Muutoksen aalloissa navigoimassa: Muutosjohtamisen koulutuksen tärkeys
|

Muutoksen aalloissa navigoimassa: Muutosjohtamisen koulutuksen tärkeys

Nykypäivän nopeatempoisessa ja jatkuvasti kehittyvässä liiketoiminnassa muutos on väistämätöntä. Organisaatioiden on selviydyttävä muutoksen suurista ja pienistä aalloista pysyäkseen kilpailukykyisinä ja menestyäkseen, johtuivat muutokset sitten teknologian kehittymisestä tai erilaisista häiriöistä toimintaympäristössä. Muutosjohtamiskoulutus on usein ratkaisevan tärkeää muutoksen onnistumiselle. Muutosjohtamisen koulutuksen tärkeys on selvä. Se antaa esihenkilöille taidot ja tiedot, joita tarvitaan, jotta he pystyvät selviytymään muutoksesta…

Hyvän muutosjohtajan ominaisuudet modernissa työyhteisössä?
| |

Hyvän muutosjohtajan ominaisuudet modernissa työyhteisössä?

Hyvän muutosjohtajan ominaisuudet modernissa työyhteisössä? Tässä artikkelissa käydään läpi hyvän muutosjohtajan ominaisuuksia ja taitoja. Ennen kuin mennään hyvän muutosjohtajan tapaan toimia, voi olla tärkeää määritellä, mitä muutosjohtaminen terminä tarkoittaa. Voit lukea siitä tarkemmin blogistamme. Organisaatiot ovat erilaisia. Isommissa organisaatioissa saatetaan nimittää erikseen muutosjohtaja, joka toimii projektijohtajan ominaisuudessa muutosjohtajana vieden tiettyä tai tiettyjä projekteja eteenpäin. Muutosjohtaja…

Mitä on muutosjohtaminen?
|

Mitä on muutosjohtaminen?

Muutosjohtaminen on prosessi, jossa organisaation tai yhteisön johto suunnittelee, toteuttaa ja hallitsee muutoksia toimintatavoissa, rakenteissa, kulttuurissa tai strategiassa. Muutokset voivat liittyä esimerkiksi uuteen teknologiaan, organisaatiomuutoksiin, toimintatapojen kehittämiseen tai markkinatilanteen muutoksiin. Muutosjohtamisen tarkoituksena on varmistaa, että muutokset toteutuvat sujuvasti ja tavoitteiden mukaisesti. Se kattaa useita eri osa-alueita, kuten viestinnän, koulutuksen, resurssien hallinnan ja muutosprosessin arvioinnin. Muutosjohtamisen…

Empatian aika – kun kriisi koskettaa
| | |

Empatian aika – kun kriisi koskettaa

Empatian aika – Kun kriisi koskettaa Kun elämä ravisuttaa, tarvitaan kuuntelun ja empatian taitoja läheisiltä ja työyhteisöltä. Viimeisen kahden vuoden kuormitustaso on osalla meistä kasvanut jo äärirajoille. Viime päivien uutisointi Ukrainan tilanteesta ja keskustelu sen mahdollisesta muutoksesta Suomen tilanteeseen vaikuttaa monen ajatuksiin ja toimintaan. Kun huoli ja pelko ovat läsnä, on vaikea toimia normaalisti.  Miten…

Uusi strategia arjen teoiksi yhdessä
| |

Uusi strategia arjen teoiksi yhdessä

Strategia ja sen määrittämien tavoitteiden saavuttaminen ei ole tähtitiedettä, mutta muutama asia siinä kannattaa ottaa huomioon. Strategiatyö on iso yhteinen panostus yrityksen tulevaisuuden suunnitteluun, jolla pyritään löytämään paras mahdollinen suunta yrityksen toiminnan toteuttamiseksi ja tuloksellisuuden varmistamiseksi seuraavalla yleensä 2-3 vuoden strategiakaudella. Mikä on strategian määritelmä? “Strategia on yrityksen tietoinen keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valinta…

Valmentava johtaminen
| |

Valmentava johtaminen

Miksi tarvitaan valmentavaa johtamista? Toimin itse johtajana n. 10 vuoden ajan rahoitusalalla, pörssiyrityksessä, vahvan asiantuntijuuden, alati muuttuvan toimintaympäristön ympäröimänä.  Jatkuva muutos edellytti nopeaa toiminnan muutosta. Johtajana vastasin myynnistä, asiakkaan kohtaamisen laadusta ja toiminnan pyörittämistä kuin toimitusjohtaja. Vastuullani oleva liikevaihto oli valtava. Asiakasvastuullisemme olivat vastuussa asiakkaan laadukkaasta kohtaamisesta, myyntitavoitteistaan, osaamisestaan ja mm. jatkuvasta oppimisesta. Valmentava johtaminen…

Tietojohtaminen- Avain Uudistumiskykyyn
| | | |

Tietojohtaminen- Avain Uudistumiskykyyn

Tietojohtaminen (Knowledge management) on varsin tuore tieteenala, joka on syntynyt 1990-luvun alussa käytännön tarpeista. Tieto ja osaaminen ovat yrityksen menestystekijöitä. Tietopääoman osuus (eli aineeton pääoma) on jo yli 84% yritysten pääomasta (S&P 500 indeksin yritykset keskimäärin, v. 2015). Tarvitaan siis keinoja ja kykyä luoda arvoa tiedolla ja osaamisella. Tämä tarkoittaa käytännössä erilaisia menetelmiä ja käytäntöjä,…

Elinikäinen oppiminen
| | | | |

Elinikäinen oppiminen

Tarvitsemme monenlaisia keinoja osaamisen kehittämiseksi myös jatkuvana kehittymisenä organisaatioiden sisällä.  Työ tulee muuttumaan monella. Innovaatiokyvykkyys ja kilpailukyky edellyttää diversiteettiä, erilaisuutta, erilaisia näkökulmia, osaamista ja toisten ymmärtämistä.  Voimme itse vaikuttaa siihen, olemmeko mukana tulevaisuudessa vai emme. (haastateltavani kommentti eilen) Elinikäinen oppiminen on viimeistään nyt tarpeen ymmärtää ja laittaa toimeksi. Kevään kehityskeskusteluissa on tuhannen taalan paikka keskustella…