+358 45 2275021 tarja.eloranta@kmfuture.fi

DIALOGITAIDOT

KEHITÄ AVOINTA VUOROVAIKUTUSTA JA DIALOGIA TYÖYHTEISÖSSÄ

LUO YMMÄRRYSTÄ JA SITOUTUMISTA

Unohdamme usein, että muutos edellyttää ajattelun muutosta

 

Kompleksinen toimintaympäristö – muutoksia – uusia ilmiöitä

Asiakaskäyttäytymisen muutos – teknologian kehittyminen – uudet osaamistarpeet 

Erätauko dialogi tukee muutoksessa

 

Ymmärretään erilaisia näkemyksiä

Dialogissa ei ole tarkoitus löytää yksimielisyyttä vaan nostaa asioita ja ilmiöitä esiin, havainnoida niitä, jakaa kokemuspuhetta ja ymmärtää, mistä on kyse.

Vahvistat luottamusta

 

Dialogin avulla voit vahvistaa luottamusta kumppaneiden, asiakkaiden tai henkilöstön  kesken. Ihmiset arvostavat ja toivovat kuuntelemista.

Luodaan uutta ajattelua ja sitoutuminen paranee

Kun saavutetaan luottamuksellinen, turvallinen ilmapiiri keskustelulle, voidaan luoda uusia ideoita ja kehittää toimintaa. Samalla kun on saanut äänensä kuuluville, sitoutuu paremmin yhteiseen tavoitteeseen.

Mikä Erätauko?

Erätauko on tapa käydä ja käynnistää rakentavaa keskustelua.

Sitra on kehittänyt sen yhdessä lukuisten paikallistoimijoiden ja poikkiyhteiskunnallisen kehittäjäryhmän kanssa vuonna 2017, jotta keskustelu yhteiskunnasta voisi olla rakentavampaa, yhä laajempi joukko saisi äänensä kuuluviin, ja jotta dialogia voitaisiin hyödyntää yhteiskunnan eri sektoreilla yhä enemmän.

Nimi Erätauko viittaa tarpeeseen pysähtyä aidon kohtaamisen ja keskustelun äärelle sekä harkita asioita rauhassa.

Koulutus rakennettiin vuonna 2018 vastauksena suureen kysyntään dialogitaitojen vahvistamiseksi ja Erätauko-toimintamallin toteuttamiseksi erilaisissa organisaatioissa.

Koulutuksessa osallistujat tutustuvat Erätauko-toimintamalliin ja työkaluihin sekä dialogin periaatteisiin ja saavat eväitä ohjata rakentavia keskusteluja sekä suunnitella keskustelun Erätauon työkaluja hyödyntäen.

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että rakentavan keskustelun osaaminen leviää yhteiskunnassa koulutustoiminnan kautta, ja eri tahot voivat hyödyntää osaamista rakentavan keskustelun käymiseksi ja osallisuuskäytäntöjen edistämiseksi. Sitra ei itse järjestä Erätauko-koulutusta. Koulutukset ovat maksullisia.

Lisätietoja: https://www.sitra.fi/eratauko/

 

Erätauko – Fasilitoijan koulutus jälleen saatavilla!

Dialogi-koulutuksen ohjelma:

 

 •  Dialogin tarve – SitraFundin erätauko konteksti
  • Virittäytyminen, dialogin perusteet ja tarve dialogille
  • Erätauko – dialogin erityispiirteet ja sovellettavuus
 • Opi Erätauko
  • Dialogin ohjaamisen perusteet
 • Oppeja ja käytännön sovelluksia.
  • Loppukeskustelu, reflektointi
  • Miten ja missä voin hyödyntää Erätaukoa fasilitointityössäni?

 

Seuraava Erätauko - fasilitoijan koulutus

Tervetuloa mukaan oppimaan miten fasilitoida dialogisia keskusteluita.

 

24.1.2020 klo 12:30 – 16:00, Helsingin Vallilassa

Ilmoittaudu nyt: 

tarja.eloranta@kmfuture.fi

Kiitos hyvästä valmennuksesta! Aika ei todellakaan mennyt hukkaan!” 

osallistuja

”Eilen tutustuimme dialogien vetämiseen. hyödynnämme menetelmää työssämme työpajoissa. Kiitos Tarja Eloranta hyvästä koulutuksesta!” 

osallistuja

Seuraa meitä

Saat ensimmäisten joukossa tietoa ja uutisia tilaamalla uutiskirjeemme.

Tarvitsetko fasilitaattorin dialogiin?

 

Onko teillä yrityksessä tai yhteisössä syksyllä jokin haaste, muutostilanne tai ilmiö, jossa olisi hyvä käydä laajempi ja syvällisempi keskustelu? 

Halutessasi tulemme fasilitoimaan keskustelua. Kirjaamme keskustelun annin teille hyödynnettäväksi päätöksen tekoa varten. 

Pyydä tarjous! 

Haluatko järjestää yrityskohtaisen koulutuksen?

Erätauko on erinomainen työkalu esimiehille, johdolle, coacheille, fasilitaattoreille, kelle vaan. 

Pyydä tarjous

tarja.eloranta@kmfuture.fi  

Yhteystiedot

Puhelin

045 2275021

Email

tarja.eloranta@kmfuture.fi

Sijainti

Helsinki, palvelemme koko maassa

Pin It on Pinterest