KM Futurelle myönnetty Suomen dialogiteko 2021 – tunnustus

Ilokseni voin kertoa, että Erätauko-säätiö on myöntänyt meille  KM Future tänään Suomen dialogiteko 2021 -tunnustuksen demokratian vahvistamisesta. Lämmin kiitos tästä tunnustuksesta ja työmme arvostamisesta Erätaukosäätiö. Onnittelemme lämpimästi myös muita tunnustuksen saajia.

”Kiitämme teitä erityisesti pitkäjänteisestä työstä dialogin tukemiseksi sekä Erätauko-menetelmän hyödyntämisestä ja kouluttamisesta.” – kertoo Laura Arikka, Erätaukosäätiön toimitusjohtaja.

Olemmekin viime vuosina havainneet, että dialogin tarve poikkeuksellisina aikoina, työelämän muutoksissa ja hyvän työelämän kehittämisessä sekä yhteistyön rakentamisessa sidosryhmien kanssa on dialogi keskeinen keino. Sen avulla voidaan ymmärtää ilmiöitä, tulevaisuutta, yhteisiä monimutkaisia ongelmia ja luoda yhteistyötä. Olemme edistäneet tätä osallistamalla työyhteisöjä keskusteluun organisaatiolle tärkeistä asioista ja kouluttamalla Erätauko-menetelmää jo vuosien ajan monenlaisiin organisaatioihin. Dialogin kautta organisaation hiljainen tieto saadaan esiin ja voidaan yhdessä oppia uutta. 

”Työmme jatkuu. Olemme huomennakin dialogin äärellä n 90 hengen esihenkilötilaisuudessa luomassa uskoa tulevaisuuteen ja näkemään ne hyvät asiat, jotka kantavat meitä sinne sekä löytämään ne tärkeät kehittämisen kohteet juuri nyt. ” kertoo Tarja Eloranta

Poikkeuksellisen maailmantilanteen vuoksi Erätauko-säätiö on myös halunnut tehdä eri toimijoiden dialogityötä näkyväksi sekä kiittää hyvästä työstä sen osalta, että erilaiset ihmiset tulevat kuulluksi ja samalla rohkaista eri toimijoita edelleen tukemaan demokratiaa dialogin avulla. Tämän vuoksi dialogiteko -tunnustus on jaettu meidän lisäksemme myös 70 muulle toimijalle. Aivan mahtavaa! 

Laura Arikka: ”Demokratian, luottamuksen ja keskustelukulttuurin vahvistaminen on pitkäjänteistä työtä. Sitä voi tehdä monin eri tavoin. Dialogi ja esimerkiksi Erätauko-menetelmä on yksi tapa tarttua toimeen. Arvostamme sitä, että monet ovat lähteneet liikkeelle. Se on voinut tarkoittaa erilaisten merkityksellisten keskustelujen ja tilaisuuksien järjestämistä, oman yhteisön keskustelukulttuurin vahvistamista, Erätauko-ohjaajaksi kouluttautumista tai vaikkapa erilaisiin dialogikokonaisuuksiin ja -hankkeisiin osallistumista. Tärkeää on, että mahdollisimman moni tulisi halutessaan kuulluksi, kun yhteisistä, tärkeistä asioista puhutaan. Kiitos, että te olette mahdollistaneet tällaisia hetkiä.”

Haluaisitko kuulla enemmän työstämme ja miten voit edistää organisaatiossasi keskustelukulttuuria? Ota yhteyttä!