Dialogitaidot vahvistavat organisaation luottamusta ja uudistuskykyä

Dialogikoulutus tukee taitojasi avoimempaan vuorovaikutukseen ja vahvistat samalla taitojasi luoda luottamusta tiimiin. 

Kompleksinen toimintaympäristö – muutoksia – uusia ilmiöitä

– asiakaskäyttäytymisen muutos – teknologian kehittyminen – uudet osaamistarpeet

SITRA Erätauko dialogi tukee muutoksessa

Dialogin tarve on suurempi kuin koskaan

Dialogikoulutus jälleen saatavilla! Asiat muuttuvat vauhdilla ja usein ne monimutkaistuvat. Emme voi tietää kaikkea kaikesta, vaan tarvitsemme erilaisia osaajia ja erilaista kokemusta. Tämä kokemuspuhe saadaan esille dialogin avulla. Istutaan alas ja keskustellaan. Mitä nämä ilmiöt ovat, miten ne ilmenevät ja mitä meidän tulisi tietää tästä, mitä emme tiedä vielä? Sitra on kehittänyt loistavan metodin saada aikaan tasa-arvoista, osallistuvaa dialogia. Sen nimi on Erätauko. Olemme testanneet sitä useampaan otteeseen erilaisissa tilanteissa ja se toimii.

 

Vahvistat luottamusta

 

Dialogin avulla voit vahvistaa luottamusta kumppaneiden, asiakkaiden tai henkilöstön  kesken. Ihmiset arvostavat ja toivovat kuuntelemista.

Ymmärretään erilaisia näkemyksiä

Dialogissa ei ole tarkoitus löytää yksimielisyyttä vaan nostaa asioita ja ilmiöitä esiin, havainnoida niitä, jakaa kokemuspuhetta ja ymmärtää, mistä on kyse.

Luodaan uutta ajattelua ja sitoutuminen paranee

Kun saavutetaan luottamuksellinen, turvallinen ilmapiiri keskustelulle, voidaan luoda uusia ideoita ja kehittää toimintaa. Samalla kun on saanut äänensä kuuluville, sitoutuu paremmin yhteiseen tavoitteeseen.

Mitä nämä kaikki ilmiöt ja uudet asiat tarkoittavat meille, työyhteisöllemme ja minulle?

– Päivän polttava kysymys.

 

Asiat ovat monimutkaisia, emme tiedä niistä vielä kaikkea ja asiat muuttuvat nopeasti. Ilmiöt ja asiat tarvitsevat laajempaa keskustelua, jotta voimme ymmärtää erilaisia näkökulmia ja nähdä niiden vaikutuksen meihin. Siten voimme miettiä, mitä sille tulee tehdä tai miten toimintaamme tulee sopeuttaa siihen nähden. 

 

Päätöksiä voi olla vaikea tehdä, jos ei näe koko kuvaa.

 

Henkilöstön on vaikea sitoutua, jos ei ymmärrä mistä on kysymys.

 

Voi nousta turhia konfikteja, kun ei kuulla toisten erilaisia näkemyksiä asioista.

 

Erätauko auttaa syventämään ymmärrystä erilaisista aiheista ilman pakkoa yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Samalla rakennat luottamusta ja osallisuutta yhteisössä. Toimintamalli sisältää työkaluja keskusteluiden suunnitteluun, ohjaamiseen ja vaikuttavuuteen.

 

Dialogia voidaan soveltaa monella alalla. Koulutus sopii esimiehille, asiantuntijoille, ylimmälle johdolle, henkilöstön kehittäjille.

 

Dialogi- valmennuksen ohjelma:

 

 •  Dialogin tarve – SitraFundin erätauko konteksti
  • Virittäytyminen, dialogin perusteet ja tarve dialogille
  • Erätauko – dialogin erityispiirteet ja sovellettavuus
 • Opi Erätauko
  • Dialogin ohjaamisen perusteet
 • Oppeja ja käytännön sovelluksia.
  • Loppukeskustelu, reflektointi
  • Miten ja missä voin hyödyntää Erätaukoa fasilitointityössäni?

 

Osallistujien palautteita:

 

Kiitos hyvästä valmennuksesta! Aika ei todellakaan mennyt hukkaan!” 

”Eilen tutustuimme dialogien vetämiseen. hyödynnämme menetelmää työssämme työpajoissa. Kiitos Tarja Eloranta hyvästä koulutuksesta!” 

Seuraava Erätauko - dialogikoulutus

 

 

16.10.2019 klo 13 – 16:00, Helsingissä

(180 e + alv 24%)

 

Are you interested in an English Timeout course? Please contact me for further details.

Mikä Erätauko?

