vuorovaikutus, erätauko-koulutus

Dialogin vuoro - tarve suurempi kuin koskaan

Dialogi on keino luoda ymmärrystä moniulotteisista asioista, luoda luottamusta, sitoutumista ja yhteistyötä. Tuemme keskustelukulttuurin kehittämisessä ja vuorovaikutustaitojen parantamisessa. Olemme kumppanisi, kun tavoitteenanne on vahvistaa dialogista organisaatiokulttuuria tai dialogista johtamista. ​

JOHTAMINEN JA KULTTUURI
Dialogin avulla oivalluksia, intoa ja energiaa

Ihmisillä on tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi. Välillä on hyvä pysähtyä aidon kohtaamisen ja keskustelun äärelle sekä harkita asioita rauhassa. Näin saadaan hiljaiset äänet kuuluviin ja voidaan vaikuttaa asioihin ja asenteisiin, ajatteluun. 

Kun dialogisuus toteutuu arjessa erilaisissa tilanteissa, se luo kulttuuria, jossa voidaan vaikeistakin asioista keskustella yhdessä  ja välttää epäterveitä konflikteja. Dialoginen kulttuuri auttaa yritystä menestymään työn ja tekemisen kehittämisen avulla. Oppiminen on yhä enemmän siirtynyt työpaikalle. Dialogin kautta voidaan tietoa jakaa, ihmetellä asioita yhdessä ja luoda yhteistä ymmärrystä erilaisista asioista. Dialogi antaa mahdollisuuden yhdessä oppimiselle.

Kertovatko henkilöstökyselyt, ettei tieto kulje organisaatiossanne tehokkaasti? 

Onko tavoitteenanne implementoida strategiset tavoitteenne arjen työhön, mutta miten? 

Johtamalla dialogisesti otat ihmiset mukaan suunnittelemaan ja vaikuttamaan. Se on keino luoda kokeilukulttuuria, kokeilla uusia asioita ja iteroida, arvioida onnistumisia. Näin löytyy parhaat tavat toimia.

 

Suomen dialogiteko 2021- tunnustus myönnettiin KM Futurelle

Erätauko-säätiö on myöntänyt KM Futurelle Suomen dialogiteko 2021 -tunnustuksen demokratian vahvistamisesta. Lämmin kiitos tästä tunnustuksesta ja työmme arvostamisesta ja onnittelemme muitakin tunnustuksen saaneita.


“Kiitämme teitä erityisesti pitkäjänteisestä työstä dialogin tukemiseksi sekä Erätauko-menetelmän hyödyntämisestä ja kouluttamisesta.” – kertoo Laura Arikka, Erätaukosäätiön toimitusjohtaja.

Olemmekin viime vuosina havainneet, että dialogi on keskeinen keino poikkeuksellisina aikoina, työelämän muutoksissa ja hyvän työelämän kehittämisessä sekä yhteistyön rakentamisessa. Sen avulla voidaan ymmärtää uudenlaisia ilmiöitä, yhteisiä monimutkaisia ongelmia ja luoda parempaa tulevaisuutta. 

Seuraavat avoimet Erätauko-koulutukset

Koulutuksen sisältö

 • Miksi dialogia tarvitaan? 
 • Dialogin merkitys yhteiskunnassa, demokratiassa ja työpaikalla
 • Erätauko – dialogin perusteet. erityispiirteet ja sovellettavuus
 • Ryhmädialogin ohjaamisen perusteet 
 • Miten luot psykologista turvallisuutta ja rakentavaa keskustelua ympäristössäsi?
 • Miten kohtaan erilaisia keskustelijoita, esimerkiksi hiljaisia ja äänekkäitä keskustelijoita
 • Omat vahvuudet ja kehittämisen kohteet ryhmän ohjaamisessa
 • Millaiselle Erätauko-dialogille olisi tarvetta? 
 • Miten saan osallistujia mukaan osallistumaan? 
 • Oman Erätauko-dialogin toteutussuunnitelma

Oivalluksia, ideoita, yhteistä keskustelua harjoitusten muodossa valmentajan tuella. Tervetuloa mukaan!  

Tarja Eloranta, muutosvalmentaja

ERÄTAUKO-Koulutus

Erätauko-menetelmä on tapa käydä ja käynnistää rakentavaa keskustelua.

Älä mieti asioita yksin. Osallista sidosryhmät, asiakkaasi tai henkilöstösi keskusteluun.

Sitra on kehittänyt sen yhdessä lukuisten paikallistoimijoiden ja poikkiyhteiskunnallisen kehittäjäryhmän kanssa vuonna 2017, jotta keskustelu yhteiskunnasta voisi olla rakentavampaa, yhä laajempi joukko saisi äänensä kuuluviin, ja jotta dialogia voitaisiin hyödyntää yhteiskunnan eri sektoreilla yhä enemmän.

Nimi Erätauko (Dialogpaus/Timeout) viittaa tarpeeseen pysähtyä aidon kohtaamisen ja keskustelun äärelle sekä harkita asioita rauhassa. Näin saadaan hiljaiset äänet kuuluviin ja voidaan vaikuttaa asioihin. 

Etsitkö fasilitoijaa tilaisuuteesi? Ota yhteyttä. Kokeneet fasilitoijamme ovat sinua varten. Fasilitoimme erilaisia tilaisuuksia etänä tai kasvotusten. 

Asiakkaidemme kokemuksia

"Eilen tutustuimme dialogien vetämiseen. hyödynnämme menetelmää työssämme työpajoissa. Kiitos Tarja Eloranta hyvästä koulutuksesta!"
Projektipäällikkö hankkeessa
"Tämä oli erittäin hyvää oppia itselleni, miten hyödynnän johtamisessa dialogia ja miten itse toimin keskusteluissa. Kuuntelutaitoni paranivat ja opin miten saada hiljaisia osallistumaan myös etänä."
Johtaja
"Paras koulutus koskaan. Ei mennyt aika hukkaan. "
Esihenkilö kuntaorganisaatiosta

Miksi tarvitaan dialogia?

Ymmärrä enemmän
- tee parempia päätöksiä.

Asiat ovat monimutkaistuneet  – saatavilla olevan tiedon määrä on valtava. Asiat eivät ole niin yksiselitteisiä enää. Tarvitaan erilaisella taustalla olevien ihmisten kokemuksia, näkemyksiä ja osaamista, jotta voidaan ymmärtää asioiden merkityksiä, vaikutuksia ja rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Hiljainen tieto saadaan näkyväksi dialogin kautta.

Kun yhdistät saatavilla olevan datan ja ihmisten hiljaisen tiedon:  

 • teet parempia päätöksiä
 • sitoutat dialogin kautta ihmiset mukaan 
 • pystyt ottamaan huomioon asioita, jotka olisivat ehkä voineet jäädä piileviksi

Etsitkö fasilitoijaa tilaisuuteesi?

Tilaa fasilitointi tai useampi fasilitoija tilaisuuteesi.

Voimme ohjata dialogia erilaisin menetelmin, joko erätauko-dialogeja, palvelumuotoilun työpajoja, työyhteisön kehittämistä jne. Voitte itse panostaa keskusteluun ja ymmärrykseen. Me huolehdimme keskustelun sujuvuudesta ja toiminnallisuudesta puolestasi.

Lähetä viesti info@kmfuture.fi