Strategiatyö ja liiketoiminnan kehittäminen

Olemme kumppanisi strategiatyössä, johtamisen ja työkulttuurin kehittämisessä ja tuemme matkaanne muutoksessa.


Mitä jos tulevaisuuden ennakointi ja siihen valmistautuminen olisi hieman helpompaa?

Meillä on yli 10 vuoden kokemus liiketoiminnan johtamisesta, asiakaskohtaamisen laadun kehittämisestä, digitaalisten palveluiden kehittämisestä sekä menestyvien tiimien rakentamisesta. 

Onnistumisemme pohjautuu kumppanuuteen, jossa tunnemme asiakkaamme ja liiketoiminnan, olemme lähellä, sparraamme matkalla ja hyödynnämme osaamisemme ja kokemuksemme asiakkaamme hyödyksi. 

Yhdessä kohti uutta. 

havaitse-Ymmärrä-seuraa

Näyttääkö tulevaisuus sumuiselta? Koetko vaikeaksi löytää kaikkea dataa, jota olisi tarve hyödyntää strategisessa työssä? Koetko haasteellisena keskustella syvällisemmin näistä muutoksen trendeistä, koska tieto on pirstaloituneena eri puolilla? 

Tulevaisuustyöpaja strategiasuunnittelun tueksi

 Strategiasuunnittelussa on monia asioita, joita tulee arvioida monelta eri kannalta. Tulevaisuuden menestys rakentuu arviointityöstä, joka on usein haastavaa. Tulevaisuustyöpajamme auttaa havaitsemaan mahdollisuuksia, hiljaisia signaaleja, villejä kortteja ja antaa tukea paremmille päätöksille. 

Ymmärrä enemmän tulevaisuudesta

Futures Platform – työkalu kerää yli 500 ilmiötä maailmalta tulevaisuuden tutkijoiden tuottamana sisältönä. Voit hakusanaa käyttäen löytää oman toimialasi tulevaisuuden megatrendejä ja muutoksia, joihin on kyettävä vastaamaan tulevaisuudessa. 

Trendit saa visualisoituna ja ymmärrystä voi syventää helposti löytyvän tutkimuksen kautta. 

Olemme Futures Platformin kumppani

Halutessasi työkalun jatkuva käyttö auttaa johdon päätöksentekoa ja ennakointikykyä. Näin se auttaa ns. jatkuvan strategiatyön mahdollistajana. Muutokset toimintaympäristössä tapahtuvat nopeasti tänä päivänä.  

Kysy lisää tarja.eloranta@kmfuture.fi

Tulevaisuustyöpajat työyhteisöille

Osallista työyhteisö mukaan tulevaisuuden ajatteluun.

Esimiesten ja henkilöstön on tärkeää ymmärtää tulevaisuuden muutosten suunta. Kun ymmärtää, mihin suuntaan toimintaympäristö on menossa, miten teknologia ja työelämä tulee muuttumaan, antaa se oivalluksia siihen, miten omaa kyvykkyyttään ja osaamistaan tulee kehittää, pysyäkseen työelämän mukana.

Pitkässä juoksussa tämä tarkoittaa  yritykselle vahvempaa kilpailukykyä, kun henkilöstö pystyy tuottamaan tulevaisuudessakin lisäarvoa osaamisellaan. 

“Hyödynnämme toiminnassamme ratkaisukeskeisiä, dialogisia, osallistavia menetelmiä, joilla vastataan tarpeeseen saada ajatusten muutoksen kautta muutos arkeen.”

ota tulevaisuus haltuun

Yli 500 tulevaisuuden trendiä

Monipuolinen data eri toimialoilta

Helppo käyttää visuaalista työkalua

Fasilitoitu tulevaisuustyöpaja johtoryhmille, työyhteisöille

Innosta ihmiset tulevaisuusajatteluun

Digitalisaatio

Luot ymmärrystä ja kykyä kohdata hallittu tulevaisuus yhdessä.

Parempaa ymmärrystä, parempia päätöksiä!