Uusi esihenkilö - koulutus
Future new leader

Uusille esihenkilöille, tiiminvetäjille, lähijohtajille tai projektipäälliköille räätälöity kokonaisuus. Varmista uuden esihenkilön onnistuminen monipuolisen ja dialogisen oppimispolun kautta. 

UUSI ESIHENKILÖ KOULUTUS - ESIHENKILÖN ENSIMMÄISET 100 PÄIVÄÄ

Tietoa, käytännön työkaluja ja henkilökohtaista tukea uuden roolin haltuunottoon ja onnistumiseen

Siirtyminen asiantuntijasta esihenkilöksi ei muutu ihan sormia napauttamalla. 

 

  • Uudella esihenkilöllä tai tiiminvetäjällä on paljon opittavaa, niin asioiden kuin ihmisten johtamisen näkökulmasta. Uusi esihenkilö tarvitsee aikaa ja mahdollisuuden oppia uuden roolin vaatimukset, odotukset ja vastuualueet. 
  • Uusi esihenkilö voi kokea epävarmuutta uudessa roolissaan. Tuki ja ohjaus auttavat häntä tuntemaan itsensä päteväksi ja varmemmaksi tehtäviensä suorittamisessa.
  • Esihenkilön tärkein tehtävä on johtaa tiimiään tehokkaasti. Uusi esihenkilö tarvitsee tukea tiimin dynamiikan ymmärtämisessä, jäsenten vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamisessa sekä tehokkaassa viestinnässä.
  • Uusi esihenkilö voi kohdata erilaisia haasteita, kuten konflikteja, vaikeita päätöksiä ja resurssien hallintaa. Tuki auttaa häntä kehittämään ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitojaan.
  • Uusi rooli voi tuoda mukanaan merkittäviä muutoksia työnkuvaan, vastuisiin ja aikatauluihin. Tuki auttaa esihenkilöä sopeutumaan näihin muutoksiin ja välttämään uupumusta.
  • Onnistumisen tunne ja motivaatio voivat heikentyä, jos uusi esihenkilö kokee olevansa yksin ongelmiensa kanssa. Tuki ja kannustus auttavat ylläpitämään positiivista asennetta ja sitoutumista uuteen rooliin.
  • Hyvin tuettu esihenkilö pystyy suoriutumaan tehtävistään tehokkaammin ja vaikuttamaan myönteisesti koko tiimin suorituskykyyn. Tämä edistää koko organisaation menestystä.

 

KOULUTUKSEN RAKENNE

Kuusi teemaa johtamisesta

KM Futuren monipuolinen johtamisen valmennus tukee osaamistason nousua ja tukee uuden johtajan onnistumista. Yhdessä oppimista, valmentajan tuki ja tutkittuun tietoon ja ajankohtaisiin teemoihin liittyvät valmennusteemat auttavat onnistumaan.

Teemat antavat ymmärryksen ihmisten, asioiden ja itsensä johtamisesta, suunnan näyttämisestä ja omasta roolista johtajana.

1. Teema: Suhde itseeni  – Minä esihenkilönä

2. Teema: Suhde tiimiin ja yksilöön

3. Teema: Esihenkilö suunnan näyttäjänä

4. Teema: Johtamistyö arjessa

5. Teema: Työsuhdeasioiden perusteet

6. Teema: Itsensä johtaminen ja oma kehittyminen

 

Koulutuksessa lisäksi osallistuja saa: 

