JOHTAMINEN

Esihenkilökoulutuksia ja valmennuksia johtamistaitojen kehittämiseen

Miksi johtaminen vaatii uudistumista?
Työnmurros muuttaa myös johtajuuden tarpeita

Millaisia johtamisen taitoja ja osaamista tulevaisuuden johtaminen vaatii?

Maailma muuttuu ympärillämme ja samaan aikaan muutokset haastavat johtamisen taitojamme. Tarvitaan uudenlaisia oppeja arjen johtamisen käytäntöihin. Tämä tarkoittaa vanhojen hyvien oppien lisäksi osaamista vuorovaikuttaa erilaisten ihmisten kanssa, johtaa etänä hyödyntäen fasilitoinnin taitoja, osallistaa tiimiläisiä päätöksentekoon, auttaa kehittymään ja katsomaan tulevaisuuteen. 

Hybridivalmennuksemme koostuu osista, jotka tukevat tätä oppimista. Samalla uusi esihenkilö tai konkari johtaja oppii luomaan dialogista, arvostavaa työkulttuuria, parantamaan henkilöstötuottavuutta laadukkaan johtamisen kautta. Hän oppii myös halutessa miten rakentaa pohjaa tiimille yhdessä ohjautumiseen, vastuunkantoon ja onnistumiseen. 

 

KM Futuressa missiomme on rakentaa kestävää tulevaisuuden työelämää ja hyvää johtamista

 

Tarjoamme ratkaisuja, jotka yhdistävät kestävän työelämän ja tuloksellisuuden. Se tarkoittaa

  • kykyä kehittää omaa toimintaa johtajana
  • mahdollistaa henkilöstön kehittymisen ja osallisuuden
  • mahdollistaa jokaisen hyvinvoinnin ja kulttuurin, jossa jokainen voi hyvin omana itsenään
  • hyödyntää vastuullisesti dataa ja hyödyntää sopivaa teknologiaa

Autamme johtajia kehittämään empaattista johtajuutta, joka optimoi työprosesseja ja tukee työntekijöiden hyvinvointia. 

Asioiden johtamisen rinnalla ihmisnäkökulma ja hyvä johtaminen.

Hybridivalmennuksemme tukee esihenkilön tehokasta oppimista ja onnistumista arjen työssä 

Muotoillaan yhdessä teille soveltuva johtamisen malli

Muutostilanteissa voi olla tarpeen muotoilla yritykselle yhtenäinen johtamismalli, jolla varmistetaan strategisten tavoitteiden saavuttaminen. 

Hyödynnämme asiakasprojekteissamme muotoiluajattelua. Johtamisen muotoilussa otamme huomioon johdon, työntekijöiden ja HR:n tarpeet ja toiveet johtamisen tavoitteiden kirkastamiseksi. Mitä johtajuudelta odotetaan? Miten johtaminen näkyy arjessa? 

Kysy lisää, miten voimme auttaa yhtenäistämään teidän johtamisen tapaa osana kulttuurin kehittämistä. 

Strategian tai liiketoiminnan muotoilu

Monipuolista ja oivalluttavaa valmennusta tukien arjen työtä ja tilanteita

Monipuolinen sisältömme ja coachin tuki auttaa onnistumaan ja luomaan omaa johtajuutta – yhdessä tiimin kanssa

Toteutamme valmennuksen hybridimuodossa – Luettavaa, videoita, pohdittavaa ja keskusteluja verkossa. 

Osallistavat työpajamuotoiset oppimisen hetket yhdessä oppimiseen ja vertaistuen sparraus. 

Kokeneet valmentajat tukevat yksilöitä arjen haasteiden selättämisessä coaching sessioilla. 

Toteutukset myös lähikoulutuksina, avoimet koulutukset ja räätälöidyt koulutukset yrityksille.

Valmentava johtaminen

Miksi tarvitaan valmentavaa johtamista? Toimin itse johtajana n. 10 vuoden ajan rahoitusalalla, pörssiyrityksessä, vahvan asiantuntijuuden, alati muuttuvan toimintaympäristön ympäröimänä.  Jatkuva muutos edellytti nopeaa toiminnan muutosta. Johtajana vastasin myynnistä, asiakkaan kohtaamisen

Lue lisää »