Palvelumme

Johtamisen kehittäminen

Muuttuva työympäristö ja uudenlaiset tarpeet muuttavat myös johtamista. Päivitä tai kehitä johtamistaitojasi yksilönä tai organisaation esihenkilöiden johtamisosaamista tuellamme. Tutustu alta linkeistä tai verkkokaupastamme.

Etäjohtaminen

Valmentava johtaminen

Vastuullinen johtaminen

 

Valmennukset ja työpajat työyhteisöille

Osallistavia, ratkaisukeskeisiä valmennuksia työyhteisöille etänä, lähikontaktissa tai hybridimallina. 

Uusia oivalluksia yhdessä, uutta ajattelua ja innostusta. Menetelminä käytämme osallistavaa dialogia, coachaavia menetelmiä ja fasilitointia. Käytämme tarvittaessa tilanteeseen sopivasti tukena mittauksia, arviointeja tai digitaalisia työkaluja.

Tutustu avoimiin valmennuksiimme tästä.

Reittiopas onnistuneeseen muutokseen

Tuemme työyhteisöjä ja johtoa erilaisissa muutostilanteissa, kuten organisaatiomuutoksessa, yhdistymisessä, ERP-järjestelmähankkeet jne. Autamme arjessa löytämään ne tärkeät vaikuttavat keinot, joilla onnistutte tavoitteissanne ja saavutatte tuloksia yhdessä.

Lue lisää ajatuksistamme muutoksesta tästä. 

Kulttuurin ja arvojen kehittäminen

Liiketoiminnan muuttuessa tai erilaisten yritysjärjestelyjen yhteydessä voi olla syytä määrittää yhtiön arvot uudelleen ja löytää yhteinen kulttuuri, jolla mennään eteenpäin. Autamme luomaan yhteiset arvot, pohtimaan yhdessä, mitä arvot teille tarkoittavat ja varmistamaan arvojen mukaisen toiminnan kaikissa yhtiön rakenteissa. Autamme myös luomaan yhteistä kulttuuria, joka tukee visiota ja strategisia tavoitteitanne.

Asiakkaan digitaalinen maailma

Tietojohtamisella kilpailukykyä

Tietojohtamisen käytännöillä voidaan edistää organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista ja kilpailukyvyn parantumista. 
Tietojohtamisen tutkitusti toimivat erilaiset johtamisen käytännöt auttavat hyödyntämään ja kehittämään yrityksen aineetonta pääomaa, kuten osaamista, johtamista, prosesseja, palvelukonsepteja, teknologian hyödyntämistä ja innovointikulttuuria. 

Asiakaskokemuksen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin

Erinomaiset asiakaskokemukset syntyvät monen tekijän summana. Monikanavaiset palvelut edellyttävät asiakaspolun rakentamista asiakaskeskeisesti. Hyödynnämme muotoiluajattelua ja – työkaluja yhteiskehittämisen tukena. 

Strategian tai liiketoiminnan muotoilu