 • DISC-johtajuus profiili – itsearviointi erkossa ja coaching valmentajan kanssa. (Visio – Suunta ja Toiminta)
 • Työkaluja arjen tilanteisiin ja oppien soveltamista työssä koulutuksen aikana. 
 • Verkkomateriaalit, videot ja lisämateriaalit käytössä 6 kk 
 • Yksilölliset coaching tapaamiset 2 kertaa koulutuksen aikana
 • Tapaamiset etänä tai toimistolla.
 • Monipuolinen sisältömme ja coachin tuki auttaa onnistumaan ja luomaan omaa johtajuutta – yhdessä tiimin kanssa
 • Toteutuksia tarjolla jatkuvasti etänä, hybridimallissa tai lähikoulutuksena ryhmille. Avoimet koulutukset, tai räätälöidyt koulutukset yritysryhmille tai yksilöille. Valitse teille sopiva toteutustapa. 
 • Koulutus sisältää luettavaa, videoita, pohdittavaa ja keskusteluja verkkoalustalla. 
 • Osallistavat työpajamuotoiset oppimisen hetket yhdessä oppimiseen ja vertaistuen sparraus. 
 • Kokeneet valmentajat tukevat yksilöitä luottamuksella arjen haasteiden selättämisessä coaching sessioilla. 

Yhteistyössä uuden johtajan esihenkilön kanssa toteutetut tavoitekeskustelut oppimiselle, säännölliset palautekeskustelut oman esihenkilön kanssa ja coaching tukevat erittäin hyvin uuden esihenkilön kasvua ja onnistumista ja siten koko tiimin onnistumista.

Asiakaspalautteitamme

"Yhteistyö ja koulutus sekä coaching esihenkilöille oli erittäin hyvä kokonaisuus. Kaikki sujui hienosti ja esihenkilömme saivat henkilökohtaista tukea oman johtajuuden kehittämiseen." 

Toimitusjohtaja

It-alan yrityksestä

"Järjestimme pienryhmissä esihenkilökoulutukset uusille esihenkilöille. Tapaamiset ja keskustelut etänä onnistuivat hyvin ja esihenkilömme saivat saman tien sparrausta valmentajalta ja kollegoiltaan akuutteihin haasteisiin." Osallistujan sanoin: "Hyvin sä Tarja vedät!"

Henkilöstöjohtaja

Tuotantoyrityksestä

"Sain tukea ja sparrausta erilaisiin johtamisen haasteisiin. Paljon vinkkejä ja ideoita omaan johtamisen kehittämiseen."

Osallistuja

"Omalla esihenkilölläni ei ole ollut aikaa minun sparraamiseen. Mahtavaa, että sain sparrata osaavan henkilön kanssa näistä asioista luottamuksella."

Osallistuja

Millaisia taitoja ja osaamisia tulevaisuuden johtaminen vaatii?

Hybridivalmennus tukee tulevaisuuden johtamisen tarpeita

Maailma muuttuu ympärillämme ja samaan aikaan muutokset haastavat johtamisen taitojamme. Tarvitaan uudenlaisia oppeja arjen johtamisen käytäntöihin. Tämä tarkoittaa vanhojen hyvien oppien lisäksi osaamista vuorovaikuttaa erilaisten ihmisten kanssa, johtaa etänä hyödyntäen fasilitoinnin taitoja, osallistaa tiimiläisiä päätöksentekoon, auttaa kehittymään ja katsomaan tulevaisuuteen. 

Hybridivalmennuksemme koostuu osista, jotka tukevat tätä oppimista. Samalla uusi esihenkilö oppii luomaan dialogista, arvostavaa työkulttuuria, parantamaan henkilöstötuottavuutta laadukkaan johtamisen kautta. Hän oppii myös miten rakentaa yhdessä ohjautuvan tuloksellisen tiimin. 

Onnistumisemme pohjautuu kumppanuuteen, jossa tunnemme asiakkaamme ja liiketoiminnan, olemme lähellä, sparraamme matkalla ja hyödynnämme osaamisemme ja kokemuksemme asiakkaamme hyödyksi. 

Yhdessä kohti uutta. 

“Hyödynnämme toiminnassamme ratkaisukeskeisiä, dialogisia, osallistavia menetelmiä, joilla vastataan tarpeeseen saada ajatusten muutoksen kautta muutos arkeen.”