Uuden esihenkilön valmennuspolku

Uusille esihenkilöille, tiiminvetäjille ja lähijohtajille räätälöity kokonaisuus. Varmista uuden esihenkilön onnistuminen monipuolisen ja dialogisen oppimispolun kautta. 

Millaisia taitoja ja osaamisia tulevaisuuden johtaminen vaatii?

Hybridivalmennus tukee tulevaisuuden johtamisen tarpeita

Maailma muuttuu ympärillämme ja samaan aikaan muutokset haastavat johtamisen taitojamme. Tarvitaan uudenlaisia oppeja arjen johtamisen käytäntöihin. Tämä tarkoittaa vanhojen hyvien oppien lisäksi osaamista vuorovaikuttaa erilaisten ihmisten kanssa, johtaa etänä hyödyntäen fasilitoinnin taitoja, osallistaa tiimiläisiä päätöksentekoon, auttaa kehittymään ja katsomaan tulevaisuuteen. 

Hybridivalmennuksemme koostuu osista, jotka tukevat tätä oppimista. Samalla uusi esihenkilö oppii luomaan dialogista, arvostavaa työkulttuuria, parantamaan henkilöstötuottavuutta laadukkaan johtamisen kautta. Hän oppii myös miten rakentaa yhdessä ohjautuvan tuloksellisen tiimin. 

Onnistumisemme pohjautuu kumppanuuteen, jossa tunnemme asiakkaamme ja liiketoiminnan, olemme lähellä, sparraamme matkalla ja hyödynnämme osaamisemme ja kokemuksemme asiakkaamme hyödyksi. 

Yhdessä kohti uutta. 

Valmennuspolkumme sisältää mm.

  1. Suhde itseeni – Minä esihenkilönä 
  2. Suhde tiimiin ja yksilöön
  3. Esihenkilö suunnan näyttäjänä
  4. Johtamistyön arki – hyviä käytäntöjä ja oppeja
  5. Itsensä johtaminen ja oma kehittyminen

Monipuolinen sisältömme ja coachin tuki auttaa onnistumaan ja luomaan omaa johtajuutta – yhdessä tiimin kanssa

Toteutamme valmennuksen hybridimuodossa – Luettavaa, videoita, pohdittavaa ja keskusteluja verkossa. 

Osallistavat työpajamuotoiset oppimisen hetket yhdessä oppimiseen ja vertaistuen sparraus. 

Kokeneet valmentajat tukevat yksilöitä arjen haasteiden selättämisessä coaching sessioilla. 

Toteutukset myös lähikoulutuksina, avoimetkoulutukset ja räätälöidyt koulutukset yrityksille.

 

Kysy lisää  tai pyydä tarkempi esite tarja.eloranta@kmfuture.fi

 

”Hyödynnämme toiminnassamme ratkaisukeskeisiä, dialogisia, osallistavia menetelmiä, joilla vastataan tarpeeseen saada ajatusten muutoksen kautta muutos arkeen.”

© 2020 KM FUTURE All rights reserved