Vaikuttavia, ajankohtaisia koulutuksia ja valmennuksia

Autamme katsomaan eteenpäin ja kehittymään yhdessä tulevaisuuden tarpeisiin. Koulutuksemme työelämään, johtamiseen ja tiimeihin. 

Asiantuntevat ja osaavat valmentajat

Etsitkö valmennuskumppania, joka perustaa valmennukset tutkittuun tietoon yhdistettynä hyviin käytäntöihin. Oppiminen ja toimintatapojen muutos tapahtuu ajattelun muutoksella ja kokeilujen kautta. Tältä sivulta löydät joitakin avoimia ja tilausvalmennuksiamme. Kysy ihmeessä myös muita vaihtoehtoja. Järjestämme niin lyhyitä parin tunnin webinaari-tyyppisiä luentoja tai työpajoja kuin pidempiä kehitysprojektejakin.

JOHTAMISEN VALMENNUKSET

Olemme auttaneet monia eri alojen johtajia kehittymään työssään

Valitse koulutus tai täydennä koulutusta yksilö tai coaching – tuella. Koulutuksen opit saadaan arkeen heti käyttöön ja testataan käytännössä valmentajan tuella.

Asiantuntijasta esihenkilöksi

Uusille esihenkilöille, tiiminvetäjille ja lähijohtajille räätälöity kokonaisuus. Viisi tärkeää teemaa johtamisesta. Varmista uuden esihenkilön onnistuminen monipuolisen ja dialogisen oppimispolun ja ammattivalmentajan ja coachin avulla. 

Teemat: Suhde itseeni uudessa roolissa, suhde tiimiin, arjen johtaminen ja oma hyvinvointi, itsensäjohtaminen ja kehittyminen

Onnistu muutoksessa

Esihenkilöille, tiiminvetäjille, johtoryhmille

Elämme jatkuvassa muutoksessa toimintaympäristön muuttuessa ja organisaation strategisten tavoitteiden edellyttämissä muutoksissa. Kun ymmärrämme paremmin muutokseen liittyvää tutkittua tietoa ja hyviä käytäntöjä, voimme onnistua muutoksissa huomattavasti paremmin. 

 

Valmentava johtaminen

Esihenkilöille, tiiminvetäjille, johtoryhmille

Millaisen roolin sinä otat esihenkilönä?

Haluatko oppia keinoja kehittää yksilöä ja johtaa ryhmää valmentavasti, kannustaen itseohjautuvuuteen? Valmentava johtaja kehittää ja tukee henkilöstöä yksilöllisesti, arvostaen kunkin vahvuuksia ja erilaisuutta.  Siitä on valtava hyöty myös muutostilanteissa, ihmisten johtamisessa ja tulevaisuuden rakentamisessa yhdessä. Valmentava johtaminen ja sen käytännöt auttavat varmistamaan myös inhimillisen johtamisen etätyössä.

Seuraavat avoimet toteutukset:

Yhdessä menestyvä ja tuloksellinen tiimi - Tiiminvetäjien ja esihenkilöiden valmennus

Valmennus menestyvän ja tuloksellisen tiimin rakentamiseen esihenkilöille ja tiiminvetäjille

Onko tavoitteenasi rakentaa tuloksellinen, hyvinvoiva tiimi, joka rakentuu keskinäisestä luottamuksesta, sitoutumisesta yhteisestä tavoitteesta ja tiimin vahvuuksien hyödyntämisestä?

 

 

Tilauskoulutus

Etä - ja monipaikkaisen työn johtaminen

Esihenkilöille, tiiminvetäjille ja projektipäälliköille

Koulutuksessa opit monipuolisesti, miten johtaa hajautettua tai monipaikkaikkaista tiimiä, miten tuet kutakin yksilöllisesti ja miten otat huomioon erilaisia tilanteita, kuten esimerkiksi perehdytyksen etänä. Koulutuksessa käydään läpi esiin tulleita haasteita ja mitä tutkimus sekä erilaiset hyviksi todetut käytännöt voivat auttaa etätyön johtamisessa. Opit myös miten varmistaa tuloksellisuuden, hyvän tiedonkulun ja miten hyödynnät osallistavaa teknologiaa tukena johtamisessa. 

