Dialogin vuoro

Olemme kumppanisi, kun tavoitteenanne on vahvistaa dialogista organisaatiokulttuuria tai dialogista johtamista.
Autamme teitä myös rakentamaan luottamukseen perustuvan kumppaniverkoston dialogin kautta.

Osallista sidosryhmät, asiakkaasi tai henkilöstösi mukaan keskusteluun ja suunnitteluun - onnistutte yhdessä paremmin.

HYVIN SANOTTU – HANKE

Yle ja Erätaukosäätiö yhteistyö tiivistyy

YLE tutki 11/2020: Iso osa tutkimukseen vastanneista (79 %) oli sitä mieltä, että yhteiskunnallista keskustelua ei käydä kunnioittavaan sävyyn. Hallitseva mielipide (68 %) oli, että jotkin näkemykset jäävät keskusteluissa jyrän alle.

Peräti joka neljäs (24 %) suomalaisista pelkää muiden reaktioita omien ajatustensa kertomiseen.

KM Future on yhteistyökumppanina mukana hankkeessa kouluttaen rakentavan keskustelun fasilitoijia vahvalla kokemuksellamme sekä voit tilata meidät tilaisuuteenne fasilitoimaan dialogeja. Käytämme valmennuksissamme metodia myös osana ja järjestämme itsekin erätauko-dialogeja. 

Joka neljäs suomalaisista pelkää muiden reaktoita omien ajatustensa kertomiseen (YLE). Tämä näkyy varmasti myös työpaikoilla vaikeuttaen yhteistyötä, innovatiivisuutta ja loppukädessä hyvinvointia.

Future Culture - dialoginen kulttuuri

Rakenna dialoginen, arvostava kulttuuri

Meillä kaikilla on tarve tulla kuulluksi. 

Unohdamme usein, että muutos edellyttää ajattelun muutosta ja dialogista organisaatiokulttuuria

 

Vaikuttavuutta dialogilla

Erätauko-menetelmä on tapa käydä ja käynnistää rakentavaa keskustelua.

Sitra on kehittänyt sen yhdessä lukuisten paikallistoimijoiden ja poikkiyhteiskunnallisen kehittäjäryhmän kanssa vuonna 2017, jotta keskustelu yhteiskunnasta voisi olla rakentavampaa, yhä laajempi joukko saisi äänensä kuuluviin, ja jotta dialogia voitaisiin hyödyntää yhteiskunnan eri sektoreilla yhä enemmän.

Nimi Erätauko (Dialogpaus/Timeout) viittaa tarpeeseen pysähtyä aidon kohtaamisen ja keskustelun äärelle sekä harkita asioita rauhassa. Näin saadaan hiljaiset äänet kuuluviin ja voidaan vaikuttaa asioihin. 

Lue lisää Erätaukosäätiön sivuilta

Etsitkö fasilitoijaa tilaisuuteesi? Ota yhteyttä. Kokeneet fasilitoijamme ovat sinua varten. Fasilitoimme erilaisia tilaisuuksia etänä tai kasvotusten. 

 

Dialoginen johtaminen

Kertovatko henkilöstökyselyt, ettei tieto kulje organisaatiossanne tehokkaasti? 

Onko tavoitteenanne implementoida strategiset tavoitteenne arjen työhön, mutta miten? 

Etsitkö keinoja vahvistaa työyhteisön luottamusta muutostilanteissa? 

Entä haetko keinoja osallistaa henkilöstöä ja luoda luottamukseen perustuvaa työkulttuuria?

Video: Rakenna dialoginen organisaatiokulttuuri tai vahva sidosryhmäyhteistyö

Dialogi auttaa tuomaan piilevät haasteet, ongelmat ja onnistumiset esiin, että niistä voidaan yhdessä keskustella ja kehittää sekä johtaa. Yhdistämällä organisaation datan ja hiljaisen tiedon saavutat ymmärrystä, jota on muuten vaikea saavuttaa. Tämä on pohja vastuullisille ja tärkeille oikeansuuntaisille päätöksille, joilla on vaikutusta koko organisaatioon. Rakentavalla, tasa-arvoisella ja avoimella dialogilla rakennat vahvan sidosryhmäyhteistyön tai ekosysteemin, jolla voit saada merkittävää kilpailuetua.

