Koulutukset ja valmennukset työelämään

Vaikuttavia ja ajankohtaisia kokonaisuuksia. Autamme katsomaan eteenpäin ja kehittymään yhdessä tulevaisuuden tarpeisiin. Koulutuksemme työelämään, johtamiseen ja tiimeihin. Voit valita yksittäisiä tai rakentaa kokonaisuuksia moduuleittain tarpeidenne mukaisesti. 

LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA

Asiantuntevat ja osaavat valmentajat

Etsitkö valmennuskumppania, joka perustaa valmennukset tutkittuun tietoon yhdistettynä hyviin käytäntöihin. Oppiminen ja toimintatapojen muutos tapahtuu ajattelun muutoksella ja kokeilujen kautta. Tältä sivulta löydät joitakin avoimia ja tilausvalmennuksiamme. Kysy ihmeessä myös muita vaihtoehtoja. Järjestämme niin lyhyitä parin tunnin webinaari-tyyppisiä luentoja tai työpajoja kuin pidempiä kehitysprojektejakin.

JOHTAMISEN VALMENNUKSET

Olemme auttaneet monia eri alojen johtajia kehittymään työssään

Valitse koulutus tai täydennä koulutusta yksilö tai coaching – tuella. Koulutuksen opit saadaan arkeen heti käyttöön ja testataan käytännössä valmentajan tuella.

Uusi esihenkilö - asiantuntijasta esihenkilöksi

Uusille esihenkilöille, tiiminvetäjille ja lähijohtajille räätälöity kokonaisuus. 

Kuusi tärkeää teemaa johtamisesta. Varmista uuden esihenkilön onnistuminen monipuolisen ja dialogisen oppimispolun ja ammattivalmentajan ja coachin avulla. 

Onnistu muutoksessa - muutosjohtaminen

Esihenkilöille, tiiminvetäjille, johtoryhmille

Elämme jatkuvassa muutoksessa toimintaympäristön muuttuessa ja organisaation strategisten tavoitteiden edellyttämissä muutoksissa. Kun ymmärrämme paremmin muutokseen liittyvää tutkittua tietoa ja hyviä käytäntöjä, voimme onnistua muutoksissa huomattavasti paremmin. 

Avoin, rakentava ja arvostava keskustelukulttuuri

Johdolle, esihenkilöille, koko työyhteisöille suunnattu valmennus

Kuvaus: Keskustelukulttuurilla on suora vaikutus organisaation tuottavuuteen, yhteistyöhön ja työntekijöiden hyvinvointiin. Tämä valmennus on suunniteltu auttamaan organisaatioita tunnistamaan ja korjaamaan huonon keskustelukulttuurin häiriötekijöitä sekä rakentamaan avointa, kunnioittavaa ja tehokasta kommunikaatiota.

Haasteet huonossa keskustelukulttuurissa:

 • Väärinkäsitysten ja konfliktien lisääntyminen.
 • Heikentynyt päätöksenteko tiedon puutteen tai vääristymien vuoksi.
 • Työntekijöiden demotivaatio ja tunne siitä, ettei heitä kuulla.
 • Pienentynyt luottamus kollegoiden ja johtajien välillä.
 • Heikentynyt työtyytyväisyys ja kasvava henkilöstön vaihtuvuus.

Valmennuksen tavoitteet ja hyödyt:

 1. Ymmärrys ja tietoisuus: Autamme organisaatiota tunnistamaan nykyisen keskustelukulttuurinsa vahvuudet ja heikkoudet.
 2. Työkalut ja tekniikat: Tarjoamme konkreettisia työkaluja ja menetelmiä rakentavamman keskustelukulttuurin luomiseksi.
 3. Hyvän keskustelukulttuurin hyödyt: Kun organisaatiossa vallitsee avoin, kunnioittava ja rakentava keskustelukulttuuri, se edistää:
  • Päätöksenteon selkeyttä ja tehokkuutta.
  • Työntekijöiden motivaatiota, sitoutumista ja työtyytyväisyyttä.
  • Yhteistyön ja innovaation paranemista.
  • Henkilöstön säilyttämistä ja kykyä houkutella uusia lahjakkuuksia.
  • Yleistä työhyvinvointia, vähemmän sairauspoissaoloja ja parempaa organisaation mainetta.