 

 

 

 

 

 

Lisää inhimillisyyttä ja välittämistä vuorovaikutukseen - Vastuullinen johtaminen

Tilausvalmennus  1/2 päivää tai 3 x 3 h työpajat esihenkilöille tai henkilöstöalan ammattilaisille

Pitkäjänteinen vastuullisuuden, hyvän mielen työpaikkojen ja inhimillisen muutoksen kehittäminen alkaa tästä! 

Tämän valmennuksen pääteemat ovat: 

  • Vastuullinen henkilöstöjohtaminen
  • Kestävä menestys ja hyvän mielen työpaikka
  • Ihmisläheisen muutoksen johtaminen

Johtamista ja esihenkilötyötä kehittämällä opitaan ymmärtämään työelämän laadun vaikutusta työn tuottavuuteen kiinnittämällä erityistä huomiota työntekijöiden henkisiin voimavaroihin, palautumiseen ja työterveyteen. Mitä ovat kestävää menestystä edistävät myönteiset teot ja miten hyvän mielen työpaikka luodaan?

Miten muutoksesta saadaan kestävää ja pysyvää organisaatiossa? Muutos on usein kivulias prosessi, mutta sen ei tarvitse olla. Kuinka teet muutoksesta sujuvan ja kestävän?

Johda tietoa

Esihenkilöille, tiiminvetäjille, johtoryhmille

Mitä jokaisen esihenkilön tulisi osata tietojohtamisesta? Millaista hyötyä tietojohtamisesta on johtamisessa tai yrityksen tuloksen teon kannalta? Miten rakennan tietoon perustuvan päätöksenteon?

Mitä on tietojohtaminen?Tietojohtamisen tavoitteena on valjastaa organisaation tieto koko organisaation hyödyksi ja käyttöön. Tietojohtamisen lähtökohtana on rakentaa kuva organisaation tiedosta, että sitä voisi hyödyntää. Tieto on organisaatiossa olevaa dataa ja hiljaista tietoa, osaamista ja kokemuspohjaista tietoa.

Tietoresurssien systemaattisella johtamisella on tutkittu olevan tärkeä vaikutus organisaation suorituksen parantamisella ja kehittämisellä.Tietojohtamisen käytännöt ovat monipuolinen työkalupakki johtamiseen. Opit tässä koulutuksessa ymmärtämään miten hyödynnät niitä omassa johtamisessasi.

Tilausvalmennus. Pyydä tarjous.

Uudistuva johtaminen

Esihenkilöille, tiiminvetäjille, johtoryhmille

Samalla kun työympäristömme muuttuu monella tapaa, johtamisessa on tarpeen löytää uusia tapoja johtaa. Työelämän trendit, kuten vastuullisuus, etätyö tai monipaikkainen työ, hierarkisuuden madaltuminen tai uudenlaiset näkökulmat strategiatyöhön haastavat johtamista. 

Koulutuksessa hyödynnetään moderneja työelämän kehittämisen työkaluja, tulevaisuuden ennakointi työkalua, verkkoalustaa yhteisen dialogin tueksi sekä muita hyödyllisiä fasilitoinnin työkaluja. Kesto 1/2 päivä, 1 päivä tai pidempi valmennusprosesi, joka mahdollistaa kehittämisprojektin valmennuksen aikana omalla työpaikalla tai tiimissä.

 

 Avoin ryhmä: 

TIlausvalmennus esihenkilöryhmille. Pyydä tarjous.

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET

Osallistavat ja dialogiset valmennukset työyhteisöille

Coachaavat ja ratkaisukeskeiset valmennukset työyhteisöille. 

Yhdessä menestyvä ja tuloksellinen tiimi

Onko tavoitteenasi rakentaa tuloksellinen, hyvinvoiva tiimi, joka rakentuu keskinäisestä luottamuksesta, sitoutumisesta yhteisestä tavoitteesta ja tiimin vahvuuksien hyödyntämisestä? 

Tiimivalmennuksemme on tarkoitettu tiimeille (työyhteisöt, projektitiimit ja johtotiimit), jotka haluavat kehittää omaa toimintaa ja onnistua tulevaisuuden haasteissa.

Tilaus valmennus, pyydä tarjous

Tiimin vuorovaikutustaidot - valmennus

Tiimi koostuu erilaisista yksilöistä – millaisia olemme luontaisilta persoonallisuuksiltamme ja miten voimme toimia paremmin yhdessä? Millaisia vahvuuksia meillä on yhdessä?

Tiimin erilaisuuden tunnistaminen (Workplace Big Five™), valmentajavetoinen dialogi ja työskentely.

