Muutosjohtaminen

Muutosjohtaminen on tärkeä asia kun haluamme uudistaa ja tehostaa toimintaa. Autamme johtoa ja työyhteisöä onnistumaan yhdessä tulevaisuuden strategisissa tavoitteissaan ja muutoksessa.  Olemme aidosti tukena alusta alkaen koko matkan ajan. 

MUUTOSJOHTAMINEN

Onnistuneen muutoksen perustukset rakennetaan yhdessä

  • Muutosjohtamisen tuki organisaatioille, yrityksille ja julkiselle organisaatiolle
  • Muutosprojektin suunnittelusta tulosten arviointiin – Tukea niin johtamiseen kuin käytännön toteutukseen
  • Muutokseen valmistautumisen tuki – Analysointipalvelut: mm. riskiarviointi, organisaation muutoskyvykkyyden arviointi, sidosryhmä ja vaikutusanalyysit 
  • Muutosjohtamisen valmennukset johtajille ja projektipäälliköille
  • Muutoskyvykkyyden (Resilienssi) parantaminen työyhteisöissä, erilaisuus ja ihminen muutoksessa.
  • Modernit työkalut muutoksen seurannan ja toteutumisen tueksi, jolla varmistetaan jatkuva reflektointi, tiedonkulku, haasteelliset tilanteet ja onnistumiset matkalla
  • Itseohjautuvuuden ja yhdessäohjautuvuuden parantaminen muutoksessa 
  • Teoria- ja tutkimustausta yhdistettynä käytännön osaamiseen monelta toimialalta, isoista ja pienistä organisaatioista

Miksi muutosjohtaminen on tärkeää?

Muutoksella haetaan yleensä parempaa tehokkuutta ja tulosta. Muutosjohtamisen näkökulmasta tämä tarkoittaa suunnitelmallista prosessia, jolla pyritään tunnistamaan keskeiset prosessit ja toimintatavat, jotka estävät tehokkuutta ja löydetään parempia tapoja tai järjestelmiä, jotka tukevat työn tekemistä järkevämmin. Muutokset voivat olla välttämättömiä toteuttaa yrityksen kasvun, sopeutustarpeen tai kilpailukyvyn kannalta.

Tutkimusten mukaan johtamisessa olemme erityisen hyviä asioiden johtamisessa, mutta usein saattaa jäädä riittämättömälle huomiolle ihmisnäkökulma muutoksen johtamisessa. Tämä voi aiheuttaa erilaista vastarintaa organisaation eri tasoilla tai sitoutumisen puutetta, jotka väistämättä vaikuttavat muutoksen onnistumiseen.

Onnistuneen muutoksen läpiviemisen ja hallinnan kannalta on tärkeää panostaa myös muutosjohtamiseen, tarvittaessa ulkopuolisen tuella.

Tukea muutoksen onnistumiseen

Muutosjohtaminen: Huomio organisaation muutoskyvykkyyteen, asioiden johtamiseen ja ihmisnäkökulmaan

Tarvitsetko tukea muutoshankkeiden käytännön toteutukseen? Koetko voimattomuutta saada porukkasi innostumaan ja tukemaan muutosta?  Tuntuuko sinusta, että muutoksen fokus on hukassa ja kaikki puhuvat toistensa ohi? Autamme mielellämme. Me olemme tukena muutoksessa: Lähtötilanteen ja tavoitteen analysoinnissa, riskien arvioinnissa ja käytännön toimien suunnittelussa sekä muutoksen fasilitaattoreina. Tuemme muutostanne sparraten esimiehiä muutoksen johtamisessa sekä muutoksen eteenpäin viemisessä.  

