Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen, datan ja tiedon hyödyntäminen ovat avainasemassa yrityksen menestymiselle. Tietojohtamisen kehittäminen auttaa yritystä parantamaan päätöksentekoaan, kehittämään tehokkuutta ja innovatiivisuutta, kehittämään tiedolla johtamisen kulttuuria sekä hallitsemaan riskejä. Tutustu miten voimme auttaa teitä viemään organisaationne uudelle tasolle tietoon perustuen.

TIETOJOHTAMINEN

Merkittäviä hyötyjä tietojohtamisen kehittämisestä

Tutkimusten ja asiakasprojektiemme mukaan on tietojohtamisen kehittämisessä on nähtävissä seuraavanlaisia hyötyjä:

 1. Älykkäämpi päätöksenteko: Hyödyntämällä oikeaa tietoa päätöksenteossa voitte tehdä älykkäämpiä ja perustellumpia strategisia valintoja.

 2. Kilpailuetu: Tietojohtaminen auttaa tunnistamaan markkinoiden trendit, asiakkaiden tarpeet ja kilpailijoiden liikkeet, mikä antaa teille kilpailuetua.

 3. Tehokkuuden parantaminen: Optimoimalla toimintanne tietoon perustuen, voitte tehostaa prosesseja ja vähentää kustannuksia.

 4. Asiakastyytyväisyyden kasvattaminen: Tiedolla johtaminen auttaa ymmärtämään asiakkaiden tarpeita paremmin, mikä johtaa parempaan palvelukokemukseen ja tyytyväisempiin asiakkaisiin.

 5. Innovaation edistäminen: Tietojohtaminen avaa uusia mahdollisuuksia innovoida ja kehittää uusia tuotteita ja palveluita.

Miksi tietojohtaminen on yritykselle tärkeää?

Tietojohtaminen on tärkeä yritykselle monista syistä, ja se voi tuoda monia merkittäviä etuja liiketoiminnalle. Tässä on joitain keskeisiä syitä, miksi tietojohtaminen on arvokasta yrityksille:

 1. Päätöksenteon tuki: Tietojohtaminen tarjoaa yritykselle tehokkaan tavan kerätä, analysoida ja tulkita tietoa. Tämä auttaa päätöksentekijöitä tekemään perusteltuja ja faktoihin perustuvia päätöksiä, joiden avulla yritys voi reagoida nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

 2. Kilpailuetu: Tiedon oikea-aikainen ja oikein kohdistettu hyödyntäminen voi antaa yritykselle kilpailuetua. Analysoimalla asiakastietoja, markkinatrendejä ja kilpailijoiden toimintaa yritys voi kehittää parempia tuotteita ja palveluita sekä löytää uusia markkinamahdollisuuksia.

 3. Tehokkuuden parantaminen: Tietojohtaminen auttaa yritystä tunnistamaan tehottomuutta ja pullonkauloja toiminnassaan. Sen avulla yritys voi tehostaa prosessejaan ja vähentää kustannuksiaan, mikä voi johtaa parempaan tuottavuuteen ja kannattavuuteen.

 4. Asiakastyytyväisyys: Tietojohtaminen auttaa ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Tämän avulla yritys voi tarjota räätälöityjä ratkaisuja ja parempaa asiakaspalvelua, mikä lisää asiakastyytyväisyyttä ja uskollisuutta.

 5. Riskienhallinta: Tiedon avulla yritys voi tunnistaa mahdolliset riskit ja uhkat liiketoiminnalleen. Näin se voi varautua niihin ennakolta ja minimoida mahdolliset vahingot.

 6. Innovointi: Tietojohtaminen tukee innovaatiota ja uusien ideoiden syntymistä. Analysoimalla tietoa yritys voi tunnistaa uusia mahdollisuuksia ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja, jotka erottavat sen kilpailijoista.

 7. Sisäinen viestintä ja yhteistyö: Tietojohtaminen helpottaa tietojen jakamista ja avointa viestintää organisaation sisällä. Tämä edistää yhteistyötä eri osastojen välillä ja parantaa kokonaisvaltaista toiminnan tehokkuutta.

Kaiken kaikkiaan tietojohtaminen on strateginen lähestymistapa, joka auttaa yrityksiä hyödyntämään tietoaan paremmin ja tekemään päätöksiä faktoihin perustuen. Tämä voi johtaa parempaan suorituskykyyn, kilpailuetuun ja pitkän aikavälin menestykseen yrityksen toiminnassa.

