Muutoksen jA kehittämisen kuMppANI

Konsultointi ja kehittämisen palvelut

Autamme luomaan vahvemman tulevaisuuden yhdessä.

Tietojohtamisen keinoilla kohti vastuullista ja kestävää liiketoimintaa

Johtaja, henkilöstöjohtaja tai liiketoimintajohtaja, kun tavoitteenasi on kehittää tai muuttaa nykytilaa vastaamaan tulevia tarpeita, olemme kumppanisi alusta alkaen. 

Hankkeesi voi liittyä järjestelmän käyttöönottoon, asiakaskokemuksen kehittämiseen, työturvallisuuden kehittämiseen tai se voi liittyä organisaation muutostarpeisiin. 

Saatat tarvita esimerkiksi seuraavanlaista tukea hankkeesi onnistumiseksi: 

 • Tietojohtamisen kehittämisen palvelut (arviointi, maturiteettitaso, kehittäminen yhteiskehittämisen kautta)
 • Taustatutkimus ja analysointipalvelu
 • Projektisuunnitelman tai tiekartan rakentaminen
 • Johtoryhmän tai projektiryhmän säännöllinen tuki muutoksen aikana
 • Johtamiskulttuurin kehittäminen
 • Arvot ja vastuullisuus
 • Tulevaisuusajattelun kehittäminen ja ennakointi
 • Sidosryhmien osallistaminen työpajoissa (fasilitointi)
 • Teknologiaa tukemaan projektiryhmän työskentelyä 
 • Simulaatiot, työpajat, organisaation dialogin käynnistäminen 
 • Muutosjohtamisen valmennukset ja tuki organisaatioille
 • Palvelumuotoilun tukea kehittämiseen 
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen

Ota yhteyttä, keskustellaan teidän hankkeen tavoitteista, ajatuksista ja toteutuksen mahdollisuuksista! 

Me olemme tukesi muutoksessa

Tarvitsetko tukea muutoshankkeiden käytännön toteutukseen? Koetko voimattomuutta saada porukkasi innostumaan ja tukemaan muutosta?  Tuntuuko sinusta, että muutoksen fokus on hukassa ja kaikki puhuvat toistensa ohi? Autamme mielellämme. Me olemme tukena muutoksessa: käytännön toimien suunnittelussa sekä muutoksen fasilitaattoreina. Tuemme muutostanne sparraten esimiehiä muutoksen johtamisessa sekä muutoksen eteenpäin viemisessä.  
Uskomme yhteistyön ja yhteisen keskustelun voimaan. Meistä on tärkeää, että koko henkilöstö pääsee osallistumaan muutokseen jo ensi metreiltä lähtien. Muutos ei tapahdu ilman muutosta ajattelumaailmassa. Siksi ihmisten arvostaminen ja kunnioittaminen, usko siihen, että jokainen pystyy ja osaa, jos saa tarvittavan tuen ja mahdollisuuden tulla kuulluksi ja vaikuttaa muutoksen sisältöön ja sen onnistumiseen. Tuemme muutosmatkaanne sparraten ja couchaten johtoa ja esimiehiä muutoksen suunnittelussa ja toteutuksessa, toimimme apuna palavereiden ja työpajojen fasilitoinnissa ja henkilöstön osallistamisessa muutoksen toteutukseen.  Hyödynnämme sekä ratkaisukeskeisiä menetelmiä että erilaisia fasilitointimenetelmiä työpajojen toteutuksessa.  Suunnittelemme muutostuen ja -prosessin sinun tarpeidesi mukaisesti. Tukiprosessi voi koostua couchaus -sessioista ja erilaisista osallistavista palavereista ja työpajoista. Voimme hyödyntää työpajoja tukevia tutkimuksia ja voimme ohjata prosessianne myös etänä ja/tai sparrausvideoiden avulla. 

Ota yhteyttä

Lähetä meille viestillä kysymyksesi tai tarjouspyyntö, otamme yhteyttä vuorokauden sisällä.

Autamme organisaatioita menestymään yhdessä luoden kestävää yhteistä tuloksellista tulevaisuutta tietojohtamisen keinoilla.