Tämä valmennus on investointi organisaation tulevaisuuteen. Parempi keskustelukulttuuri ei vain paranna sisäistä kommunikaatiota, vaan se luo pohjan menestykselle monilla organisaation toiminnan osa-alueilla.

Palautekulttuurista voimavara menestykseen

Johdolle, esihenkilöille, tiimien vetäjille tai projektipäälliköille

Oletko valmis nostamaan työyhteisösi palautekulttuurin uudelle tasolle?

Tervetuloa osallistumaan yksilöllisesti suunniteltuun koulutuksemme, joka auttaa esihenkilöitä antamaan rakentavaa ja tehokasta palautetta. Opettele työkaluja ja tekniikoita, jotka tekevät palautteen antamisesta helppoa ja luontevaa – ja näe miten se vaikuttaa koko organisaation tuottavuuteen ja hyvinvointiin.

Koulutuksen hyödyt

 • Rakentava palautekulttuuri: Kehitä avointa ja rakentavaa ilmapiiriä, jossa palautetta osataan sekä antaa että vastaanottaa.
 • Esimiestaidot: Opettele käytännön työkaluja ja tekniikoita, jotka auttavat sinua olemaan parempi johtaja.
 • Työhyvinvointi: Parantunut palautekulttuuri lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja vähentää työpaikan stressiä.
 • Itsetuntemus: Vahvista työtekijöiden itsentuntemusta auttamalle heitä oivaltamaan omat vahvuutensa ja kehittämisekohteensa.
 • Tuottavuus: Selkeä ja oikea-aikainen palaute auttaa tiimejä fokusoitumaan olennaiseen ja kasvattaa näin tuottavuutta.

Miksi tämä koulutus?

Yrityksen menestys ei ole vain numeroita ja strategioita, vaan myös ihmisten hyvinvointia ja tehokkuutta. Hyvä johtaja ei vain johda, vaan myös kehittää tiimiläisiään. Opi menestyksen salaisuudet tehokkaan palautteen antamisen kautta yhdessä päivässä!

Mitä saat tästä koulutuksesta?

 • Parempaa yhteistyötä: Saat käytännön työkalut, joiden avulla tiimisi sitoutuu paremmin, motivaatio kasvaa ja tuottavuus kukoistaa.
 • Vähemmän kitkaa: Opit strategioita ja menetelmiä konfliktien ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen palautteen avulla.
 • Osaamisen kehittäminen: Ymmärrät kuinka käyttää valmentavaa palautetta oivalluttaaksesi tiimisi vahvuudet ja heikkoudet, joita he voivat itse kehittää.
 • Tulevaisuusorientoitunut johtaminen: Menetelmämme avulla opit katsomaan eteenpäin, ei taaksepäin, ja kehittämään proaktiivisesti tiimisi suorituskykyä.
 • Monipuoliset työkalut: Saat käyttöösi eri palautemalleja erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille persoonille.

Tilaisuuteen voidaan liittää mukaan 360° palautekysely esihenkilölle ja/tai henkilökohtainen persoonallisuusprofiili Everything DISC®, joka kertoo myös toimintatavasta ja auttaa ymmärtämään erilaisia persoonallisuuksia omassa tiimissä.

Tämä on investointi, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti parempana johtamisena, lisääntyneenä tuottavuutena ja positiivisempana työilmapiirinä.

Valmentava johtaminen

Esihenkilöille, tiiminvetäjille, johtoryhmille

Millaisen roolin sinä otat esihenkilönä?

Haluatko oppia keinoja kehittää yksilöä ja johtaa ryhmää valmentavasti, kannustaen itseohjautuvuuteen? Valmentava johtaja kehittää ja tukee henkilöstöä yksilöllisesti, arvostaen kunkin vahvuuksia ja erilaisuutta.  Siitä on valtava hyöty myös muutostilanteissa, ihmisten johtamisessa ja tulevaisuuden rakentamisessa yhdessä. Valmentava johtaminen ja sen käytännöt auttavat varmistamaan myös inhimillisen johtamisen etätyössä.

