ONNISTUTAAN YHDESSÄ

Valmennukset työyhteisöille ja tiimeille

Työelämän muutokset haastavat meitä löytämään uudenlaisia työtapoja, jatkuvaan työn kehittämiseen, hyödyntämään teknologiaa ja oppimaan yhdessä. 

Osallistavia, ratkaisukeskeisiä valmennuksia etänä tai lähikontaktissa. Valmennuksemme herättävät oivalluksia, uutta ajattelua ja innostusta. Hyödynnämme valmennuksissamme tutkittua tietoa. Menetelminä käytämme osallistavaa dialogia, coachaavia menetelmiä, fasilitointia ja käytämme tehokkaasti sopivia digitaalisia alustoja.

TIIMIVALMENNUS

Yhdessä eteenpäin etänä ja toimistolla

Tiimin yhteistyön kehittäminen

Valmennus tiimeille, jotka tarvitsevat tukea yhteisen vuorovaikutuksen, luottamuksen ja yhteistyön kehittämiseksi. Tuemme löytämään parhaat käytänteet, opit ja oivallukset ja luomaan yhteisiä käytänteitä, joilla etä- ja toimistolla tapahtuvan työ sujuu paremmin. Tämä tarkoittaa käytännössä mm. yhteisiä pelisääntöjä viestimiseen, palavereihin, yhtäaikaisesti tapahtuvaan työhön ja eriaikaiseen työhön. Autamme tiimiä muotoilemaan työtapoja, jotka ovat tuottavia ja luovat samalla hyvinvointia.

2 x 3 h työpajat työpaikalla tai etänä hyödyntäen verkkoalustaa. 

Hinta: alkaen 2.500 euroa

Pyydä tarjous tai kysy teille räätälöityä kokonaisuutta. 

TYÖYHTEISÖ/TIIMIVALMENNUS

Yhdessä monimuotoisuuttamme hyödyntäen

Tiimin ERILAISUUS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Valmennus tiimeille, jotka tarvitsevat erilaisuuden huomaamista, näkyväksi tekemistä ja ymmärryksen miksi erilaisuus on tärkeää tiimin yhteisen työn onnistumiseksi.Tiimn jäsenet toteuttavat itsearvion (Everything DISC™ tai Workplace Big Five™) verkossa ja saavat oman vuorovaikutusprofiilin. Valmennuksessa luomme ymmärrystä ja oivallusta erilaisuuden hyödyistä ja miten sitä voisi hyödyntää niin tiimin yhteisessä arjessa kuin esim asiakastyössä.

Voit valita joko 1 pvä koulutus työpaikalla/etänä tai 2 x 3 h työpajat työpaikalla tai etänä hyödyntäen verkkoalustaa. 

Pyydä tarjous tai kysy teille räätälöityä kokonaisuutta. 

TYÖYHTEISÖ/TIIMIVALMENNUS

Yhdessä tulevaisuutta ennakoiden

tulevaisuusajattelu, -Ymmärrys ja vaikutukset omaan työhön

Valmennus tiimeille, jotka tarvitsevat ja haluavat ymmärtää tulevaisuuden tutkimuksen ja futuristien näkemyksiä tulevaisuuden suunnista sekä kyvykkyyttä vaikuttaa mahdollisiin tulevaisuuksiin. Tulevaisuusajattelu auttaa ymmärtämään tulevaisuuden mahdollisia suuntia, esim teknologian kehittymisen mahdollisuuksia, työelämän kehittymistä, asiakaskäyttäytymisen muutoksia, toimintaympäristön muutoksia ja paljon muuta. Miten voi itse vaikuttaa omaan osaamisen kehittämisen näkökulmasta tai oman työroolin kautta? Valmennuksessa hyödynnämme tulevaisuustutkimuksen ajantasaista tutkimusta ja keskustelemme asioista yhdessä. Kiinnostava, oivalluttava ja innostava työpaja kaikille tiimeille, jotka haluavat vaikuttaa myös omaan tulevaisuuteen!

3 h työpaja työpaikalla tai etänä hyödyntäen verkkoalustaa

Pyydä tarjous tai kysy teille räätälöityä kokonaisuutta.