+358 45 2275021 tarja.eloranta@kmfuture.fi

Valmentava johtaminen

Johtajuus voidaan nähdä matkana.

Johtajuus voi alkaa siitä, että on toiminut loistavasti asiantuntijatyössä ja yhteisestä sopimuksesta seuraava askel on toimia esimiehenä tiimille. 

Mitä minun pitää tehdä ensin? Miten saan ihmiset mukaan? Ymmärränkö oman roolini esimiehenä? Ennen tein itse asiantuntijana, nyt minun pitää luopua vanhasta ja saada tulos ihmisten kautta. Miten onnistun siinä? 

Paljon kysymyksiä nousee esiin. Usein myös tuki uudelle esimiehelle ei ole heti saatavilla, vaan itse opettelee asiat kantapään kautta. Luottamuksen rakentaminen, esimiestyö alkaa kuitenkin heti. Välttääkseen pahimmat sudenkuopat ja pystyäkseen muuttamaan omaa toimintaansa odotusten mukaiseksi on hyvä sparrailla asiaa ja saada muutokseen tukea. 

Me olemme tätä varten. 

Itse tulin uudeksi esimieheksi yllättäen, tiimiin, jossa oli erittäin huono työilmapiiri. Tilanne oli haastava minulle, varsinkin, kun esimieheni oli erittäin kiireinen. Sain kyllä tukea. Olisin kaivannut lisäksi sparraajaa, jonka kanssa voisin pohtia asioita itse johtajuuteen ajatellen tarkemmin. Uuden esimiestehtävän myötä tulee paljon itse liiketoimintaankin liittyviä asioita, jotka voivat olla uusia ja haastavia. Lisäksi kaikki henkilöstöasioihin liittyvät uudet asiat. Onnistuin parantamaan työyhteisön työtyytyväisyyttä ja henkeä, siitä olin kiitollinen. 

Vältä pahimmat sudenkuopat coachin avulla

Taylorismin aikakaudella suoritettiin työtä tehtaan hihnalla tehden yhtä ja samaa mekaanista työtä. Tärkeää oli pysyä linjaston tahdissa ja tehdä tasalaatuista työtä. Kun yksi ei enää jaksanut, vaihdettiin tekijää ja samaa ruuvia vääntämään siirrettiin uusi ihminen. 

Tällä hetkellä puhutaan itseohjautuvuudesta ja organisaatiosta tai työyhteisöstä ilman johtajaa tai esimiestä. Hierarkisesta johtamisesta on moni yritys siirtynyt matalamman organisaation suuntaan. Tästä hyviä esimerkkejä on Vincit tai Gofore. Samalla nämä organisaatiot ovat onnistuneet parantamaan työtyytyväisyyttä ja sitoutumista. Lisäksi samat yhtiöt ovat useana vuonna voittaneet myös Great Place to Work – kilpailun.

Johtajuus on muuttumassa väistämättä.

Uutena johtajana on hyvä miettiä, millainen minä haluan olla esimiehenä ja millaista johtamisen tyyliä käytän, mikä on minulle luontevaa.  Johtaminen vaatii luottamusta. Se ei  voi olla päälle liimattua, vaan avointa ja itselle sopivaa.

Ensimmäiset 100 päivää – tuki uudelle esimiehelle – ota tehtävä haltuun ja onnistu!

 • Minä esimiehenä – tunne itsesi
 • Mitä minulta odotetaan?
 • Rakenna luottamusta ja avoimuutta
 • Valmistele muutosta
 • Osoita suunta ja nauti onnistumisista

Sisältää: Oman johtamisprofiilin (Work of Leaders – minä esimiehenä), coaching valmennuksen 3-6 kk, tuki ja vierellä kulkija, sparraaja. Pyydä tarjous.

Valmentava johtaminen

Valmentava johtaminen
 • Esimies on tiimiläistensä tukena.
 • Työntekijän kehittyminen on suunnitelmallista: Kehityskeskustelut – jatkuva kehittyminen työssä
 • Toimintaa ohjataan osallistavalla tavalla – vastuuta annetaan ja otetaan
 • Esimies toimii tiimiläistensä coachina/valmentajana. Tukee, kulkee rinnalla, mahdollistaa tiimiläisen onnistumisen.

Valmentavan johtamisen koulutus esimiehille

Pyydä räätälöity teille sopivaa valmennuskokonaisuutta.

Sisältöesimerkki:

 • Johtajuus
 • Minä valmentavana esimiehenä
  • Miten luon luottamusta työyhteisööni?
  • Esimiesprofiili – minä esimiehenä – DISC
  • Esimiehen ensimmäiset 100 päivää
  • Tiimin rakentaminen
 • Johtamisen käytäntöjä
  • Tavoitteiden määrittely
  • Palautteen antaminen valmentavalla otteella
  • Työyhteisön hyvinvointi
  • Yksilöiden kehittäminen
  • Ajankäytön hallinta ja delegointi
  • Ohjaustoimenpiteet
  • Alisuoriutuminen
  • Palkitseminen
 • Esimiehen 360° arviointi ennen valmennusta ja n. 6 kk sen jälkeen
 • Ryhmäcoaching 3-6 kk valmennuksen jälkeen
 • Henkilökohtainen coaching prosessi 4 kk


Tiedosta – Millainen vaikutus omalla toiminnalla on toisiin ihmisiin

Tunnista – Henkilökohtainen toimintatapa

Toimi ja kehity – Muuta tapaasi toimia ja seuraa vaikutusta

Palautteen avulla saadaan näkyväksi omat ns. sokeat pisteet, joilla voi olla valtava merkitys työyhteisön toimivuuteen. Esimieskin tarvitsee palautetta ja tämä on keino siihen.

Kysely toteutetaan verkkokyselynä. Vastaaja saa täyttölinkin omaan sähköpostiinsa ja vastaaminen tapahtuu nimettömänä. Yksittäisten henkilöiden vastaukset eivät tule näkyviin. Tulosten käsittely yhdessä valmentajan kanssa tai täysin omin voimin, jolloin valmentajamme käy tulokset läpi esimiehen kanssa.

Pin It on Pinterest