Yhdessä menestyvä ja tuloksellinen, hyvinvoiva tiimi

Esihenkilöille, tiiminvetäjille, johtoryhmille

Valmennus menestyvän ja tuloksellisen tiimin rakentamiseen esihenkilöille ja tiiminvetäjille

Onko tavoitteenasi rakentaa tuloksellinen, hyvinvoiva tiimi, joka rakentuu keskinäisestä luottamuksesta, sitoutumisesta yhteisestä tavoitteesta ja tiimin vahvuuksien hyödyntämisestä?

Etä- ja monipaikkaisen työn johtaminen

Esihenkilöille, tiiminvetäjille, johtoryhmille, projektipäälliköille

Koulutuksessa opit monipuolisesti, miten johtaa hajautettua tai monipaikkaikkaista tiimiä, miten tuet kutakin yksilöllisesti ja miten otat huomioon erilaisia tilanteita, kuten esimerkiksi perehdytyksen etänä. Koulutuksessa käydään läpi esiin tulleita haasteita ja mitä tutkimus sekä erilaiset hyviksi todetut käytännöt voivat auttaa etätyön johtamisessa. Opit myös miten varmistaa tuloksellisuuden, hyvän tiedonkulun ja miten hyödynnät osallistavaa teknologiaa tukena johtamisessa. 

Vastuullinen johtaminen - Lisää inhimillisyyttä ja välittämistä vuorovaikutukseen

Esihenkilöille, tiiminvetäjille, johtoryhmille, henkilöstöalan ammattilaisille

Pitkäjänteinen vastuullisuuden, hyvän mielen työpaikkojen ja inhimillisen muutoksen kehittäminen alkaa tästä! 

Tämän valmennuksen pääteemat ovat: 

 • Vastuullinen henkilöstöjohtaminen
 • Kestävä menestys ja hyvän mielen työpaikka
 • Ihmisläheisen muutoksen johtaminen

Johtamista ja esihenkilötyötä kehittämällä opitaan ymmärtämään työelämän laadun vaikutusta työn tuottavuuteen kiinnittämällä erityistä huomiota työntekijöiden henkisiin voimavaroihin, palautumiseen ja työterveyteen. Mitä ovat kestävää menestystä edistävät myönteiset teot ja miten hyvän mielen työpaikka luodaan?

Miten muutoksesta saadaan kestävää ja pysyvää organisaatiossa? Muutos on usein kivulias prosessi, mutta sen ei tarvitse olla. Kuinka teet muutoksesta sujuvan ja kestävän?

Tiedolla johtaminen ja sen kehittäminen työyhteisön menestymisen kulmakivenä

Esihenkilöille, tiiminvetäjille, johtoryhmille, henkilöstöalan ammattilaisille

Mitä jokaisen esihenkilön tulisi osata tietojohtamisesta? Millaista hyötyä tietojohtamisesta on johtamisessa tai yrityksen tuloksen teon kannalta? Miten rakennan tietoon perustuvan päätöksenteon?

Mitä on tietojohtaminen?Tietojohtamisen tavoitteena on valjastaa organisaation tieto koko organisaation hyödyksi ja käyttöön. Tietojohtamisen lähtökohtana on rakentaa kuva organisaation tiedosta, että sitä voisi hyödyntää. Tieto on organisaatiossa olevaa dataa ja hiljaista tietoa, osaamista ja kokemuspohjaista tietoa.

Tietoresurssien systemaattisella johtamisella on tutkittu olevan tärkeä vaikutus organisaation suorituksen parantamisella ja kehittämisellä.Tietojohtamisen käytännöt ovat monipuolinen työkalupakki johtamiseen. Opit tässä koulutuksessa ymmärtämään miten hyödynnät niitä omassa johtamisessasi.

Uudistuva johtaminen - kehitä ja päivitä omaa johtamistasi nykyvaatimuksiin

Esihenkilöille, tiiminvetäjille, johtoryhmille, henkilöstöalan ammattilaisille

Samalla kun työympäristömme muuttuu monella tapaa, johtamisessa on tarpeen löytää uusia tapoja johtaa. Työelämän trendit, kuten vastuullisuus, etätyö tai monipaikkainen työ, hierarkisuuden madaltuminen tai uudenlaiset näkökulmat strategiatyöhön haastavat johtamista. 

