Johda valmentavalla otteella - valmentava johtaminen

Tuemme kehittämään johtamisen taitoja niin kokeneille kuin uusille johtajille tai tiiminvetäjille. 


Autamme organisaatiotanne luomaan vahvemman tulevaisuuden yhdessä.


Tukena johtajuutesi kehittämisessä

Millaisen roolin sinä otat esihenkilönä? 

Haluatko oppia keinoja kehittää yksilöä ja johtaa ryhmää valmentavasti, kannustaen itseohjautuvuuteen?

Valmentava johtaja kehittää ja tukee henkilöstöä yksilöllisesti, arvostaen kunkin vahvuuksia ja erilaisuutta.

Valmentava johtamisote voi  löytää ja maksimoida henkilön potentiaalin ja parantaa tuloksellisuutta.

Valmentavan johtamisen koulutukset

Toimin itse valmentavana esimiehenä n. 10 vuoden ajan rahoitusalalla.  Valmentava johtaminen tukee potentiaalin löytymistä, vahvuuksien hyödyntämistä, hyvinvointia ja tuloksellisuutta. Siitä on valtava hyöty myös muutostilanteissa, ihmisten johtamisessa ja tulevaisuuden rakentamisessa yhdessä. 

Valmentavassa johtamisessa tarvitaan luottamuksen rakentamisen taitoja, kuuntelutaitoja, haastamisen keinoja ja paljon muuta. Nämä taidot on mahdollista oppia osaavien valmentajiemme avulla. Pyydä tarjous – alla esimerkkitoteutuksen sisältö – räätälöidään teille sopivaksi sisältäen sopivassa määrin teoriaa, tutkimusta ja käytännön oppeja ja työkaluja arkeen vietäväksi saman tien.

Koulutuksen rakenne ja sisältö

Avoin ohjelma sisältää:

– Vaikuttavan oppimisprosessin, valmennusta ja ohjausta lähipäivissä
– Monipuolisen valmennusmateriaalin
– Käytännön harjoittelua sekä ryhmä- ja yksilötöitä koulutuspäivien aikana ja ohjattua harjoittelua päivien välillä
– Henkilökohtaisen suunnitelman coachingin käytöstä omassa toimintaympäristössä

Ohjelma tarjoaa vankan paketin ymmärrystä, taitoja ja työvälineitä muun muassa seuraaviin teemoihin liittyen:

– Muuttuva toimintaympäristö ja sen haasteet

– Coachaava johtamistyyli
– Mitä on coaching ja mihin tilanteisiin se sopii
– Coachingasenne esihenkilötyön kulmakivenä
– Coachaavat johtamiskeskustelut käytännössä
– Coachaava kehityskeskustelu

Moduuli 1: Valmentavaesihenkilö – rooli ja hyödyt

Mitä hyötyjä valmentava johtamisote tuo organisaatioon?

Coaching – valmentavan johtamisen  metodina

Esihenkilön 360° mittaus – lähtötilanne

Moduuli 2: Tiimin rakentaminen, tuloksen saavuttaminen tiimin kautta

Miten käytän valmentavia johtamistaitoja työssäni.

Moduuli 3: Suoriutumisen ja työkyvyn johtaminen – haasteelliset tilanteet

Miten astumme tiiminä uudelle tasolle ja saavutamme yhdessä enemmän? Tuloksellisuus ja työhyvinvointi.

Alusta lähtien valmennuksen rinnalla Coaching – prosessi osallistujille

On-boardingin lisäksi tuemme esihenkilöitä henkilökohtaisesti oman johtamisen työn rakentamisessa ja ensimmäisten haasteiden taklaamisessa.

Ryhmäcoaching osallistujille sopimuksen mukaan

Ryhmä voi yhdessä jakaa toisilleen haasteitaan, opitaan yhdessä ja erikseen. Fasilitoijana ammattilainen coach.

Vaikuttavuuden seuranta ja palaute

Seurantamittaus 360° ja coaching

Jatkokehitysohjelma

Palaute

“Hyödynnämme toiminnassamme ratkaisukeskeisiä, dialogisia, osallistavia menetelmiä, joilla vastataan tarpeeseen saada ajatusten muutoksen kautta muutos arkeen.”