Muutoksen aalloissa navigoimassa: Muutosjohtamisen koulutuksen tärkeys
|

Muutoksen aalloissa navigoimassa: Muutosjohtamisen koulutuksen tärkeys

Nykypäivän nopeatempoisessa ja jatkuvasti kehittyvässä liiketoiminnassa muutos on väistämätöntä. Organisaatioiden on selviydyttävä muutoksen suurista ja pienistä aalloista pysyäkseen kilpailukykyisinä ja menestyäkseen, johtuivat muutokset sitten teknologian kehittymisestä tai erilaisista häiriöistä toimintaympäristössä. Muutosjohtamiskoulutus on usein ratkaisevan tärkeää muutoksen onnistumiselle. Muutosjohtamisen koulutuksen tärkeys on selvä. Se antaa esihenkilöille taidot ja tiedot, joita tarvitaan, jotta he pystyvät selviytymään muutoksesta…

Hyvän muutosjohtajan ominaisuudet modernissa työyhteisössä?
| |

Hyvän muutosjohtajan ominaisuudet modernissa työyhteisössä?

Hyvän muutosjohtajan ominaisuudet modernissa työyhteisössä? Tässä artikkelissa käydään läpi hyvän muutosjohtajan ominaisuuksia ja taitoja. Ennen kuin mennään hyvän muutosjohtajan tapaan toimia, voi olla tärkeää määritellä, mitä muutosjohtaminen terminä tarkoittaa. Voit lukea siitä tarkemmin blogistamme. Organisaatiot ovat erilaisia. Isommissa organisaatioissa saatetaan nimittää erikseen muutosjohtaja, joka toimii projektijohtajan ominaisuudessa muutosjohtajana vieden tiettyä tai tiettyjä projekteja eteenpäin. Muutosjohtaja…

Mitä on muutosjohtaminen?
|

Mitä on muutosjohtaminen?

Muutosjohtaminen on prosessi, jossa organisaation tai yhteisön johto suunnittelee, toteuttaa ja hallitsee muutoksia toimintatavoissa, rakenteissa, kulttuurissa tai strategiassa. Muutokset voivat liittyä esimerkiksi uuteen teknologiaan, organisaatiomuutoksiin, toimintatapojen kehittämiseen tai markkinatilanteen muutoksiin. Muutosjohtamisen tarkoituksena on varmistaa, että muutokset toteutuvat sujuvasti ja tavoitteiden mukaisesti. Se kattaa useita eri osa-alueita, kuten viestinnän, koulutuksen, resurssien hallinnan ja muutosprosessin arvioinnin. Muutosjohtamisen…

Uusi strategia arjen teoiksi yhdessä
| |

Uusi strategia arjen teoiksi yhdessä

Strategia ja sen määrittämien tavoitteiden saavuttaminen ei ole tähtitiedettä, mutta muutama asia siinä kannattaa ottaa huomioon. Strategiatyö on iso yhteinen panostus yrityksen tulevaisuuden suunnitteluun, jolla pyritään löytämään paras mahdollinen suunta yrityksen toiminnan toteuttamiseksi ja tuloksellisuuden varmistamiseksi seuraavalla yleensä 2-3 vuoden strategiakaudella. Mikä on strategian määritelmä? “Strategia on yrityksen tietoinen keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valinta…