Nyt sinulla on mahdollisuus kuulla enemmän, miten rakentaa luottamukseen perustuvaa dialogista kulttuuria niin työyhteisössä, koko organisaation tasolla kuin sidosryhmienkin kesken.

Kuulet menetelmistä, jotka tukevat dialogista luottamukseen perustuvaa organisaatiokulttuuria, mm. SitraFundin kehittämästä Erätauko-dialogin fasilitointimenetelmästä, simulaatioista ja pelillisyydestä kokeneen valmentajan ja kehittäjän johdolla.

Kuulet esimerkkejä, miten menetelmiä on hyödynnetty erilaisissa tilanteissa johtamisessa, muutosten implementoinnissa ja organisaation kehittämisessä sekä sidosryhmien sitouttamisessa.

Miksi koen tämän asian tärkeänä?

Moderni johtaminen on asioiden ja ihmisten johtamista arvostavalla tavalla. Tulevaisuudessa menestyjiä ovat ne, jotka pystyvät toimimaan verkostoissa, erilaisissa ekosysteemeissä, yhdessä sovittujen luottamukseen perustuvien suhteiden ja toiminnan kautta.

Osallistu avoimiin valmennuksiimme

Tarja Eloranta, muutosvalmentaja

Miksi tarvitaan dialogia?

Ymmärrä enemmän
- tee parempia päätöksiä.

Asiat ovat monimutkaistuneet  – saatavilla olevan tiedon määrä on valtava. Asiat eivät ole niin yksiselitteisiä enää. Tarvitaan erilaisella taustalla olevien ihmisten kokemuksia, näkemyksiä ja osaamista, jotta voidaan ymmärtää asioiden merkityksiä, vaikutuksia ja rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Hiljainen tieto saadaan näkyväksi dialogin kautta.

Kun yhdistät saatavilla olevan datan ja ihmisten hiljaisen tiedon:  

  • teet parempia päätöksiä
  • sitoutat dialogin kautta ihmiset mukaan 
  • pystyt ottamaan huomioon asioita, jotka olisivat ehkä voineet jäädä piileviksi

TILAA RYHMÄVALMENNUS, NYT MYÖS ETÄVALMENNUKSENA 

Erätauko -
fasilitointikoulutus etänä tai kasvotusten

Onko tarkoituksesi laajentaa Erätauko – menetelmän tai dialogien ohjaamisen taitoja organisaatiossasi tai sidosryhmiesi kanssa? 

Tilaa ryhmävalmennus organisaatiollesi. Valmennuksessa käymme läpi Erätauko- dialogin tarvetta, perusteita, erilaisten ihmisten ohjaamista ja miten saat vaikuttavuutta. Käymme halutessasi läpi myös kutsuprosessia, miten suunnitella hyvä vuorovaikutteinen ja tasa-arvoinen dialogi kasvotusten tai verkkotapahtumana. 

Koulutus pidetään etänä tai kasvotusten.  Valmennus 6 h  tai vaihtoehtoisesti 2 x 3 h.  

Tilaa valmennus laittamalla viesti tarja.eloranta@kmfuture.fi 

Voit tilata fasilitoijan myös tilaisuuteesi tai rakennamme teille sopivan räätälöidyn paketin.  Otathan yhteyttä! 

Asiakkaamme ovat antaneet meille erinomaista palautetta käytännönläheisistä ja vaikuttavista valmennuksistamme! 

Valmentajana toimii kokenut erätauko-menetelmän fasilitoinnin kouluttaja Tarja Eloranta. 

Asiakkaidemme kokemuksia

Mitä asiakkaamme sanovat meistä?

Paras koulutus koskaan. Ei mennyt aika hukkaan.
Osallistuja
Esimies Kunta-alalla
”Eilen tutustuimme dialogien vetämiseen. hyödynnämme menetelmää työssämme työpajoissa. Kiitos Tarja Eloranta hyvästä koulutuksesta!” 
Osallistuja
Työyhteisökehittäjä

© 2020 KM FUTURE All rights reserved