JOHTAMINEN, TIIMITYÖ

Etäjohtaminen

Kehitä johtamisen taitojasi myös etäaikana. Tuemme, sparraamme sinua johtamisen haasteissasi. Ota yhteyttä!

Etä- ja hybridityö haastavat myös johtamista

Pandemia toi moneen työyhteisöön uudenlaisen tilanteen. Päivässä siirryttiin etätyöhön erityisesti asiantuntijatyössä. Se vaati melkoisen ponnistuksen niin tiimin yhteistyön kuin tekniikan toimivuuden rakentamiseen, tietosuojaa unohtamatta. Samalla se haastoi johtamisen käytäntöjä ja yhteistyön rakentamista tiimin kesken. 

Samaan aikaan kuin monessa organisaatiossa oltiin uudenlaisen tilanteen edessä, monessa yrityksessä oli jo tehty pitkään töitä etänä. Esimerkiksi eräässä asiakasyrityksessämme IT-alalla ja toisessa kansainvälisessä yrityksessä tiimit ovat hajautuneet eri maihin. Johtaja saattaa istua osan tiimistä kanssa yhdessä maassa, osa tiimistä toisessa maassa toisessa tiimissä ja jossain maassa voi olla yksi työntekijä tehden töitä pääsääntöisesti omassa kodissa. Myös monessa It-alan yrityksessä esimerkiksi Solitassa on jo pitkään tehty ns. monipaikkaista työtä. Asiantuntijat tekevät työtä asiakkaan tiloissa, ollen osa omaa Solitan organisaatiota, mutta samalla myös toimivat osana asiakkaan organisaatiota. Sen lisäksi on myös monia muitakin malleja, kuten perinteisessä matkatyössä olevat asiantuntijamyyjät, jotka omatoimisesti liikkuvat kentällä. Malleja on siis monia. 

Miten sitten johtaa, kun tiimi on hajautettuna? 

Parhaimmillaan työ on sopivasti haastavaa, innostavaa, yksilöä kehittävää ja merkityksellistä tekijälleen. Tuloksen kannalta työ on aikaansaavaa ja tuottavaa. Se on jo todettu monessakin tutkimuksessa, että hyvällä johtamisella on merkitystä henkilöstötuottavuuteen. Hyvä johtaminen ja työn muotoilu tukemaan myös ihmisten hyvinvointia, joustavuus molemmin puolin antaa tilaa yksilöllisille työn tekemisen ratkaisuille ja mahdollistaa myös paremman tuloksen. 

Etäjohtaminen kuormittaa myös johtajaa 

Kuormitusta voi kokea myös johtaja tai tiimin vetäjä. Aiempi tapa johtaa ei etä/hybridimaailmassa ehkä tuo parasta lopputulosta. voi olla tärkeää kysyä ja kommunikoida eri tavalla kuin ennen. Johtaminen on vuorovaikutusta, asioiden ja ihmisten johtamista, kehittämistä ja suunnan näyttämistä. 

Haluatko kehittää omia etäjohtamisen taitojasi?

Sparraamme sinua löytämään sinulle sopivia keinoja johtaa.
Autamme tiimejä muotoilemaan yhdessä tyäpäivää sellaiseksi, että se tukee aikaansaamista.