JOHTAMINEN, MUUTOS

Strategiset tavoitteet todeksi

Autamme johtoa ja organisaatioita onnistumaan strategisissa tavoitteissa. Olemme aidosti tukena alusta alkaen koko matkan ajan. 

Suunta tähtäimeen ja askeleet kohti tavoitetta?

Muista, että muutos vaatii aina
ajattelutavan muutosta

Reittiopas onnistuneeseen muutokseen

Autamme kirkastamaan tavoitteen ja ottamaan ne ensiaskeleet osallistaen ihmiset mukaan. Muutoksen toteutuminen vaatii aina ymmärrystä: Mitä tavoittelemme? Miksi ja miten sen teemme? 

Reittiopas on tarvittava työkalu muutosmatkalla. Välipysäkeillä pitää pysähtyä hetkeksi pohtimaan, miten olemme onnistuneet ja mitä teemme seuraavaksi? Kuka johtaa seuraavalle etapille ja mitä siellä opimmekaan yhdessä? 

Modernit työkalut ja tuki muutoksessa auttavat onnistumaan. Hyödynnämme lisäksi ratkaisukeskeisiä, dialogisia ja osallistavia menetelmiä, joilla vastataan tarpeeseen saada ajatusten muutoksen kautta muutos arkeen. 

Muutosta tulee johtaa

Elämme jatkuvassa muutoksessa tänä päivänä. Pieniä ja isompia tavoitteita saavutetaan asioita tekemällä eri tavalla. Tämä edellyttää oppimista ja kokeilemista. 

Muutoksia on kuitenkin hyvin erilaisia. Ketterän arjen työn kehittämisen lisäksi saatetaan tarvita isompia muutoksia työhön tai asiakaskohtaamiseen esimerkiksi järjestelmämuutosten yhteydessä. Myös fuusioiden tai organisaatiomuutosten yhteydessä saattavat muutokset ravistaa rakenteita ja ihmisten työtä, tunteita ja fiiliksiä melko lailla. 

Näissä tilanteissa on hyvä ymmärtää mistä on kyse, miten parhaiten voi suhtautua muutokseen ja miten yhdessä voidaan päästä asioissa kohti uutta suuntaa. 

Muutosjohtaminen

Onnistuneen muutoksen perustat

  • Muutosjohtamisen valmennukset johtajille ja projektipäälliköille
  • Muutoskyvykkyyden (Resilienssi) parantaminen työyhteisöissä 
  • Modernit työkalut muutoksen tueksi 
  • Erilaisuus ja ihminen muutoksessa
  • Itseohjautuvuuden parantaminen muutoksessa 
  • Teoria- ja tutkimustausta yhdistettynä käytännön osaamiseen monelta toimialalta, isoista ja pienistä organisaatioistaKallis investointi uuteen järjestelmään on paljon muutakin kuin tekniikkaa ja tekniikan oppimista

Eräässä julkisen toimijan organisaatiossa haluttiin järjestelmämuutoksen lisäksi muuttaa samalla toimintatapoja tehokkaammiksi, systemaattisemmiksi ja mahdollistaa parempi asiakaspalvelu kokonaisuutena. 

Tuellamme rakennettiin isoon tuhansien ihmisten organisaatioon sopiva malli valmistautua ennakoiden muutokseen, luoda ymmärrystä tavoitetilasta ja toteuttaa muutos onnistuneesti. Meidän osaamisemme ja ammattitaitomme avulla tuemme organisaatiota systemaattisesti läpi muutoksen. Näin esihenkilöt ja työyhteisöt saavat uusia työkaluja muutoksen työstämiseen ja yhdessä oppimiseen muutoksen aikana. 

Yhteinen oppiminen auttaa muutoksen toteutumista. 

Tavoitteena oli muutoksen lisäksi rakentaa avointa keskustelukulttuuria, joka tukisi organisaatiota tulevaisuudessakin uusissa haastavissa tilanteissa. Tällä nähtiin olevan suuri merkitys muutoskyvykkyyden eli resilienssin parantumiseen. Yhteiset dialogit, kokeilut ja ennakointi auttoivat organisaation henkilöstöä muutoksessa onnistumiseen arjen työssä.