Palvelumme

Vaikuttavia palveluita valmiina tai räätälöityinä teidän tarpeisiinne. 

Reittiopas onnistuneeseen muutokseen

Tuemme työyhteisöjä ja johtoa erilaisissa muutostilanteissa, kuten organisaatiomuutos, yhdistyminen, ERP-järjestelmän käyttöönottohankkeet jne. Autamme arjessa tukien löytämään ne tärkeät keinot, miten onnistutte tavoitteissanne ja saavutatte tuloksia yhdessä.

Tietojohtamisella kilpailukykyä

Tietojohtamisen käytännöillä voidaan edistää organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista ja kilpailukyvyn parantumista. Tietojohtamisen tutkitusti toimivat käytännöt auttavat hyödyntämään yrityksen aineetonta pääomaa (henkilöstö, osaaminen, johtaminen, muutoskyvykkyys, prosessit, palvelutakonseptit, teknologia, työkulttuuri, innovointikyky) 

Kulttuurin ja arvojen kehittäminen

Liiketoiminnan muuttuessa tai erilaisten yritysjärjestelyjen yhteydessä voi olla syytä määrittää yhtiön arvot uudelleen ja löytää yhteinen kulttuuri, jolla mennään eteenpäin. Autamme luomaan yhteiset arvot, pohtimaan yhdessä, mitä arvot teille tarkoittavat ja varmistamaan arvojen mukaisen toiminnan kaikissa yhtiön rakenteissa. Autamme myös luomaan yhteistä kulttuuria, joka tukee visiota ja strategisia tavoitteitanne.

Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

Tulevaisuus vaatii uudenlaisia tapoja johtaa, tehdä yhteistyötä yli organisaatiorajojen, kehittää asioita yhdessä, luoda uutta ja innovatiivista.  Tuemme ja valmennamme uusia ja kokeneita johtajia modernin johtamisen taitoihin.