 

Erätauko on tapa käydä ja käynnistää rakentavaa keskustelua.

Sitra on kehittänyt sen yhdessä lukuisten paikallistoimijoiden ja poikkiyhteiskunnallisen kehittäjäryhmän kanssa vuonna 2017, jotta keskustelu yhteiskunnasta voisi olla rakentavampaa, yhä laajempi joukko saisi äänensä kuuluviin, ja jotta dialogia voitaisiin hyödyntää yhteiskunnan eri sektoreilla yhä enemmän.

Nimi Erätauko viittaa tarpeeseen pysähtyä aidon kohtaamisen ja keskustelun äärelle sekä harkita asioita rauhassa.

Koulutus rakennettiin vuonna 2018 vastauksena suureen kysyntään dialogitaitojen vahvistamiseksi ja Erätauko-toimintamallin toteuttamiseksi erilaisissa organisaatioissa.

Koulutuksessa osallistujat tutustuvat Erätauko-toimintamalliin ja työkaluihin sekä dialogin periaatteisiin ja saavat eväitä ohjata rakentavia keskusteluja sekä suunnitella keskustelun Erätauon työkaluja hyödyntäen.

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että rakentavan keskustelun osaaminen leviää yhteiskunnassa koulutustoiminnan kautta, ja eri tahot voivat hyödyntää osaamista rakentavan keskustelun käymiseksi ja osallisuuskäytäntöjen edistämiseksi. Sitra ei itse järjestä Erätauko-koulutusta. Koulutukset ovat maksullisia.

Lisätietoja: https://www.sitra.fi/eratauko/

Myös Tampereen yliopiston tietojohtamisen professori Harri Laihonen puhuu ”Tuloksellisesta dialogista”:

Tulevaisuudessa menestyvää yhteiskuntaa johdetaan tiedolla.

Tiedolla johtaminen edellyttää relevantin tiedon tunnistamista, keräämistä ja hyödyntämistä. Yhä useammin tietojohtaminen on kollektiivinen prosessi, jossa erilaisen taustan ja osaamisen omaavat ihmiset käyvät vuoropuhelua, jonka tarkoituksena on laajentaa omaa sekä kanssakeskustelijoiden ymmärrystä onnistuneesta toiminnasta. Kirja määrittelee nämä keskustelut tuloksellisuusdialogiksi ja tarjoaa viitekehyksen, joka auttaa ymmärtämään tuloksista käytävän keskustelun erityispiirteitä.

Tuloksellisuusdialogi edustaa modernia johtamisajattelua, jossa uskotaan yhteistyön voimaan. Yhteistyö sitouttaa ja mahdollistaa organisaation koko tietopotentiaalin hyödyntämisen.

Kirja tarjoaa uudenlaisia ajatuksia tuloksellisuuden johtamisen käytäntöjen kehittämiseen ja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tuloksellisuuden kehittämisestä.

Halutessasi voit tutustua kirjaan hankkeen sivuilta https://trepo.tuni.fi/handle/10024/102451

Tarvitsetko fasilitaattorin dialogiin?

 

Onko teillä yrityksessä tai yhteisössä syksyllä jokin haaste, muutostilanne tai ilmiö, jossa olisi hyvä käydä laajempi ja syvällisempi keskustelu? 

Halutessasi tulemme fasilitoimaan keskustelua. Kirjaamme keskustelun annin teille hyödynnettäväksi päätöksen tekoa varten. 

Pyydä tarjous! 

What is the Timeout method? 

Timeout is a way to build a dialog  based on equality and understanding different kind of point of views. 

It is clear that we need dialog in our organizations and our community. 

SitraFund, the Sitra innovation Fund in Finland, has created this method, Timeout, with several developers all over the country. The aim was to find a way in listening to the silent voices and to be able to use the outcomes of different dialogs in our society in decision making. 

The name Timeout refers to the need to stop and really meet people from different backgrounds and discuss about this happenings around us. We need to understand differences and different kinds of point of views. 

The training was built in 2018 as an answer to the need for dialog skills. In the training the participants get familiar with the Timeout – method and tools as well as the principles how to guide and fasilitate dialogs in a propper way. The training will also guide you how to plan and build your own Timeout dialog in your organization or  your community. 

The major aim of this training session is to help you spread out the knowledge of useful and equal dialogs to your community and organization. 

Please contact me for further details. Hope to see you on the course. 

-Tarja 

Haluatko järjestää yrityskohtaisen koulutuksen?

Erätauko on erinomainen työkalu esimiehille, johdolle, coacheille, fasilitaattoreille, kelle vaan. 

Pyydä tarjous

tarja.eloranta@kmfuture.fi  

Pin It on Pinterest