JOHTAMINEN, MUUTOSJOHTAMINEN

Tuemme uudistumisessa ja muutoksessa

Autamme johtoa ja työyhteisöä onnistumaan yhdessä tulevaisuuden strategisissa tavoitteissaan.  Olemme aidosti tukena alusta alkaen koko matkan ajan. 

Ratkaisuja, jotka tukevat yrityksen ja henkilöstön uudistumis- ja kilpailukykyä

Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa. Teknologian kehittyminen, datatalous ja muuttuva toimintaympäristömme haastaa totuttuja toimintatapojamme ja osaamistamme.

Menestyminen tulevaisuudessa monimutkaisissa haasteissa vaatii ongelmien ratkaisemista yhdessä erilaisten osaajien kesken, tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja mahdollisuuksia yhdessä oppimiselle tiimeinä tai kehittymisen mahdollisuuksia yksilöille.

Menestyminen organisaationa herättääkin usein kysymyksiä. Miten johtaa osaamista tai jatkuvaa oppimisen kulttuuria? Miten varautua tulevaisuuden haasteisiin? Millaista johtamista se minulta vaatii? Miten varmistaa hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus tiimissä sekä koko organisaatiossa siilojen sijaan?

 

 

 

Suunta tähtäimeen ja askeleet kohti tavoitetta?

Muista, että muutos vaatii aina
ajattelutavan muutosta

Reittiopas onnistuneeseen muutokseen

Autamme kirkastamaan tavoitteen ja ottamaan ne ensiaskeleet osallistaen ihmiset mukaan. Muutoksen toteutuminen vaatii aina ymmärrystä: Mitä tavoittelemme? Miksi ja miten sen teemme? 

Reittiopas on tarvittava työkalu muutosmatkalla. Välipysäkeillä pitää pysähtyä hetkeksi pohtimaan, miten olemme onnistuneet ja mitä teemme seuraavaksi? Kuka johtaa seuraavalle etapille ja mitä siellä opimmekaan yhdessä? 

Modernit työkalut ja tuki muutoksessa auttavat onnistumaan. Hyödynnämme lisäksi ratkaisukeskeisiä, dialogisia ja osallistavia menetelmiä, joilla vastataan tarpeeseen saada ajatusten muutoksen kautta muutos arkeen. 

Muutosta tulee johtaa

Elämme jatkuvassa muutoksessa tänä päivänä. Pieniä ja isompia tavoitteita saavutetaan asioita tekemällä eri tavalla. Tämä edellyttää oppimista ja kokeilemista. 

Muutoksia on kuitenkin hyvin erilaisia. Ketterän arjen työn kehittämisen lisäksi saatetaan tarvita isompia muutoksia työhön tai asiakaskohtaamiseen esimerkiksi järjestelmämuutosten yhteydessä. Myös fuusioiden tai organisaatiomuutosten yhteydessä saattavat muutokset ravistaa rakenteita ja ihmisten työtä, tunteita ja fiiliksiä melko lailla. 

Näissä tilanteissa on hyvä ymmärtää mistä on kyse, miten parhaiten voi suhtautua muutokseen ja miten yhdessä voidaan päästä asioissa kohti uutta suuntaa. 

Muutosjohtaminen

Onnistuneen muutoksen perustukset rakennetaan yhdessä

 

  • Muutosprojektin suunnittelusta tulosten arviointiin – Tukea niin johtamiseen kuin käytännön toteutukseen
  • Muutosjohtamisen valmennukset johtajille ja projektipäälliköille
  • Muutoskyvykkyyden (Resilienssi) parantaminen työyhteisöissä, erilaisuus ja ihminen muutoksessa.
  • Modernit työkalut muutoksen seurannan ja toteutumisen tueksi, jolla varmistetaan jatkuva reflektointi, tiedonkulku, haasteelliset tilanteet ja onnistumiset matkalla
  • Itseohjautuvuuden ja yhdessä ohjautuvuuden parantaminen muutoksessa 
  • Teoria- ja tutkimustausta yhdistettynä käytännön osaamiseen monelta toimialalta, isoista ja pienistä organisaatioista

Me olemme tukesi muutoksessa

 

Tarvitsetko tukea muutoshankkeiden käytännön toteutukseen? Koetko voimattomuutta saada porukkasi innostumaan ja tukemaan muutosta?  Tuntuuko sinusta, että muutoksen fokus on hukassa ja kaikki puhuvat toistensa ohi? Autamme mielellämme. Me olemme tukena muutoksessa: käytännön toimien suunnittelussa sekä muutoksen fasilitaattoreina. Tuemme muutostanne sparraten esimiehiä muutoksen johtamisessa sekä muutoksen eteenpäin viemisessä.  


