aikatauluja, kuka tekee mitä ja miten niitä seurataan?
  5. Tavoite – Yhteistä tavoitetta ei ole kirkastettu riittävästi tai joku saattaa ajaa myös omaa agendaansa. Tavoitteeseen pääseminen vaatii näitä yhteisiä steppejä, sovittuja asioita ja yhteistä suuntaa.

Joku tiimi voi olla hyvä jossain, joku toisessa. Usein kuitenkin jossakin näistä askelista löytyy parantamisen varaa. Joskus niistä on jopa vaikea keskustella, mikä on hyvin tai voisi olla paremmin. Siksi toteutamme johtoryhmille ja tiimeille etukäteisarvioinnin sisältäen sekä oma-arvion että tiimiin tilanteen arvioinnin verkossa. Teemme myös haastattelun jäsenille ennen valmennuksen aloitusta, että voisimme auttaa teitä matkallanne parhaalla mahdollisella tavalla.

Olisiko teidän johtoryhmän aika kehittää toimintaansa? Kysy lisää: tarja.eloranta@kmfuture.fi

Similar Posts

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *