Johtaminen

Kehitä johtamista

Työnmurros muuttaa myös johtajuuden tarpeita

Millaisia taitoja ja osaamisia tulevaisuuden johtaminen vaatii?

Maailma muuttuu ympärillämme ja samaan aikaan muutokset haastavat johtamisen taitojamme. Tarvitaan uudenlaisia oppeja arjen johtamisen käytäntöihin. Tämä tarkoittaa vanhojen hyvien oppien lisäksi osaamista vuorovaikuttaa erilaisten ihmisten kanssa, johtaa etänä hyödyntäen fasilitoinnin taitoja, osallistaa tiimiläisiä päätöksentekoon, auttaa kehittymään ja katsomaan tulevaisuuteen. 

Hybridivalmennuksemme koostuu osista, jotka tukevat tätä oppimista. Samalla uusi esihenkilö tai konkari johtaja oppii luomaan dialogista, arvostavaa työkulttuuria, parantamaan henkilöstötuottavuutta laadukkaan johtamisen kautta. Hän oppii myös halutessa miten rakentaa pohjaa tiimille yhdessä ohjautumiseen, vastuunkantoon ja onnistumiseen. 

 

Uuden esihenkilön koulutus

Hybridivalmennuksemme tukee esihenkilön tehokasta oppimista ja onnistumista arjen työssä 

Avoin Uuden esihenkilön tai lähijohtajan koulutus

Uusille esihenkilöille, tiiminvetäjille ja lähijohtajille räätälöity kokonaisuus. Varmista uuden esihenkilön onnistuminen monipuolisen ja dialogisen oppimispolun kautta. Koulutukset Ilmoittaudu jo seuraavaan toteutukseen. Viisi teemaa johtamisesta: suhde itseeni – Minä esihenkilönä , suhde tiimiin ja yksilöön, esihenkilö suunnan näyttäjänä, johtamistyön arki - hyviä käytäntöjä ja oppeja sekä itsensä johtaminen ja oma kehittyminen. Kysy lisää tai ilmoittaudu info@kmfuture.fi

Muotoillaan yhdessä teille soveltuva johtamisen malli

Muutostilanteissa voi olla tarpeen muotoilla yritykselle yhtenäinen johtamismalli, jolla varmistetaan strategisten tavoitteiden saavuttaminen. 

Hyödynnämme asiakasprojekteissamme muotoiluajattelua. Johtamisen muotoilussa otamme huomioon johdon, työntekijöiden ja HR:n tarpeet ja toiveet johtamisen tavoitteiden kirkastamiseksi. Mitä johtajuudelta odotetaan? Miten johtaminen näkyy arjessa? 

Kysy lisää, miten voimme auttaa yhtenäistämään teidän johtamisen tapaa osana kulttuurin kehittämistä. 

Strategian tai liiketoiminnan muotoilu

Monipuolista ja oivalluttavaa valmennusta tukien arjen työtä ja tilanteita

Monipuolinen sisältömme ja coachin tuki auttaa onnistumaan ja luomaan omaa johtajuutta – yhdessä tiimin kanssa

Toteutamme valmennuksen hybridimuodossa – Luettavaa, videoita, pohdittavaa ja keskusteluja verkossa. 

Osallistavat työpajamuotoiset oppimisen hetket yhdessä oppimiseen ja vertaistuen sparraus. 

Kokeneet valmentajat tukevat yksilöitä arjen haasteiden selättämisessä coaching sessioilla. 

Toteutukset myös lähikoulutuksina, avoimet koulutukset ja räätälöidyt koulutukset yrityksille.

Valmentava johtaminen

Miksi tarvitaan valmentavaa johtamista? Toimin itse johtajana n. 10 vuoden ajan rahoitusalalla, pörssiyrityksessä, vahvan asiantuntijuuden, alati muuttuvan toimintaympäristön ympäröimänä.  Jatkuva muutos edellytti nopeaa toiminnan muutosta.

Lue lisää »

Ota yhteyttä

Lähetä meille viestillä kysymyksesi tai tarjouspyyntö, otamme yhteyttä vuorokauden sisällä.

Autamme organisaatioita menestymään yhdessä luoden kestävää yhteistä tuloksellista tulevaisuutta tietojohtamisen keinoilla.