Uskomme yhteistyön ja yhteisen keskustelun voimaan. Meistä on tärkeää, että koko henkilöstö pääsee osallistumaan muutokseen jo ensi metreiltä lähtien. Muutos ei tapahdu ilman muutosta ajattelumaailmassa. Siksi ihmisten arvostaminen ja kunnioittaminen, usko siihen, että jokainen pystyy ja osaa, jos saa tarvittavan tuen ja mahdollisuuden tulla kuulluksi ja vaikuttaa muutoksen sisältöön ja sen onnistumiseen. Tuemme muutosmatkaanne sparraten ja couchaten johtoa ja esimiehiä muutoksen suunnittelussa ja toteutuksessa, toimimme apuna palavereiden ja työpajojen fasilitoinnissa ja henkilöstön osallistamisessa muutoksen toteutukseen.  Hyödynnämme sekä ratkaisukeskeisiä menetelmiä että erilaisia fasilitointimenetelmiä työpajojen toteutuksessa.  Suunnittelemme muutostuen ja -prosessin sinun tarpeidesi mukaisesti. Tukiprosessi voi koostua couchaus -sessioista ja erilaisista osallistavista palavereista ja työpajoista. Voimme hyödyntää työpajoja tukevia tutkimuksia ja voimme ohjata prosessianne myös etänä ja/tai sparrausvideoiden avulla. "Onnistunut uuden järjestelmän käyttöönottoprojekti on arvokas investointi. Onnistumiseen vaaditaan paljon muutakin kuin uuden tekniikan ja sen käyttämisen oppimista.
Toimintatapojen tulee myös muuttua."
Tarja Eloranta, KM Future

Eräässä julkisen toimijan organisaatiossa haluttiin järjestelmämuutoksen lisäksi muuttaa samalla toimintatapoja tehokkaammiksi, systemaattisemmiksi ja mahdollistaa parempi asiakaspalvelu kokonaisuutena. 

Tuellamme rakennettiin organisaatioon sopiva malli valmistautua ennakoiden muutokseen, luoda ymmärrystä tavoitetilasta ja toteuttaa muutos onnistuneesti. Meidän osaamisemme ja ammattitaitomme avulla tuemme organisaatiota systemaattisesti läpi muutoksen. Näin esihenkilöt ja työyhteisöt saavat uusia työkaluja muutoksen työstämiseen ja yhdessä oppimiseen muutoksen aikana. 

Yhteinen oppiminen auttaa muutoksen toteutumista. 

Tavoitteena oli muutoksen lisäksi rakentaa avointa keskustelukulttuuria, joka tukisi organisaatiota tulevaisuudessakin uusissa haastavissa tilanteissa. Tällä nähtiin olevan suuri merkitys muutoskyvykkyyden eli resilienssin parantumiseen. Yhteiset dialogit, kokeilut ja ennakointi auttoivat organisaation henkilöstöä muutoksessa onnistumiseen arjen työssä. 

Tarjoamme tukea muutokseen
monin tavoin

Millainen tarve teillä on? Mikä auttaisi teitä parhaiten muutoksen onnistumiseen?


Ajatukset kohti muutosta yhdessä

Kaikki lähtee yhteisen ymmärryksen rakentamisesta. Mistä on kyse, miksi ja mitä tämä muutos tarkoittaa meille? Puheenvuoromme, webinaarimme, aamutilaisuutemme tai lyhyt workshop valmentajamme tuella työyhteisölle, esihenkilöille tai johtoryhmälle auttaa suuntaamaan ajatuksia tulevaan ja keskustelemaan asioista yhdessä.

Teemana voi olla esimerkiksi muutoksen johtaminen, muutoskyvykkyys, tunteet ja erilaisuus muutoksessa tai miten viestiä muutoksessa omalle tiimille. Kesto 1-4 h etänä tai toimistollanne. Teemat sovitaan etukäteen yhdessä kanssasi. Mikä toimisi teille parhaiten teidän tilanteeseenne.
MINDSET


Muutoksen tuki esihenkilöille ja johdolle

Prosessimainen muutosmatka esihenkilöille sisältäen muutosjohtamisen teoriaa, käytäntöä, oppeja ja hyviä käytäntöjä muutosjohtamiseen. Tuemme teitä muutosmatkan aikana yksilöllisesti tai ryhmissä. Lisäksi luomme paikkoja keskustella, jakaa ajatuksia ja tietoa, saada vertaistukea kollegoilta. Kysy lisää!
TUKEA


Työyhteisön tuki muutosmatkalle

Prosessimainen muutosmatka työyhteisöille, jossa keskitytään muutoskyvykkyyteen ja autamme ymmärtämään tunteita muutoksen yhteydessä sekä luomaan yhteistä ymmärrystä, keinoja edetä ja tehdä arjessa asioita toisin. Lisäksi luomme paikkoja keskustella, jakaa ajatuksia ja tietoa, saada vertaistukea kollegoilta. Kysy lisää!

TYÖYHTEISÖ


Muutosjohtamisen koulutusta esimiehille ja johdolle

Haluatteko vahvistaa muutosjohtamisen osaamista organisaationne esihenkilöille? Tai etsitkö itsellesi vahvistusta muutosjohtamisen taitoihin? Ota yhteyttä tai tutustu valmennustarjontaamme. Toteutamme myös organisaatiokohtaisia valmennuskokonaisuuksia, jolla luodaan yhteinen tapa toimia muutoksessa.​
KOULUTUS

Voimmeko olla teille avuksi?