 

Tilaus valmennus, pyydä tarjous 

 

Future of Work™ - valmennus

Tervetuloa suuntaamaan katseet tulevaisuuteen! 

Tämä valmennus valjastaa jokaisen osallistujan virittämään aistit ja ajatukset tulevaisuuteen. Hyödynnämme Futures Platform ™ – tulevaisuuden tutkimusta, pohdimme yhdessä keskustellen ja erilaisin menetelmin mitä se meille tarkoittaa. Oppimisen, työn, asiakkaiden tai kumppaneidemme kannalta. Millaisia tulevaisuuksia tai erilaisia mahdollisuuksia siellä voi olla, miten voimme vaikuttaa tulevaisuuksiin jo nyt?

Tilausvalmennus, pyydä tarjous.

Hyvinvoiva työyhteisö- valmennus

Mitkä asiat vaikuttavat kuormittumiseemme ja mitä voimme tehdä yhdessä, jotta jokainen jaksaisi paremmin? Joskus tarvitaan yhteistä pysähtymistä, dialogia, jota kautta voimme ymmärtää paremmin, mikä meillä on hyvin, mikä vaatisi kehittämistä ja miten sen teemme. Se voi koskea tiimin pelisääntöjä, roolien kirkastamista, asioista sopimista jne. Ulkopuolinen fasilitaattori voi joskus olla paikallaan.

Tilausvalmennus, pyydä tarjous.


Laadukas ja tuloksellinen asiakaskohtaaminen

Asiakaskohtaamisen koulutus vahvistaa laadukkaan asiakaskohtaamisen taitoja.

  • Vuorovaikutustaidot, erilaiset asiakkaat ja asiakaspalvelijat /myyjät. 
  • Asiakaskohtaaminen monikanavaisissa palveluissa. 
  • Etätapaamiset asiakkaan kanssa
  • Neuvottelutaidot 
  • Asiakaskohtaamisen strategia
  • Asiakaspalaute

Tilausvalmennus, pyydä tarjous.

Haastavan asiakkaan kohtaaminen

Koulutus antaa valmiuksia ymmärtää ja käsitellä haastavia vuorovaikutustilanteita asiakkaiden kanssa ja antaa työkaluja käsitellä tunteita, asiakaspalautteita ja löytää keinoja selvitä haastavista tilanteista.

Miten kohdata agressiivisia asiakkaita asiakaspalvelussa kasvotusten? Entä puhelimessa tai digitaalisissa palveluissa? Miten voimme tukea toisiamme haastavissa tilanteissa työyhteisönä, entä johtamisessa? 

 

Tilausvalmennus, pyydä tarjous.

Menetelmäkoulutukset, dialogi ja fasilitointi

Työelämän taitoja jokaiselle meistä

Etä- ja monipaikkainen työ, osallistava johtaminen ja erilaiset projektit vaativat uudenlaisia taitoja. 

Tehokkaat kokouskäytännöt- koulutus etäkoulutus

Mitä tarkoitetaan tehokkailla kokouskäytännöillä? Tutkimuksen mukaan 15 % yritysten henkilöstökuluista syntyy kokouksista. Keskijohto n. 50% päivästä kokouksissa, ylin johto jopa 80 %. Ovatko kokoukset tavoitteellisia, sopivan pituisia ja onko niissä oikeat osallistujat? Syntyykö keskustelua tai onko sille aikaa? Auttaako keskustelu ja eriävät mielipiteet meitä tukemaan parempaa päätöksentekoa? Ovatko osallistujat läsnä kokouksessa? Mitä tapahtuu kokouksen jälkeen? Tilauskoulutuksena myös lähikoulutusmahdollisuus.

 

Erätauko-ohjaajan koulutus

Opi fasilitoimaan rakentavaa, avointa vuorovaikutusta erilaisissa tilanteissa ja foorumeilla. Erätauko-menetelmä on kehitetty SitraFundissa. Sen tarkoituksena on luoda ymmärrystä, tuoda esiin erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia sekä jakaa hiljaista tietoa. Erätauko-ohjaajan koulutuksessa opit fasilitoimaan keskustelua, valmistautumaan. Opit rakentamaan psykologista turvallisuutta ryhmään, saat äänekkäät kuuntelemaan ja hiljaiset osallistumaan. 

 

Seuraavat avoimet toteutukset:

Etätoteutus 16.2.2023 klo 9-15 -ilmoittaudu 1.2.2023 mennessä.