Koulutuksessa hyödynnetään moderneja työelämän kehittämisen työkaluja, tulevaisuuden ennakointi työkalua, verkkoalustaa yhteisen dialogin tueksi sekä muita hyödyllisiä fasilitoinnin työkaluja. Kesto 1/2 päivä, 1 päivä tai pidempi valmennusprosesi, joka mahdollistaa kehittämisprojektin valmennuksen aikana omalla työpaikalla tai tiimissä.

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET

Osallistavat ja dialogiset valmennukset työyhteisöille

Coachaavat ja ratkaisukeskeiset valmennukset työyhteisöille. 

Yhdessä menestyvä ja tuloksellinen, hyvinvoiva tiimi - Tiimivalmennus

Tiimeille, työyhteisöille, johtoryhmille, projektiryhmille, jotka haluavat kehittää omaa toimintaa ja onnistua tulevaisuuden haasteissa yhdessä.

Onko tavoitteenasi rakentaa tuloksellinen, hyvinvoiva tiimi, joka rakentuu keskinäisestä luottamuksesta, sitoutumisesta yhteisestä tavoitteesta ja tiimin vahvuuksien hyödyntämisestä?

Tiimin vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot - valmennus

Tiimeille, työyhteisöille, johtoryhmille, projektiryhmille

Tiimi koostuu erilaisista yksilöistä – millaisia olemme luontaisilta persoonallisuuksiltamme ja miten voimme toimia paremmin yhdessä? Millaisia vahvuuksia meillä on yhdessä?

Tiimin erilaisuuden tunnistaminen (Workplace Big Five™), valmentajavetoinen dialogi ja työskentely.

Future of Work™ - valmennus

Tiimeille, työyhteisöille, johtoryhmille, projektiryhmille

Tervetuloa suuntaamaan katseet tulevaisuuteen! 

Tämä valmennus valjastaa jokaisen osallistujan virittämään aistit ja ajatukset tulevaisuuteen. Hyödynnämme Futures Platform ™ – tulevaisuuden tutkimusta, pohdimme yhdessä keskustellen ja erilaisin menetelmin mitä se meille tarkoittaa. Oppimisen, työn, asiakkaiden tai kumppaneidemme kannalta. Millaisia tulevaisuuksia tai erilaisia mahdollisuuksia siellä voi olla, miten voimme vaikuttaa tulevaisuuksiin jo nyt?

Tekoäly, data, digi ja minä™

Tiimeille, työyhteisöille, sinulle, joka haluat ymmärtää paremmin tiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuudet työelämässä

Sinulle – joka haluat ymmärtää enemmän mistä oikein on kyse, kun puhutaan datasta, tiedolla johtamisessa ja teknologian hyödyntämisestä osana työtä. Mikä siinä pelottaa ja miten luoda luottamusta teknologiaan?

Tieto on strateginen resurssi, jolla voi tuottaa lisäarvoa, uutta liiketoimintaa, parempaa palvelua ja sen avulla voidaan innovoida. Olemme jo nähneet harppauksia digitaalisten palveluiden käytön muutoksessa, teknologian kehittymisessä, tiedon määrän lisääntymisessä, globalisaationa, vastuullisuuden tarpeena ja alustatalouden kehittymisenä.

Miten lisäämme ymmärrystä datan mahdollisuuksista, miten lisäämme teknologista kyvykkyyttä ja kykenemme kehittämään prosessejamme tai hyödyntämään teknologian mahdollisuuksia? Ei riitä, että yrityksissä vain johtotasolla tai IT-osastolla puhutaan teknologiasta. Meidän kaikkien pitää jollain tasolla ymmärtää ja osata hyödyntää tietoa ja tekniikkaa ihan uudella tavalla. Webinaarissa kerron miksi tämä on tärkeää ja miten luoda uteliaisuutta asiaan, joka voi tuntua vaikealta.

Hyvinvoiva työyhteisö - valmennus

Tiimeille, työyhteisöille, johtoryhmille, projektiryhmille

Mitkä asiat vaikuttavat kuormittumiseemme ja mitä voimme tehdä yhdessä, jotta jokainen jaksaisi paremmin? Joskus tarvitaan yhteistä pysähtymistä, dialogia, jota kautta voimme ymmärtää paremmin, mikä meillä on hyvin, mikä vaatisi kehittämistä ja miten sen teemme. Se voi koskea tiimin pelisääntöjä, roolien kirkastamista, asioista sopimista jne. Ulkopuolinen fasilitaattori voi joskus olla paikallaan.

