Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

KM Future Ky 

KM Future Ky on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU: yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679), kansallisen henkilötietolain (523/1999) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

KM Future Ky:n ylläpitämät rekistereitä ovat uutiskirjeen tilausrekisteri sekä asiakasrekisteri.  Rekisteriselosteissa esiteltyjä henkilötietoja käsitellään, jotta voimme tuottaa asiakkaille palveluitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

REKISTERISELOSTE JA TIETOSUOJALAUSEKE

Rekisterinpitäjä: KM Future Ky

Y-tunnus: 2956454-7

Uutiskirjeentilaus – ja Asiakasrekisteri

Uutiskirjeen tilaus – rekisterämme käytetään uutiskirjeen, tiedotteiden, tarjousten ja  markkinointiviestien lähettämiseen sähköpostilla. Ilmoittamalla meille tietonsa rekisteriin, asiakas hyväksyy tämän rekisteriselosteen sekä tietosuojaselosteen ehtoineen.

Kerättävät tiedot

Rekisterissä voidaan säilyttää ja käsitellä seuraavia henkilötietoja:

  • etunimi ja sukunimi
  • työroolinimike
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • yritys ja sen toimiala
  • tehtävä ja osasto yrityksessä
  • valitut kielet
  • tietojen rekisteröintipäivä

Rekisteröidyllä on milloin tahansa mahdollista saada tietoa hänestä rekisteröidystä tiedosta, pyytää tietojen oikaisua, henkilötietojensa poistamista tai voi peruuttaa uutiskirjeen. Tämä tapahtuu ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään puhelimitse tai sähköpostilla.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot ja palvelun yhteydessä muodostuneet tiedot. Asiakastietoa kerätään verkkosivuilla, tilaisuuksissa ja kontaktoinneilla. Asiakas voi myös itse liittyä rekisteriin verkkosivuilla tilaamalla uutiskirjeen tai lataamalla oppaan. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin asiakkaan käyttäessä palvelua.

Verkkosivuillamme oleviin testeihin vastaamalla asiakas hyväksyy tietojen tallettamisen yhteydenottoa ja testin tuloksien läpikäymistä varten. Testin tietoja voidaan hyödyntää tutkimuksessa. Jos tuloksista julkaistaan tietoa, ne ovat nimettömiä ja tiedot julkaistaan koko kyselyn osalta, ei yksittäisen vastaajan tietoja.

Yksityisyyden suoja

Henkilökohtaisia tietoja käytetään sivuston käyttökokemuksen tukemisessa tällä sivustolla, pääsyssä tiliisi ja muissa tarkoituksissa kuten on esitetty [privacy_policy].

Verkkokaupan kassalla

Henkilökohtaisia tietoja käytetään tilausten käsittelyssä, sivuston käyttökokemuksen tukemisessa ja muissa tarkoituksissa kuten on esitetty [privacy_policy].

Tietojen luovutus

Luovutamme tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin vain henkilötietolain 19 § mukaisesti. Rekisterin tietoja selosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen käyttää vain KM Future Ky.

KM Future Ky voi siirtää tietoja palvelun teknisen tuottamisen mahdollistavien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimille. Tietoja voidaan siirtää myös Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä henkilötietolain pykälän 23 osien 2–5 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä. Osa käyttämistämme pilvipalveluista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella, esim. kansainvälisten palveluntarjoajien palveluissa, kuten Microsoft Office 365 tai Google.

Tietojen suojaus

Tiedot kerätään palvelun tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Rekisterissä olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan henkilöt, joilla on käyttäjätunnus ja salasana. Tietokoneet pidetään vartioituina niin, ettei asiaankuulumattomilla henkilöillä tai tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain henkilöt, joilla on siihen lupa työtehtäviensä vuoksi. Tietojen käsittelyssä noudatetaan KM Future Ky:n laatimia tietosuojaohjeistuksia.

Yhteystiedot

tarja.eloranta@kmfuture.fi

+358 45 2275021

Tietosuojavastaava

Tarja Eloranta

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuoja- ja rekisteriselosteeseen toimintamme tai tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Tällaiset muutokset saattavat tulla ajankohtaisiksi muun muassa lainsäädännön muuttuessa tai toimintatapojemme tarkentuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen.

Pyydämmekin sinua tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin, jotta tiedät kulloinkin voimassa olevat käytännöt.

Laatimispäivämäärä 8.1.2019