Uskomme yhteistyön ja yhteisen keskustelun voimaan. Meistä on tärkeää, että koko henkilöstö pääsee osallistumaan muutokseen jo ensi metreiltä lähtien. Muutos ei tapahdu ilman muutosta ajattelumaailmassa. Siksi ihmisten arvostaminen ja kunnioittaminen, usko siihen, että jokainen pystyy ja osaa, jos saa tarvittavan tuen ja mahdollisuuden tulla kuulluksi ja vaikuttaa muutoksen sisältöön ja sen onnistumiseen. Tuemme muutosmatkaanne sparraten ja couchaten johtoa ja esimiehiä muutoksen suunnittelussa ja toteutuksessa, toimimme apuna palavereiden ja työpajojen fasilitoinnissa ja henkilöstön osallistamisessa muutoksen toteutukseen.  Hyödynnämme sekä ratkaisukeskeisiä menetelmiä että erilaisia fasilitointimenetelmiä työpajojen toteutuksessa.  Suunnittelemme muutostuen ja -prosessin sinun tarpeidesi mukaisesti. Tukiprosessi voi koostua couchaus -sessioista ja erilaisista osallistavista palavereista ja työpajoista. Voimme hyödyntää työpajoja tukevia tutkimuksia ja voimme ohjata prosessianne myös etänä ja/tai sparrausvideoiden avulla. 

Asiakaspalaute

"Suosittelen ehdottomasti palvelua työyhteisöille, jotka tarvitsevat sparrausapua muutostilanteessa."

"Minulla oli tarve löytää hyvä fasilitoija henkilöstön kehittämispäivään muutoksen teemaan liittyen. Löysin KM Futuren tiedot haun kautta ja otin yhteyttä.

Yhteydenotto oli helppoa ja minuun oltiin nopeasti yhteydessä ensin sähköpostitse ja sitten puhelimitse. Asiointi toimi mutkattomasti. Kokemuksena yhteistyö oli miellyttävä. Tarpeitamme kuunneltiin ja toiveemme otettiin huomioon.

Meille oli hyötyä keskustelusta, erilaisten näkökulmien esiin nostamisesta ja toiminnallisen työskentelyn eteenpäin viemisestä. Suosittelisin ehdottomasti palvelua työyhteisöille, jota tarvitsevat sparrausapua muutostilanteessa."

Sari Ilovuori

Valkeakosken kaupunki

Muutosjohtaminen: tuki organisaatioille

Millainen tarve teillä on? Mikä auttaisi teitä parhaiten muutoksen onnistumiseen?
Tarjoamme monenlaista tukea organisaatioille. Ehkä löydät näistä teille sopivan tai pyydä teille räätälöityä kokonaisuutta.

Suunta muutokseen - valmistautuminen

Autamme prosessimaisen suunnittelun ja arvioinnin kautta luomaan hyvän pohjan huomioimaan tärkeät asiat, jotta muutos onnistuu. Analysointipalvelu organisaation muutoskyvykkyydestä, riskiarviointi, mahdollisuuksien tunnistaminen. Muutosjohtajan tai toimitusjohtajan tuki koko prosessin ajan.

Muutoksen tuki esihenkilöille ja johdolle

Prosessimainen muutosmatka esihenkilöille sisältäen mahdolliset analyysi ja riskiarviot, vaikutusanalyysit sekä tarvittavaa tukea muutosjohtajalle. Tarvittaessa valmennusta muutosjohtamisen teoriaa, käytäntöä, oppeja ja hyviä käytäntöjä muutosjohtamiseen. Tuemme teitä muutosmatkan aikana yksilöllisesti tai ryhmissä. Lisäksi luomme paikkoja keskustella, jakaa ajatuksia ja tietoa, saada vertaistukea kollegoilta.

Muutosjohtajan coaching-ohjelma

Oletko aloittanut muutosjohtajana? Mietityttääkö, miten saat kaiken onnistumaan? Olet ehkä isossa organisaatiossa, johon liittyy monenlaisia ihmisiä, erilaisissa rooleissa ja erilaisin haastein tai voit olla pk-yrityksen toimitusjohtaja tai liiketoimintajohtaja,. Tarjoamme sinulle mahdollisuutta saada yksilöllistä tukea muutokseeen koko ajalle. Luottamuksellisen ja ammattilaisen tuen, joka on sekä ammatilliselta osaamiselta että käytännön tasolla ollut vastaavissa tilanteissa. Älä jää yksin, vaan ota tukea, jossa voit pallotella ajatuksiasi ja saada tarvitsemaasi tukea siinä muodossa kuin sitä tarvitset. Kysy lisää!