Henkilökohtaisen talouden suunnittelun ABC - talouden perusteet haltuun

Tiimeille, työyhteisöille 

Henkilökohtaisen talouden epävarmuus ja sen tuoma hallinnan tunteen katoaminen on kuormittava tilanne monella tavalla ja tämä heijastaa vaikutuksia myös työelämään. Tässä valmennuksessa valmentajamme Tarja Eloranta (APV1 ja APV2 – tutkinnot sekä yli 20-vuotta kokemusta rahoitusalalta ja asiakastyöstä niin rahoituksen kuin sijoituspäällikön tehtävistä, sekä valmentanut yli 800 ammattilaista sijoitusneuvontaan) auttaa pysähtymään talouden äärelle pohtimaan omia tavoitteitaan ja keinoja talouden haltuunottoon ja suunnittelemaan tulevaisuutta hyvän talouden näkökulmasta. Jokainen saa tästä workshopista itse tehdyn taloudellisen suunnitelman, jota voi toteuttaa. Koulutus ei ole sijoitusneuvontaa, vaan antaa eväitä tarkastella omaa tilannetta ja vaikuttaa siihen, jotta omat tavoitteet toteutuvat.

TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET

Asiakaskohtaamisen valmennukset

Coachaavat ja ratkaisukeskeiset valmennukset työyhteisöille. 

Laadukas ja tuloksellinen asiakaskohtaaminen

Tiimeille, työyhteisöille

Asiakaskohtaamisen koulutus vahvistaa laadukkaan asiakaskohtaamisen taitoja.

 • Vuorovaikutustaidot, erilaiset asiakkaat ja asiakaspalvelijat /myyjät. Jokainen saa omat persoonallisuusprofiilin ja ymmärtää omaa toimintatyyliään suhteessaerilaisiin asiakkaisiin myynti/asiakaspalvelutilanteissa.
 • Asiakaskohtaaminen monikanavaisissa palveluissa. 
 • Etätapaamiset asiakkaan kanssa
 • Neuvottelutaidot 
 • Asiakaskohtaamisen strategia
 • Asiakaspalaute

Haastavan asiakkaan kohtaaminen

Tiimeille, työyhteisöille

Koulutus antaa valmiuksia ymmärtää ja käsitellä haastavia vuorovaikutustilanteita asiakkaiden kanssa ja antaa työkaluja käsitellä tunteita, asiakaspalautteita ja löytää keinoja selvitä haastavista tilanteista.

Neuvottelutaidot- koulutus

Tiimeille, työyhteisöille

Neuvottelutaitoja tarvitaan monessa paikassa työelämässä niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulutuksessa saat oppeja miten kohdat toisen tasa-arvoisesti, luot luottamusta, rakennat suhdetta ja onnistut neuvottelutilanteessa molempia osapuolia tyydyttävässä ratkaisussa.

 

Menetelmäkoulutukset, dialogi ja fasilitointi

Työelämän taitoja jokaiselle meistä

Etä- ja monipaikkainen työ, osallistava johtaminen ja erilaiset projektit vaativat uudenlaisia taitoja. 

Tehokkaat kokouskäytännöt - koulutus

Tiimeille, työyhteisöille

Mitä tarkoitetaan tehokkailla kokouskäytännöillä? Tutkimuksen mukaan 15 % yritysten henkilöstökuluista syntyy kokouksista. Keskijohto n. 50% päivästä kokouksissa, ylin johto jopa 80 %. Ovatko kokoukset tavoitteellisia, sopivan pituisia ja onko niissä oikeat osallistujat? Syntyykö keskustelua tai onko sille aikaa? Auttaako keskustelu ja eriävät mielipiteet meitä tukemaan parempaa päätöksentekoa? Ovatko osallistujat läsnä kokouksessa? Mitä tapahtuu kokouksen jälkeen? Tilauskoulutuksena myös lähikoulutusmahdollisuus.

