Tuloksellinen johtoryhmä ja hallitustyö

Millainen on tuloksellinen johtoryhmä?

Tuloksellisessa johtoryhmässä on monenlaisia, erilaisista taustoista olevia osaajia, jotka voivat luottaa toisiinsa, puhua asioista avoimesti ja rakentavasti. He voivat olla asioista eri mieltä, kun etsivät kestäviä uudenlaisia ratkaisuja tulevaisuutta ajatellen. He ymmärtävät kuunnella toistensa näkemyksiä, kokemuksia ja epävarmuuksia. 

He löytävät dialogin kautta kuitenkin yhteisen tien ja sitoutuvat yhdessä yhteiselle polulle. Jokainen ottaa vastuun omasta vastuualueestaan, mutta he silti tekevät asioita yhdessä pyrkien yhteiseen tavoitteeseen. 

He osaavat johtaa tiedolla, asioiden ja tekemisen kautta, henkilöstöä arvostaen. He pystyvät luomaan ihmisten avulla uutta kilpailukykyä, joilla yritys voi kasvaa ja luoda tulosta. 

Siitä on tuloksellinen johtoryhmä tehty. 

 

Johtoryhmävalmennus

Rakenna johtoryhmä, joka toimii saumattomasti yhteen. 

Valmennuksemme on tarkoitettu uusille ja jo toimineille johtoryhmille ja hallituksille, jotka tarvitsevat tukea vuorovaikutuksen, yhteistyön kehittämiseen. 

Johtoryhmän toiminnalla on valtava vaikutus koko yrityksen kykyyn menestyä.  

Keskustellaanko? Laita viesti tarja.eloranta@kmfuture.fi

Viisi johtoryhmän tai tiimin haastetta

Tavoite

Vastuullisuus/Tilivelvollisuus

Sitoutuminen

Konfliktit ja erimielisyys

Luottamus

Kuuntele Patrick Lencionin perustelut näille osa-alueille oheiselta videolta.

Future Management Team - valmennuksemme

Johtoryhmävalmennus – jolla on merkitystä ja vaikutusta

Sisältö:

  • Nykytila-analyysi (Mittaus ja haastattelut)
  • Tavoitteesta sopiminen 
  • Johtoryhmävalmennus kokeneilla valmentajilla 
  • Tuki ja sparraus 
  • Optiona coaching johtoryhmän jäsenille esim 5 kertaa 

© 2020 KM FUTURE All rights reserved