Ajatukset kohti muutosta yhdessä

Kaikki lähtee yhteisen ymmärryksen rakentamisesta. Mistä on kyse, miksi ja mitä tämä muutos tarkoittaa meille? Puheenvuoromme, webinaarimme, aamutilaisuutemme tai lyhyt workshop tai työyhteisön muutospeli valmentajamme tuella työyhteisölle, esihenkilöille tai johtoryhmälle auttaa suuntaamaan ajatuksia tulevaan ja keskustelemaan asioista yhdessä.

Teemana voi olla esimerkiksi muutoksen johtaminen, muutoskyvykkyys, tunteet ja erilaisuus muutoksessa tai miten viestiä muutoksessa omalle tiimille. Kesto 1-4 h etänä tai toimistollanne. Teemat sovitaan etukäteen yhdessä kanssasi. Mikä toimisi teille parhaiten teidän tilanteeseenne.

Työyhteisön tuki muutosmatkalle

Prosessimainen muutosmatka työyhteisöille, jossa keskitytään muutoskyvykkyyteen ja autamme ymmärtämään tunteita muutoksen yhteydessä sekä luomaan yhteistä ymmärrystä, keinoja edetä ja tehdä arjessa asioita toisin. Lisäksi luomme paikkoja keskustella, jakaa ajatuksia ja tietoa, saada vertaistukea kollegoilta.

Asiakaspalaute

Tukea järjestelmähankkeeseen

Eräässä julkisen toimijan organisaatiossa haluttiin järjestelmämuutoksen lisäksi muuttaa samalla toimintatapoja tehokkaammiksi, systemaattisemmiksi ja mahdollistaa parempi asiakaspalvelu kokonaisuutena. 

Tuellamme rakennettiin organisaatioon sopiva malli valmistautua ennakoiden muutokseen, luoda ymmärrystä tavoitetilasta ja toteuttaa muutos onnistuneesti. Muutosjohtaminen nähtiin laajana ja tärkeänä asiana onnistumisen kannalta. Meidän osaamisemme ja ammattitaitomme avulla tuemme organisaatiota systemaattisesti läpi muutoksen. Näin esihenkilöt ja työyhteisöt saavat uusia työkaluja muutoksen työstämiseen ja yhdessä oppimiseen muutoksen aikana. 

Yhteinen oppiminen auttaa muutoksen toteutumista. 

Tavoitteena oli muutoksen lisäksi rakentaa avointa keskustelukulttuuria, joka tukisi organisaatiota tulevaisuudessakin uusissa haastavissa tilanteissa. Tällä nähtiin olevan suuri merkitys muutoskyvykkyyden eli resilienssin parantumiseen. Yhteiset dialogit, kokeilut ja ennakointi auttoivat organisaation henkilöstöä muutoksessa onnistumiseen arjen työssä. 

Kuntaorganisaatio

Muutos vaatii sekä asioiden että ihmisten johtamista

"Onnistunut uuden järjestelmän käyttöönottoprojekti on arvokas investointi. Onnistumiseen vaaditaan paljon muutakin kuin uuden tekniikan ja sen käyttämisen oppimista.
Toimintatapojen tulee myös muuttua."
Tarja Eloranta, KM Future

Ratkaisuja, jotka tukevat yrityksen ja henkilöstön uudistumis- ja kilpailukykyä

Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa. Teknologian kehittyminen, datatalous ja muuttuva toimintaympäristömme haastaa totuttuja toimintatapojamme ja osaamistamme.

Menestyminen tulevaisuudessa monimutkaisissa haasteissa vaatii ongelmien ratkaisemista yhdessä erilaisten osaajien kesken, tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja mahdollisuuksia yhdessä oppimiselle tiimeinä tai kehittymisen mahdollisuuksia yksilöille.

Menestyminen organisaationa herättääkin usein kysymyksiä. Miten johtaa osaamista tai jatkuvaa oppimisen kulttuuria? Miten varautua tulevaisuuden haasteisiin? Millaista johtamista se minulta vaatii? Miten varmistaa hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus tiimissä sekä koko organisaatiossa siilojen sijaan?

Samalla se edellyttää jokaiselta johtajalta, esihenkilöltä ja tiiminvetäjältä hyvän perusjohtamisen osaamisen lisäksi tilanteisiin soveltuvia taitoja. Muutosjohtaminen on yksi niistä.  

Lue blogistamme