+358 45 2275021 tarja.eloranta@kmfuture.fi

Merkittäviä tuloksia johtoryhmän valmennuksella

 

Johtoryhmän keskinäinen yhteistyö, luottamus ja vahvuuksien hyödyntäminen on avainasemassa yrityksen johtamisen ja tuloksellisuuden toteutumiselle. 

Tuemme teitä johtoryhmän tai hallitustyön kehittämisessä kohti toimivaa, analysoivaa ja keskustelevaa johtoryhmätyöskentelyä. 

Onko tuttua?

Kokouksiin tullaan valmistautumatta. Asioihin ei ole paneuduttu kunnolla. Jokaisella jäsenellä on omat asiat agendalla, yhteinen kuva ja tavoite ei ole ensimmäisenä mielessä. Keskustelua ei oikein synny, joko ollaan asioista samaa mieltä tai vastalauseet tulevat vasta käytäväkeskusteluina.  

Näinkin voi olla ja monessa tapauksessa ainakin jotain näistä haasteista on näkyvissä.  

Asia voi olla toisinkin.  

Mitä tutkimukset kertovat meille? 

%

tutkituista luottavat toiseen paremmin, kun hän myöntää tekemänsä erheen.

%

tutkituista kertovat työyhteisön toimivan tehokkaammin, kun kaikki kertovat mielipiteensä suoraan

%

tutkituista kertovat projektien kärsivän jäsenten sitoutumatto-muudesta

%

tiimi toimisi tehokkaammin, jos kaikki olisivat tilivelvollisia toisilleen

%

projektit kärsivät, kun jäsenet laittavat omat tarpeet tiimin tarpeiden edelle

Lähde MLP

Tärkeimpiä valmennuksiamme

Johtoryhmän tai hallituksen yhteistoiminnalla on valtava vaikutus koko yrityksen menestykseen. Erilaisten vahvuuksien ja osaamisen hyödyntäminen auttaa koko yritystä menestymään. 

Kehitä johtoryhmäsi yhteistyötä ja tuloksellisuutta.

Menetelmämme perustuu tutkittuun tietoon, jota on hyödynnetty jo yli 20.000 johtoryhmässä ja tiimissä. Rakennamme teille kehitysohjelman, jossa selvitämme verkossa toteutettavalla tutkimuksella ja haastatteluilla johtoryhmän nykytilan ennen valmennusta. Mittaamme myös jälkikäteen muutoksen ja tulevat kehitystarpeet. 

Valmennus sisältää myös halutessa coaching ohjelman johtoryhmän jäsenille. 

Katso, mitä Patrick Lencioni kertoo johtoryhmän toiminnasta

Patrick Lencioni, yhdysvaltalainen johtoryhmien kehittäjä ja kirjailija kertoo videolla, mitä toimiva, tehokas ja tuloksellinen tiimi tarvitsee. 

Katso tästä, miltä n. 30 sivuinen malliraportti näyttää.

Tilaa tästä.

Johtoryhmän yhteistoiminnan ja tuloksellisuuden testi

Mitä tarjoamme?

Alkutilanteen kirkastaminen

Alkutilanne, haastattelut, tavoitteet, tunnelmat. 

Tulosten analysointi

Tulosten analysointi ja läpikäynti pääkohdin tilaajan kanssa. 

Workshop 1

Yhteinen osallistava tilaisuus aiheen ympärillä. 

Yhdessä sovittujen asioiden vieminen käytäntöön

coaching-prosessi, seurantapalaverit, jatkoworkshopit sopimuksen mukaisesti. 

Arviointi ja palaute

Jatkokehityshankkeiden arviointi ja palaute. Vaikuttavuuden arviointi.

Valmennuksesta sanottua

Todella hyvä ymmärtää, miten erilaisia olemme. Nyt huomaamme, että me tarvitsemme suunnan ja konkreettisen tavoitteen, vision toiminnallemme.

eräs johtoryhmän jäsen

Tarvitseeko teidän johtotiiminne uudistumista? 

Pin It on Pinterest