JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖ

Vastuullinen johtaminen

Vastuullinen johtaminen

Mistä on kyse?

Oletko joskus pohtinut mitä vastuullisuus sinulle tarkoittaa? 

Nyt sinulla on mahdollisuus kuulla uusinta tietoa ja käytännön vinkkejä tärkeästä aiheesta, joka koskettaa meitä kaikkia.

Vastuullinen ihmisten johtaminen


Vastuullisen ihmisten johtamisen kehitysohjelma on kehitetty juuri Sinulle, joka haluat tuoda inhimillisyyden takaisin johtamiseen vastuullisesti ja kestävästi.

Miksi vastuullinen ihmisten johtaminen on tärkeää?

Työvoiman pito ja vetovoima on teema, joka nousee esiin monella alalla. Yrityksen maine, tapa toimia erilaisissa tilanteissa niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristön vastuun näkökulmasta luovat mielikuvaa yrityksestä erilaisille sidosryhmille.

Vastuullinen johtaminen tarkoittaa liiketoiminnan johtamista ja päätöksentekoa, jossa otetaan huomioon laaja-alaisesti taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset näkökohdat. Se perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin ja pyrkii luomaan pitkän aikavälin arvoa yritykselle, sen sidosryhmille ja yhteiskunnalle kokonaisuutena.

Vastuullisen johtamisen keskeisiä piirteitä ovat: Eettisyys esim. arvot, erilaisten sidosryhmien huomioiminen, esimerkiksi päätösten vaikutuksen henkilöstöön lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, ja vahvan yrityskulttuurin luominen. Vastuullinen johtaminen pyrkii kaikella tavalla kestävän kehityksen edistämiseen monelta näkökulmalta arjen työssä.

Vastuullisuus ei synny itsestään, vaan vastuullista kulttuuria luodaan yhdessä, avoimuuden, dialogin, läpinäkyvyyden, vastuunkannon ja osallistavan päätöksenteon kautta.

Vastuullinen johtaminen voi parantaa yrityksen mainetta, houkutella lahjakkaita työntekijöitä, luoda parempia suhteita asiakkaisiin ja parantaa kannattavuutta pitkällä aikavälillä. Se on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka vaatii johdon sitoutumista ja toimii ohjenuorana vastuulliselle liiketoiminnalle.

Vastuullinen johtaminen ei vain hyödytä henkilöstöä, vaan se edistää myös organisaation menestystä pitkällä aikavälillä. Tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö tuottaa parempia tuloksia, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja vahvistaa organisaation mainetta houkuttelevana työpaikkana.

Vastuullisen ihmisten johtamisen kehitysohjelma on kehitetty juuri Sinulle, joka haluat tuoda inhimillisyyden takaisin johtamiseen tuloksia unohtamatta vastuullisesti ja kestävästi. 

Kenelle?

Vastuullisen johtamisen kehitysohjelma on suunnattu HR-ammattilaisille ja esihenkilöille, jotka haluavat kehittää yrityksen vastuullisuutta ja johtamista käytännönläheisesti ja kestävästi. 

Mitä?

Vastuullisen ihmisten johtamisen kehitysohjelmasta saat käytännön tukea, vinkkejä, verkostoja, vertaistukea, työkaluja ja sparrausta vastuulliseen ihmisten johtamiseen yrityksessäsi.

Miten?

Osallistu verkkovalmennukseemme – coachaavat 3 tunnin työpajojen aikana saat tietoa tutkimuksista, ajatuksia ja keinoja kehittää itseäsi, tiimiäsi tai yritystänne näissä asioissa.

 

Mitä valmennuksemme sisältää?

Keskeiset aiheemme tukevat esihenkilöiden kyvykkyyttä ymmärtää laajemmin, mistä on kysymys sekä miten keskustella tai edistää asioita omassa työyhteisössä. Näiden ohjelmassa olevien aiheiden lisäksi voit täydentää osioita räätälöidyillä teille sopivilla kokonaisuuksilla. Kysy lisää. 

Teema 1: Vastuullinen HRM

Vastuullisen henkilöstöjohtamisen tulokset heijastuvat koko yritykseen ja tulokseen. Miten yrityksen vastuullisuutta voi kehittää henkilöstöjohtamisen kautta ja miten lähden liikkeelle kohti vastuullisempaa ihmisten johtamista? 

Teema 2: Kestävä menestys ja hyvän mielen työpaikka

Johtamista ja esimiestyötä kehittämällä opitaan ymmärtämään työelämän laadun vaikutusta työn tuottavuuteen kiinnittämällä erityistä huomiota työntekijöiden henkisiin voimavaroihin, palautumiseen ja työterveyteen. Mitä ovat kestävää menestystä edistävät myönteiset teot ja miten hyvän mielen työpaikka luodaan?

Teema 3: Ihmislähtöinen muutoksen johtaminen

Miten muutoksesta saadaan kestävää ja pysyvää organisaatiossa? Muutos on usein kivulias prosessi, mutta sen ei tarvitse olla. Kuinka teet muutoksesta sujuvan ja kestävän?

 

Kysy lisää kehitysohjelmasta ja pyydä tarjous.