Tiedolla johtamisen mallin muotoilun tukea yrityksille

Tiedolla johtaminen: Huomio organisaation tietoon, oppivaan organisaatioon, teknologian hyödyntämiseen sekä johtamiseen

Tiedämme, että tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen ovat tärkeitä osatekijöitä organisaation menestyksen kannalta. Onnistunut tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa voi parantaa tehokkuutta, optimoida toimintaa ja tuoda kilpailuetua. Tässä KM Futuren asiantuntijoina voimme auttaa teitä tarjoamalla laajaa asiantuntemusta, työkaluja ja kattavia ratkaisuja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Meillä on kokemusta ja tietoa, miten auttaa organisaatioita hyödyntämään tietoa tehokkaasti ja strategisesti. Olemme työskennelleet monipuolisesti eri toimialojen kanssa ja auttaneet niitä menestymään tiedolla. Voimme räätälöidä juuri teidän organisaatiollenne sopivan ratkaisun.

Näkisin erittäin mielelläni tilaisuuden keskustella lisää teidän organisaationne tietojohtamisen tavoitteista ja tarpeista. Ehdottaisinkin, että järjestämme tapaamisen, jossa voimme syventyä keskustelemaan tarkemmin siitä, miten KM Future voi auttaa teitä saavuttamaan halutut tulokset ja tukemaan organisaationne menestystä.

Laitetaan yhdessä tiedonkulun haasteet pois päiväjärjestyksestä!

Pyydä maksuton tietojohtamisen arviointi

Kun otat yhteyttä, voimme toteuttaa teille luottamuksella maksuttoman tietojohtamisen arvioinnin, jossa saadaan alustavaa tietoa vahvuuksistanne sekä kehityskohteistanne tietojohtamisessa keskustelun pohjaksi. 

Pyydä maksuton tietojohtamisen arviointi

Asiakaskokemus

Sosiaali- ja terveyspalveluissa eräässä kunnassa haluttiin varmistaa yhteinen ymmärrys työyhteisöissä, mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa eri näkökulmista:  henkilöstön kannalta, asiakkaiden näkökulmasta, johtamisen kannalta ja tiedon kulun ja sen läpinäkyvyyden kannalta. 

“Yhdessä rakensimme kehittäjätiimin kanssa webinaarisarjan työyhteisöille sekä siihen sopivat keskustelutilaisuudet, joilla luotiin ymmärrystä, sai kysyä ja pohtia asioita yhdessä esihenkilön ja tiimin kanssa.” Tämä oli erittäin hyödyllistä, koska muutos oli valtava suhteessa aiempaan tekemiseen. ” – kertoo kehittämistiimin vetäjä. 

 

"Monessa organisaatiossa tuskaillaan tiedonkulku ongelmien kanssa ja tämä näkyy asiakaskokemuksessa myös.

Tarvitaan datan, teknologian ja ihmisen luovaa ajattelua ja yhteistyötä - sillä luodaan yhdessä uudenlaisia kestäviä ratkaisuja ja liiketoimintaa ja kilpailukykyä."

- Tarja Eloranta, KM Future

Tietojohtamisen kehittämisen tapamme

 1. Tutkittu tieto – hyödynnämme alan kirjallisuutta ja tieteellistä tutkimusta, käytännön kokemusta ja hyviä käytäntöjä 
 2. Selvitämme organisaationne tarpeet ja tavoitteet tarkasti, pohdimme yhdessä, mitkä ovat tärkeimmät kohdat kehittämiselle. 
 3. Analysoimme yrityksen tietojohtamisen tilan (maturiteettiarvio), joka toimii kehittämisen perustana. 
 4. Luomme yhteistä ymmärrystä tietojohtamisesta, sen mahdollisuuksista ja vaikutuksista tekemiselle ja organisaation strategisille tavoitteille
 5. Päätetään kehittämisen kohdista ja miten niitä asioita edistetään niin, että se on tehokkainta ja vaikuttavinta. 
 6. Otamme huomioon muutosjohtamisen tarpeet myös kultuurin kehittämiseksi, oppimisen tukemiseksi ja yhteistyön luomiseksi, joka edesauttaa tietoperustaisen organisaation kehittämistä. 
 7. Arvioimme vaikutuksia matkan varrella sovituin mittarein ja tuemme teitä jatkossakin tulevissa haasteissa.

Lue blogistamme

Tietojohtaminen- Avain Uudistumiskykyyn

Tietojohtaminen (Knowledge management) on varsin tuore tieteenala, joka on syntynyt 1990-luvun alussa käytännön tarpeista. Tieto ja osaaminen ovat yrityksen menestystekijöitä. Tietopääoman osuus (eli aineeton pääoma) on jo yli 84% yritysten

Lue lisää »