Onnistunut muutos

Autamme esihenkilöitä ja organisaatioita onnistumaan strategisissa tavoitteissa valmentamalla ja tukemalla arjessa dialogin, ihmisten ja teknologian avulla. Hyvä muutosjohtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista yhdessä oppimisen kautta.

”Hyödynnämme toiminnassamme ratkaisukeskeisiä, dialogisia, osallistavia menetelmiä, joilla vastataan tarpeeseen saada ajatusten muutoksen kautta muutos arkeen.”

Reittiopas onnistuneeseen muutokseen

Askeleet kohti tavoitetta, miten johtaa, luoda mahdollisuudet. Teknologian tuki onnistuneen muutoksen läpivientiin. Johtaminen muutoksessa ja kriisitilanteessa. Uuden järjestelmän käyttöönoton tuki

Onnistunut muutosjohtaminen on osa hyvää johtamista.

Johtamista tarvitaan muutoksessa.

Elämme jatkuvassa muutoksessa tänä päivänä. Pieniä ja isompia tavoitteita saavutetaan asioita tekemällä eri tavalla. Tämä edellyttää oppimista ja kokeilemista. 

Muutoksia on kuitenkin hyvin erilaisia. Ketterän arjen työn kehittämisen lisäksi saatetaan tarvita isompia muutoksia työhön tai asiakaskohtaamiseen esimerkiksi järjestelmämuutosten yhteydessä. Myös fuusioiden tai organisaatiomuutosten yhteydessä saattavat muutokset ravistaa rakenteita ja ihmisten työtä, tunteita ja fiiliksiä melko lailla. 

Näissä tilanteissa on hyvä ymmärtää mistä on kyse, miten parhaiten voi suhtautua muutokseen ja miten yhdessä voidaan päästä asioissa kohti uutta suuntaa. 


Autamme organisaatiotanne luomaan vahvemman tulevaisuuden yhdessä.


Tuemme löytämään ne arjen tärkeät keinot, miten onnistutte tavoitteissanne ja saavutatte tuloksia yhdessä.

Muutoksen teoriaosaamisen lisäksi haastamme teidät dialogiin, jossa ajattelutavan ja oivalluksen kautta löytyy intoa ja rohkeutta kokeilla asioita käytäntöön. Hyödynnämme moderneja työvälineitä muutosjohtamisen tukena. 

Muutosjohtamisen tuki 

Muutosjohtamisen valmennukset esimiehille, asiantuntijoille, projektipäälliköille

Miten voisimme tukea teitä muutoksessa? Ota yhteyttä! 

Muutosjohtaminen

Onnistuneen muutoksen perustat

  • Muutosjohtamisen valmennukset johtajille ja projektipäälliköille
  • Muutoskyvykkyyden (Resilienssi) parantaminen työyhteisöissä 
  • Modernit työkalut muutoksen tueksi 
  • Erilaisuus ja ihminen muutoksessa
  • Itseohjautuvuuden parantaminen muutoksessa 
  • Teoria- ja tutkimustausta yhdistettynä käytännön osaamiseen monelta toimialalta, isoista ja pienistä organisaatioista

Avoin Muutosjohtamisen koulutus etänä

Toivota muutos tervetulleeksi! Muutosjohtamisen valmennuksessamme saat ymmärryksen, miten johtaa organisaatiomuutosta kohti onnistumista. Kuulet ja ymmärrät tutkittua tietoa muutosjohtamisesta ja pystyt hyödyntämään niitä käytäntöön viestinnässä, johtamisessa ja muutoksen eri vaiheissa. Saat työkaluja muutosprosessien läpiviemiseksi organisaatiossasi ja halutessasi yksilöllistä tukea matkallasi.Kallis investointi uuteen järjestelmään on paljon muutakin kuin tekniikkaa ja tekniikan oppimista

Uuden järjestelmän käyttöönottoon liittyvä muutosesimerkki

Eräässä julkisen toimijan organisaatiossa haluttiin järjestelmämuutoksen lisäksi muuttaa samalla toimintapoja tehokkaammiksi, systemaattisemmiksi ja mahdollistaa paremman asiakaspalvelun kokonaisuutena. 

Tuellamme rakennettiin isoon organisaatioon sopiva malli etuajassa valmistautua muutokseen, luoda ymmärrystä tavoitetilasta ja toteuttaa muutos varmemmin. Meidän tavoitteenamme on tukea organisaatiota tukemalla systemaattisesti läpi muutoksen. Näin esimiehet ja työyhteisöt saavat uusia työkaluja muutoksen työstämiseen ja käsittelyyn. 

 Tavoitteena oli rakentaa avointa keskustelukulttuuria samalla itse viemään muutosta eteenpäin. Tällä on merkitystä muutoskyvykkyyden eli resilienssin parantumiseen ja muutoksen varmistumiseen arjen työssä.

Tilaa uutiskirjeemme

© 2020 KM FUTURE All rights reserved