Erätauko-ohjaajan koulutus

Esihenkilöille, asiantuntijoille monialaisesti, palvelumuotoilijoille ja toiminnan kehittäjille

Opi fasilitoimaan rakentavaa, avointa vuorovaikutusta erilaisissa tilanteissa ja foorumeilla. Erätauko-menetelmä on kehitetty SitraFundissa. Sen tarkoituksena on luoda ymmärrystä, tuoda esiin erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia sekä jakaa hiljaista tietoa. Erätauko-ohjaajan koulutuksessa opit fasilitoimaan keskustelua, valmistautumaan. Opit rakentamaan psykologista turvallisuutta ryhmään, saat äänekkäät kuuntelemaan ja hiljaiset osallistumaan. 

Ajankohtaisia valmennuksia etänä ja lähitoteutuksina

Hyödynnämme sopivasti tutkittua tietoa, oppimisteknologiaa, materiaalia, jotka takaavat hyvän oppimistuloksen. 

Valmennuksissamme osallistujat pääsevät itse vaikuttamaan vahvasti lopputulokseen. Haastamme keskustelemaan, ideoimaan, löytämään ratkaisuja ratkaisukeskeisesti. Valmennukset voivat olla kertaluonteisia tai sarja työpajoja, joilla saadaan vaikuttavuutta, arjen tekemisen muutoksia ja onnistumisia sekä jakaa hyviä käytäntöjä muille. 

Mikä on teidän haasteenne? 

Ota yhteyttä, tai varaa aika, keskustellaan teille sopivasta kokonaisuudesta! 

Miten kaikki tapahtuu?

Näin toimimme

1

Ilmoittaudu tai kerro meille toiveestasi.

Osta koulutus ja ilmoita toteutuksen päivämäärä, johon haluat osallistua lisätiedoissa oston yhteydessä 

TAI

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous työyhteisöllenne. Kerro, mitä toivot ja milloin. Otamme yhteyttä 24 h sisällä.

2

Saat vahvistuksen tai yhteydenoton
24 h sisällä

Vahvistuksen saatuasi saat lisätietoja koulutuksen yksityiskohdista. 

Jos pyysit meiltä tarjouksen, otamme yhteyttä sovitaksemme tapaamisen tai teemme tarjouksen ja sovitaan tarvittavasta suunnittelupalaverista ja mahdollisesta räätälöinnistä teidän tarpeisiin.  Sovimme myös aikatauluista ja muista tarvittavista asioista.

3

Koulutus/valmennus alkaa

Jos valitsit koulutuksen, hoidamme kaiken sovitusti ja mahdollistamme sinulle tai työyhteisöillesi hyvän oppimiskokemuksen. Saat ennakkoon noin 1-2 viikkoa ennen koulutusta orientaatiopaketin verkossa. 

Sitten vain toivomme oppimisen iloa! 

Tilausvalmennuksissa toteutus tapahtuu sovitulla tavalla ja pysyt ajantasalla koko yhteisen projektin ajan. Vastaamme laadusta ja haluamme kuulla, miten onnistuimme. Tilausvalmennuksiin voidaan sisällyttää myös vaikuttavuuden arviointi jälkikäteen. 

 

Tyytyväisiä asiakkaitamme

Olemme valmentaneet satoja asiakaitamme

5/5

“Valmennuksen aikana opin omaksumaan oman roolini esimiehenä. Sain rohkeutta kohdata haastavia tilanteita, opin johtamaan erilaisia ihmisiä ja paljon muuta. Sain tukea myös konfliktien käsittelyyn. Voin paljon paremmin itsekin nyt. “

5/5

”Tarjan coaching auttoi minua hanketoiminnan käynnistämisessä. Perustehtävieni kuormittaessa Tarja ohjasi fokusoimaan ajatteluani ja toimintaani siten, että saavutin hanketoimintaan liittyviä tavoitteita suunnitellusti. Dialogit Tarjan kanssa edesauttoivat reflektoivaa oppimista ja oivalsin joka tapaamisessa uusia asioita.”

5/5

“Tästä oli todella paljon apua oman johtamisen kehittämiseen uudessa roolissani. Omalla esimiehelläni ei ollut juuri aikaa minun tukemiseen ja tuntui, että voimme valmentajani kanssa keskustella kaikenlaisista asioista, jotka olivat minulle tärkeitä.”

Löysitkö jotain kiinnostavaa?
Varaa lyhyt tapaamisaika, löydetään yhdessä teille sopiva vaihtoehto.