Uusi strategia arjen teoiksi yhdessä
| |

Uusi strategia arjen teoiksi yhdessä

Strategia ja sen määrittämien tavoitteiden saavuttaminen ei ole tähtitiedettä, mutta muutama asia siinä kannattaa ottaa huomioon. Strategiatyö on iso yhteinen panostus yrityksen tulevaisuuden suunnitteluun, jolla pyritään löytämään paras mahdollinen suunta yrityksen toiminnan toteuttamiseksi ja tuloksellisuuden varmistamiseksi seuraavalla yleensä 2-3 vuoden strategiakaudella. Mikä on strategian määritelmä? “Strategia on yrityksen tietoinen keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valinta…