Osallistu verkkokoulutukseen silloin kun sinulle sopii. Opi itsenäisesti videoiden ja valmentajan tuella verkossa. 

Onko teillä useampia osallistujia? Kysy tarjousta teille räätälöidystä toteutuksesta. 

Ajankohtaisia valmennuksia etänä ja lähitoteutuksina

Hyödynnämme sopivasti tutkittua tietoa, oppimisteknologiaa, materiaalia, jotka takaavat hyvän oppimistuloksen. 

Valmennuksissamme osallistujat pääsevät itse vaikuttamaan vahvasti lopputulokseen. Haastamme keskustelemaan, ideoimaan, löytämään ratkaisuja ratkaisukeskeisesti. Valmennukset voivat olla kertaluonteisia tai sarja työpajoja, joilla saadaan vaikuttavuutta, arjen tekemisen muutoksia ja onnistumisia sekä jakaa hyviä käytäntöjä muille. 

Mikä on teidän haasteenne? 

Ota yhteyttä, tai varaa aika, keskustellaan teille sopivasta kokonaisuudesta! 

Miten kaikki tapahtuu?

Näin toimimme

1

Ilmoittaudu tai kerro meille toiveestasi.

Osta koulutus ja ilmoita toteutuksen päivämäärä, johon haluat osallistua lisätiedoissa oston yhteydessä 

TAI

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous työyhteisöllenne. Kerro, mitä toivot ja milloin. Otamme yhteyttä 24 h sisällä.

2

Saat vahvistuksen tai yhteydenoton
24 h sisällä

Vahvistuksen saatuasi saat lisätietoja koulutuksen yksityiskohdista. 

Jos pyysit meiltä tarjouksen, otamme yhteyttä sovitaksemme tapaamisen tai teemme tarjouksen ja sovitaan tarvittavasta suunnittelupalaverista ja mahdollisesta räätälöinnistä teidän tarpeisiin.  Sovimme myös aikatauluista ja muista tarvittavista asioista.

3

Koulutus/valmennus alkaa

Jos valitsit koulutuksen, hoidamme kaiken sovitusti ja mahdollistamme sinulle tai työyhteisöillesi hyvän oppimiskokemuksen. Saat ennakkoon noin 1-2 viikkoa ennen koulutusta orientaatiopaketin verkossa. 

Sitten vain toivomme oppimisen iloa! 

Tilausvalmennuksissa toteutus tapahtuu sovitulla tavalla ja pysyt ajantasalla koko yhteisen projektin ajan. Vastaamme laadusta ja haluamme kuulla, miten onnistuimme. Tilausvalmennuksiin voidaan sisällyttää myös vaikuttavuuden arviointi jälkikäteen. 

 

Tyytyväisiä asiakkaitamme

Olemme valmentaneet satoja asiakaitamme

5/5

”Valmennuksen aikana opin omaksumaan oman roolini esimiehenä. Sain rohkeutta kohdata haastavia tilanteita, opin johtamaan erilaisia ihmisiä ja paljon muuta. Sain tukea myös konfliktien käsittelyyn. Voin paljon paremmin itsekin nyt. ”

5/5

”Tarjan coaching auttoi minua hanketoiminnan käynnistämisessä. Perustehtävieni kuormittaessa Tarja ohjasi fokusoimaan ajatteluani ja toimintaani siten, että saavutin hanketoimintaan liittyviä tavoitteita suunnitellusti. Dialogit Tarjan kanssa edesauttoivat reflektoivaa oppimista ja oivalsin joka tapaamisessa uusia asioita.”

5/5

”Tästä oli todella paljon apua oman johtamisen kehittämiseen uudessa roolissani. Omalla esimiehelläni ei ollut juuri aikaa minun tukemiseen ja tuntui, että voimme valmentajani kanssa keskustella kaikenlaisista asioista, jotka olivat minulle tärkeitä.”

Löysitkö jotain kiinnostavaa?
Varaa lyhyt tapaamisaika, löydetään yhdessä teille sopiva vaihtoehto.

Ota yhteyttä

Lähetä meille viestillä kysymyksesi tai tarjouspyyntö, otamme yhteyttä vuorokauden sisällä.

Autamme organisaatioita menestymään yhdessä luoden kestävää yhteistä tuloksellista tulevaisuutta tietojohtamisen keinoilla.